Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Olay İlişkili Potansiyeller (OİP)

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 59 - 65, 01.04.2018

Öz

Bu derlemede, olay ilişkili potansiyellerin tarihçesi, tanımı ve nöral kaynaklarıyla bileşenleri ile
bazı psikofizyolojik araştırma ve klinik örnekleri anlatılmaktadır. Caton’un 1875’te sensoriyel
uyaranlarla deney hayvanlarını uyarması sonucu, merkezi sinir sisteminde negatif potansiyeller
izlemesiyle başlayan, nöral toplulukların elektriksel deşarjlar bütünü olan “olay ilişkili
potansiyeller (OİP)”, günümüzün bilgisayarlı elektroensefalografi / olay ilişkili potansiyel kayıt
cihazları ve ileri analiz yöntemleriyle, beyin fonksiyonlarına ışık tutan pek çok psikofizyolojik
araştırmada, nöroloji ve psikiyatrik hastalıkların erken tanı ve tedavi izleminde sıklıkla kullanılır
hale gelmiştir. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar dışında diğer hastalıkların merkezi sinir
sisteminde başlattığı ve muayene ile gözlenemeyen etkilerin erken izleminde ve ilerlemesini
önlemeye yönelik tedavilerin alınmasında yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Caton R. The electric currents of the brain. British Medical Journal 1875; 2: 278–278.
 • 2. Coenen A, Zayachkivska O. Adolf B. A pioneer in electroencephalography in between Richard Caton and Hans Berger. Adv Cogn Psychol 2013;9(4): 216–221.
 • 3.Berger H. Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. On the electroencephalogram of humans. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 1929; 87: 527–570.
 • 4. Sur S., Sinha VK. Event-related potential: An overview. Ind Psychiatry J 2009;18(1):70-73.
 • 5. Handy TC. Event-related Potentials: A Methods Handbook. MIT Press, 2005.
 • 6. Bayazıt O, Öniz A, Hahn C, et al. Dichotic listening revisited: Trial by-trial ERP analyses reveal intra- and interhemispheric differences. Neuropsychologia 2009;47(2):536-549.
 • 7. Bayazıt O. Uyaran parametrelerinin EEG’de dinamik etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Doktora Tezi; 2009.
 • 8. Rockstroh B, Elbert T, Birbaumer N, et al. Slow brain potentials and behavior. Baltimore-Munich: Urban&Schwarzenberg;1982. p.1-28.
 • 9. Fabiani M, Gratton G, Federmeier KD. Event-related brain potentials: Methods, theory, and applications. In: Cacioppo JT, Tassinary LG, Berntson GG, editors. Handbook of psychophysiology. NewYork: Cambridge University Pres; 2007. p.85-120.

Event-Relaled Potentials (ERPs)

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 59 - 65, 01.04.2018

Öz

In this review, the history of event-related potentials, its description and its components with
neural sources, and some psychophysiological research and clinical examples are described.
Event-related potentials (ERPs), which are the whole electrical discharges of neural populations,
started by observing negative potentials in the central nervous system as a result of Caton’s
stimulation of experimental animals in 1875 with sensory stimuli, today’s computerized
electroencephalography / event-related potential recorders and advanced analysis methods have
been used frequently in many psychophysiological research that shed light on brain functions
and early diagnosis and treatment of neurological and psychiatric diseases. It can be used as
an adjunct to early treatment of other central nervous system diseases, except for neurological
and psychiatric diseases, which cannot be observed by examination, and for taking treatment to
prevent progression.

Kaynakça

 • 1. Caton R. The electric currents of the brain. British Medical Journal 1875; 2: 278–278.
 • 2. Coenen A, Zayachkivska O. Adolf B. A pioneer in electroencephalography in between Richard Caton and Hans Berger. Adv Cogn Psychol 2013;9(4): 216–221.
 • 3.Berger H. Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. On the electroencephalogram of humans. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 1929; 87: 527–570.
 • 4. Sur S., Sinha VK. Event-related potential: An overview. Ind Psychiatry J 2009;18(1):70-73.
 • 5. Handy TC. Event-related Potentials: A Methods Handbook. MIT Press, 2005.
 • 6. Bayazıt O, Öniz A, Hahn C, et al. Dichotic listening revisited: Trial by-trial ERP analyses reveal intra- and interhemispheric differences. Neuropsychologia 2009;47(2):536-549.
 • 7. Bayazıt O. Uyaran parametrelerinin EEG’de dinamik etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Doktora Tezi; 2009.
 • 8. Rockstroh B, Elbert T, Birbaumer N, et al. Slow brain potentials and behavior. Baltimore-Munich: Urban&Schwarzenberg;1982. p.1-28.
 • 9. Fabiani M, Gratton G, Federmeier KD. Event-related brain potentials: Methods, theory, and applications. In: Cacioppo JT, Tassinary LG, Berntson GG, editors. Handbook of psychophysiology. NewYork: Cambridge University Pres; 2007. p.85-120.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Turan Onur BAYAZIT
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BAYAZIT, T. O. (2018). Olay İlişkili Potansiyeller (OİP). Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, 1(1), 59-65.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png