Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Nutrigenomik: Genotipten Fenotipe Beslenme Etkisi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 79 - 92, 01.04.2018

Öz

Nutrigenomik, belirli besin bileşenlerinin ve/veya biyoaktif maddelerin, vücuda alındıktan
sonra oluşturdukları biyolojik yanıtları anlamak ve çözümlemek için moleküler teknikler
kullanan yeni bir disiplindir. Organizmadaki metabolik süreçlerde, besin yanıtının doğru
anlaşılması, öncelikle hücresel düzeyde mümkündür. Gen/gen ifadesi-protein-metabolit
ve çevre ilişkisini kurarak, besinlerin etkisini bir bütün olarak inceleyebilmek için ‘omik’
teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Genomik, transkriptomik, proteomik ve metabolomik
teknolojileri ile mikrobiyota analizleri, kişiye özgü beslenme uygulanabilmesi için önemli
sonuçlar ortaya koymaktadır. ‘Omik’ teknolojileri ve mikrobiyota çalışmalarından elde
edilen tüm bilimsel verileri bir araya getiren nutrigenomik disiplini, bir kişinin sağlık durumu
temelinde belirli biyolojik gereksinimlere yönelik, kişiye özgü beslenme önerileri sunmaktadır.
Gen-diyet etkileşimi çözümlendikçe, çok sayıda kompleks ve kronik hastalığı önleyebilmek
veya hastalıkların etkilerini azaltabilmek için uygun beslenme reçeteleri oluşturulacaktır. Bu
derlemede, nutrigenomik teknolojiler çerçevesinde, besin maddelerinin organizma üzerindeki
etkileri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • 1. Kauwell GPA. Emerging Concepts in Nutrigenomics: A preview of what is to come. Nutr Clin Pract 2005;20:75-87.
  • 2. Simopoulos AP. Genetic variation and dietary response: nutrigenetics/nutrigenomics. Asia Pacific J Clin Nutr 2002;11:117-128.
  • 3. Martin KR. Using nutrigenomics to evaluate apoptosis as a pre-emptive target in cancer prevention. Curr Cancer Drug Targets 2007;7:438– 46.
  • 4. Davis CD, Milner JA. Nutrigenomics, vitamin D and cancer prevention. J Nutrigenet Nutrigenomics 2011;88:582–6.
  • 5. Simopoulos AP. Genetic variants in the metabolism of omega-6 and omega-3 fatty acids: their role in the determination ofnutritional requirements and chronic disease risk. Exp Biol Med 2010;235:785–95.

The Impact of Nutrigenomics From Genotype to Phenotype

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 79 - 92, 01.04.2018

Öz

Nutrigenomics is a new discipline that uses molecular techniques to understand and analyze the
biological responses that certain nutrients and / or bioactive substances form after they enter
the body. A correct understanding of the nutritional response in the metabolic processes in the
organism is primarily possible at cellular level. ‘Omic’ technologies are utilized to examine the
effect of nutrients as a whole by establishing gene / gene expression-protein-metabolite and
environment relationship. Genomic, transcriptomic, proteomic and metabolomic technologies
and microbiota analysis provide important results in order to apply personalized nutrition.
Nutrigenomic brings together all the scientific data from omic technologies and microbiota
studies to offer a person-specific nutritional advice to specific biological needs based on
a person’s health status. As the gene-diet interaction is resolved, appropriate nutritional
prescriptions will be developed to prevent numerous complex and chronic diseases or reduce
the effects of diseases. This review aims to give information about the effects of nutrients on the
organism within the framework of nutrigenomic technologies.

Kaynakça

  • 1. Kauwell GPA. Emerging Concepts in Nutrigenomics: A preview of what is to come. Nutr Clin Pract 2005;20:75-87.
  • 2. Simopoulos AP. Genetic variation and dietary response: nutrigenetics/nutrigenomics. Asia Pacific J Clin Nutr 2002;11:117-128.
  • 3. Martin KR. Using nutrigenomics to evaluate apoptosis as a pre-emptive target in cancer prevention. Curr Cancer Drug Targets 2007;7:438– 46.
  • 4. Davis CD, Milner JA. Nutrigenomics, vitamin D and cancer prevention. J Nutrigenet Nutrigenomics 2011;88:582–6.
  • 5. Simopoulos AP. Genetic variants in the metabolism of omega-6 and omega-3 fatty acids: their role in the determination ofnutritional requirements and chronic disease risk. Exp Biol Med 2010;235:785–95.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Gülşah KOÇ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Yayınlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Koç, G. (2018). Nutrigenomik: Genotipten Fenotipe Beslenme Etkisi . Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi , 1 (1) , 79-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk/issue/38771/451160


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png