Editöre Mektup
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, 4 - 8, 31.07.2017

Öz

Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenciyi çekme, hizmet etme ve programda tutmanın başarısı öğrenci destek hizmetlerinin çok iyi olmasına bağlıdır. Teknik destek ve hizmet sağlayan öğreticilerin, akademik planlama ve programlamacıların, teknik asistanların yetersizliği ya da yokluğu öğrenenlerde endişe yaratmakta ve öğrenme sürecini karmaşık hale getirmektedir. Bu bağlamda açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel ve teknik destek olanağının yaratılması öğrenenlerin başarısı üzerine etkilidir.

Kaynakça

  • Atack, L. (2003). Becoming a web-based learner: registered nurses’ experiences. Journal of Advenced Nursing, 44(3), 289-297. Bloomfield, J. G., While, A. E., & Roberts, J. D. (2008). Using computer assisted learning for clinical skills education in nursing: integrative review. Journal of Advanced Nursing, 63(3), 222-235. Elkind, E. C. (2008). Nursing Faculty’s training in instructional design for online course development (Unpublished doctoral dissertation). Capella University, Minnesota. Kenny, A (2002). Online learning: Enhancing nurse education. Journal of Advenced Nursing, 38(2), 127-135. Pilcher, J. (2010). Willingness of nurses to learn with the use of technology: An exploratory mixed-methods investigation (Unpublished doctoral dissertation). Northcentral University, Arizona.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ (Sorumlu Yazar)
0000-0003-2862-3544

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Boz Yüksekdağ, B. (2017). (Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 4-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34245/378463