Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Günümüzde Helicobacter Pylori’nin İnsan Sağlığındaki Yeri; Zarar/Yarar Terazisinin Neresinde Duruyor?

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 67 - 77, 01.04.2018

Öz

Helicobacter pylori enfekte bireylerde asemptomatik enfeksiyon, gastrit, ülser, gastrik kansere
neden olabilmektedir ve IARC tarafından Tip1 karsinojen olarak sınıflandırılmıştır. Gastrik
kanser gelişiminde bakteriyel, konağa ait ve çevresel faktörlerbirlikte rol almaktadır. H.pylori’ye
karşı oluşan immün yanıtta Treg yanıtı özellikle asemptomatik hastalarda gözlenirken,
dominant Th1 yanıtı gelişmesi konağın yatkınlığıyla gastrik kansere zemin hazırlamaktadır.
Günümüzde iyileşen yaşam şartları, enfeksiyonlara karşı aşılama politikaları ve kalabalık
yaşamdan uzaklaşmayla atopik hastalıkların/astımın arttığı dikkati çekmektedir. Enfeksiyonlar
ve atopik kastalıklar (özellikle astım) arasındaki ters ilişkinin vurgulandığı ‘Hijyen Hipotezi’ne
göre; hayatın erken dönemindeenfeksiyon etkenleriyle karşılaşılmadığından Treg yanıtının
gelişmemesi immüntoleransa engel olmakta ve Th2 yanıtının baskınlığıyla allerjik hastalıklar
oluşmaktadır. H.pylori’nin gastrik kanserle ilişkisi pek çok çalışmayla ispatlanmışken, son
yıllarda H.pylori’nin allerjik hastalıklardan korunma sağladığı yönünde yapılan çalışmalarda,
enfekte bireylerde Treg artışının astımdan korunmada rol aldığı bildirilmektedir. Bu derlemede;
H.pylori’nin gastrik kansere neden olması ve günümüzde günlük yaşamı etkileyen allerjik
hastalıklardan/astımdan korunmada rol almasıyla iki farklı yönü tartışılmaktadır. Gastrik kanser
yönünde pek çok çalışma mevcutken, allerjik hastalıklardan korunma yönünde daha pek çok
çalışmanın yapılması gerektiği, ancak bu çalışmalar sonucunda H.pylori’nin yararlı yönü de
olan bir ajam mı? sorusuna yanıt bulunabileceği açıktır. Önümüzdeki günlerin H.pylori’nin
bilinen zararlı yönünün yanında yararlı yönünden de faydalınalan bir ajan mı? sorusuna çok
ciddi olarak yanıtın arandığı günler olacağı kanaatindeyiz

Kaynakça

 • 1. Kalali B, Mejías-Luque R, Javaheri A, Gerhard M. H. pylori virulence factors: influence on immune system and pathology. Mediators Inflamm 2014;2014: 426309. Epub 2014 Jan 21.
 • 2. Atherton JC. The Pathogenesis of H. pylori Induced Gastro-Duodenal Diseases. Annu Rev Pathol 2006;1: 63-96.
 • 3. Şimşek İ, Binicier Ö. Helicobacter pylori. İç Hastalıkları Dergisi 2011;18: 13-26.
 • 4. Globocan 2012. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2014. Available from: http://globocan.iarc.fr/
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2014. Available from: http://kanser.gov.tr/
 • 6. Ebert CS Jr, Pillsbury HC 3rd. Epidemiology of allergy. Otolaryngol Clin North Am 2011;44(3):537- 48.
 • 7. Türk Toraks Derneği. Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2014. Available from: http://www.toraks.org.tr
 • 8. Oertli M, Müller A. Helicobacter pylori targets dendritic cells to induce immune tolerance, promote persistence and confer protection against allergic asthma. Gut Microbes 2012;3(6): 566-71.
 • 9. van Rijt LS, van Kessel CH, Boogaard I, Lambrecht BN. Respiratory viral infections and asthma pathogenesis: a critical role for dendritic cells? J Clin Virol 2005;34(3): 161-9.
 • 10. Correa P,Piazuelo MB. The gastric precancerous cascade. J Dig Dis 2012;13(1): 2-9.

