Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Metformin Yaşlanma Sürecini Yavaşlatabilir mi?

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 33 - 42, 01.04.2018

Öz

Diyabete bağlı hipergliseminin oksidatif strese yol açarak yaşlanma sürecini hızlandırdığı
bilinmektedir. Diyabette hiperglisemin yol açtığı protein glikasyonu mevcut kollajeni çapraz
bağlarla bozarak cildin yaşlanmasına neden olmaktadır. Yaşlanma sürecinde AGE’nin progresif
olarak artması yalnızca DNA protein lipid karbonhidrat gibi hücresel makromoleküllere hasar
vermekle kalmaz aynı zamanda hücre apoptozu hücre proliferasyonu ve farklılaşmasında etkin
transkripsiyon faktörü nükleer faktör kappa-B›nin (NF-kB) aktivasyonunda da değişikliğe
neden olur.
Dünyada en yaygın kullanılan anti-diyabetik ilaç olan metformin yüksek glukoz koşullarında
ileri glikasyon son ürünleri olan AGE’leri tetikleyen ROS üretimini azaltır. Ayrıca Metformin
AGE’nin yol açtığı hasarı antioksidan sistemini güçlendirerek engeller. Metforminin
yaşlanmayı yavaşlatma etkisinin mekanizması tam olarak açıklanabilmiş degildir. Metforminin
hücre proliferasyonu üzerindeki baskılayıcı etkiyi ve apoptozu azaltarak etkisini gösterdiği
ayrıca kollajen üretiminin artışına yol açarak cildin yaşlanmasını engelledigi ve bunu da NFkB aktivitesi üzerinden düzenlediğini çalışmamızda gösterilmiş olmasına karşın metforminin
yaşlanma üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması için mekanizmayı daha iyi açıklayacak
çalışmalara ihtiyaç vardır

Kaynakça

 • 1. Tüzün Y Dolar N. Fotoyaşlanma ve kronolojik yaşlanma arasındaki farklar. T Klin J Int Med Sci 2005;1: 1-6.
 • 2. Dönderici L Taşpınar A. Deri yaşlanması. T Klin Dermatol 1994;456: 61.
 • 3. Palalı Z. Deri yaşlanması ve koruma yöntemleri. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 1995;139- 47.
 • 4. Hadshiew IM Eller M.S Gilchrest B.A. Skin aging and photoaging: the role of DNA damage and repair. Am J Contact Dermat 2000;11: 19-25.
 • 5. Allı N. Deri yaşlanmasında hücresel ve moleküler mekanizmalar. T Klin Kozmetol 1998;1: 10-6.
 • 6. Kasper M Funk R. H. W. Age-related changes in cells and tissues due to advanced glycation end products (AGEs). Archives of Gerontology and Geriatrics 2000;32: 233-43.
 • 7. Jenkins G. Molecular mechanisms of skin ageing. Mechanisms of Ageing and Development 2002; 123: 801–10.
 • 8. Hadshiew I.M Eller M.S Gilchrest B.A. Skin aging and photoaging: the role of DNA damage and repair. American Journal of Contact Dermatitis 2000; 11: 19-25.
 • 9. Tekin N.S. Deri yaşlanmasının biyolojik mekanizmaları. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences 2005;1: 170–5.
 • 10. Chung J.H Hanft V.N Kang S. Aging and photoaging. Journal of the American Academy of Dermatology 2003; 49(4): 690-7.

Can Metformin Slow Down the Aging Process?

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 33 - 42, 01.04.2018

Öz

Hyperglycemia-r,elated to diabetes is known to cause oxidative stress and thus accelerate aging
process. Metformin is the most widely used anti-diabetic drug in the world. It reduces advanced
glycation end products (AGEs)-induced ROS generation in high glucose condition. Protein
glycation contributes to skin aging as it deteriorates the existing collagen by crosslinking.
The progressive increase in AGE during aging not only causes oxidative damage to cellular
macromolecules but also modulates the activation of transcription factors nuclear factor kappa-B
(NF-kB). However, it is still unclear whether metformin can change collagen production and
NF-kB activity induced by hyperglycemia. Previously, our studies show that the metformin
exposure leads to decreased apoptosis and increased proliferation of cells in high glucose
condition. Metformin exposure also leads to increased production of collagen and decreased
activation of NF-kB(p65) activity. Metformin has a protective effect of skin aging under high
glucose conditions inducing cell proliferation collagen I and III production protection from
apoptosis and reducing NF-kB(p65) activity.

Kaynakça

 • 1. Tüzün Y Dolar N. Fotoyaşlanma ve kronolojik yaşlanma arasındaki farklar. T Klin J Int Med Sci 2005;1: 1-6.
 • 2. Dönderici L Taşpınar A. Deri yaşlanması. T Klin Dermatol 1994;456: 61.
 • 3. Palalı Z. Deri yaşlanması ve koruma yöntemleri. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 1995;139- 47.
 • 4. Hadshiew IM Eller M.S Gilchrest B.A. Skin aging and photoaging: the role of DNA damage and repair. Am J Contact Dermat 2000;11: 19-25.
 • 5. Allı N. Deri yaşlanmasında hücresel ve moleküler mekanizmalar. T Klin Kozmetol 1998;1: 10-6.
 • 6. Kasper M Funk R. H. W. Age-related changes in cells and tissues due to advanced glycation end products (AGEs). Archives of Gerontology and Geriatrics 2000;32: 233-43.
 • 7. Jenkins G. Molecular mechanisms of skin ageing. Mechanisms of Ageing and Development 2002; 123: 801–10.
 • 8. Hadshiew I.M Eller M.S Gilchrest B.A. Skin aging and photoaging: the role of DNA damage and repair. American Journal of Contact Dermatitis 2000; 11: 19-25.
 • 9. Tekin N.S. Deri yaşlanmasının biyolojik mekanizmaları. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences 2005;1: 170–5.
 • 10. Chung J.H Hanft V.N Kang S. Aging and photoaging. Journal of the American Academy of Dermatology 2003; 49(4): 690-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Tuğba SOYDAŞ Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


Gönül KANIGÜR Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SOYDAŞ, T., & KANIGÜR, G. (2018). Metformin Yaşlanma Sürecini Yavaşlatabilir mi?. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, 1(1), 33-42.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png