Nowadays The Place of Helicobacter Pylori in Human Health; Where is it Standing in The Balance of Loss and Benefits ?

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 67 - 77, 01.04.2018

Öz

Helicobacter pylori may cause asymptomatic infections, gastritis, ulcer and severe gastric
cancers in infected persons and this bacteria was also classified as class I human carcinogen
by the IARC. Bacterial factors, host and environmental factors act together in the development
of gastric cancer.While Treg responses are particularly observed in infected asymptomatic
patients, the dominant development of the immune response towards Th1, together with the
host’s tendency, provide a basis for the process of gastric cancer. Nowadays, together with
improved living conditions, with immunization policies against infections and with moving 
away from crowded living conditions, the increase in the prevalence of atopic diseases and asthma are

quite remarkable. According to the hygiene hypothesis; depending on hygienic living conditions and on
non-exposure to infectious agents in early life, an undeveloped Treg response prohibits the formation of
immunotolerance and allergic diseases occur related to the dominance of Th2 response. The relationship
between H. pylori and gastric cancer was proven by many studies. However, in recent years, in some studies
related with H.pylori and its protection from allergic diseases, the increase in Treg response in H. pyloriinfected individuals was reported to be related with the protection from asthma. In this review; H. pylori
was evaluated in terms of developing gastric cancer and protecting from allergic diseases and asthma.
Although there is much research related with H.pylori and gastric cancer, much more studies related with its
role in prevention from allergic diseases are needed but, it is clear that an answer to the question of “could
H.pylori be a beneficial microorganism” can be found according to the results of these studies. We believe
the coming days will be very seriously in search of answers to the question of ‘’In addition to the known
harmful aspects of H. pylori, is it also a utilized beneficial agent?’

Kaynakça

 • 1. Kalali B, Mejías-Luque R, Javaheri A, Gerhard M. H. pylori virulence factors: influence on immune system and pathology. Mediators Inflamm 2014;2014: 426309. Epub 2014 Jan 21.
 • 2. Atherton JC. The Pathogenesis of H. pylori Induced Gastro-Duodenal Diseases. Annu Rev Pathol 2006;1: 63-96.
 • 3. Şimşek İ, Binicier Ö. Helicobacter pylori. İç Hastalıkları Dergisi 2011;18: 13-26.
 • 4. Globocan 2012. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2014. Available from: http://globocan.iarc.fr/
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2014. Available from: http://kanser.gov.tr/
 • 6. Ebert CS Jr, Pillsbury HC 3rd. Epidemiology of allergy. Otolaryngol Clin North Am 2011;44(3):537- 48.
 • 7. Türk Toraks Derneği. Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2014. Available from: http://www.toraks.org.tr
 • 8. Oertli M, Müller A. Helicobacter pylori targets dendritic cells to induce immune tolerance, promote persistence and confer protection against allergic asthma. Gut Microbes 2012;3(6): 566-71.
 • 9. van Rijt LS, van Kessel CH, Boogaard I, Lambrecht BN. Respiratory viral infections and asthma pathogenesis: a critical role for dendritic cells? J Clin Virol 2005;34(3): 161-9.
 • 10. Correa P,Piazuelo MB. The gastric precancerous cascade. J Dig Dis 2012;13(1): 2-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Reyhan ÇALIŞKAN
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ


Bekir KOCAZEYBEK Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÇALIŞKAN, R., & KOCAZEYBEK, B. (2018). Günümüzde Helicobacter Pylori’nin İnsan Sağlığındaki Yeri; Zarar/Yarar Terazisinin Neresinde Duruyor?. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, 1(1), 67-77.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png