Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Mobil destek uygulaması "öğrenci asistanı" bileşenlerinin tespitine yönelik nitel bir araştırma

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 10 - 36, 31.01.2019

Öz

Bu araştırma ile; Ege Bölgesinde bir vakıf üniversitesinin kalite ve akreditasyon çalışmaları bağlamında hazırlık okulu öğrencilerine destek sağlamak amacıyla geliştirilecek olan mobil hizmetlerin sahip olması gereken bileşenleri saptamak amaçlanmıştır. Araştırma Berge'nin Öğrenen Desteği (Learner Support) yaklaşımı üzerine oturtulmuş olup durum çalışması şeklinde desenlemiştir. Katılımcılarını üniversitenin 2017-18 Akademik yılı hazırlık dönemi öğrencileri ve personelinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 12 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenenler ve personel mobil teknolojileri hali hazırda eğitim-öğretim süreçlerinde yoğun olarak kullanmaktadırlar. Sunulacak mobil desteğin; öğretim, yönetim, sosyal ve teknik destek olmak üzere dört boyutta verilmesi kararlaştırılmıştır. Öğretim desteği öğrenenin ihtiyacına göre önerilecek ve esnek bir yapı oluşturulacaktır. Yönetim desteğiyle öğrenciye bildirimler yoluyla hatırlatmalar ve kendini izle seçeneği sunulacaktır. Sosyal destek, grup dinamiklerini oluşturmakla sınırlandırılmıştır. Teknik destek bağlamında kılavuzlar ve uzaktan erişimle problem çözme hizmeti sağlanması uygun bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ally, M. (2009). Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training, Edmonton: Athabasca University Press, Robyn Gorham. Berge, Z. L. (1995). Facilitating computer conferencing: Recommendations from the Field. Educational Technology, 35(1), 22-30. Brindley, J. E. (2000). The effects of a social support intervention on distance learner behaviour. Doctoral dissertation: University of Ottawa. Dillon, C., Gunawardena, C., & Parker, R. (1989). An evaluation of learner support services in a distance education system. Proceedings from the fifth annual conference on teaching at a distance. Madison, Wisconsin. Garrison, D. R. (1989). Understanding distance education: A framework for the future. London: Routledge. Garland, M. R. (1993). Students’ perceptions of the situational, institutional,dispositional, and epistemological barriers to persistence. Distance Education, 14(2), 181-198. Gibson, C. C., & Gibson, T. L. (1997). Workshops at a distanc. J. A. Fleming (Dü.) içinde, New Directions for Adult & Contiuning Education. Oxford: Pergamon. Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş (1. Baskı). (Çev.) Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu. Ankara: Anı Yayıncılık. Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education. London: Routledge. Jane, B. E., Christine, W., & Zawacki-Richter, O. (2008). The current context of learner support in open, distance and online learning:An introduction. J. E. Brindley, C. Walti, & O. Zawacki-Richter (Dü) içinde, Learner support in open, distance and online Learning Environments (s. 9-29). Oldenburg: Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Center for Lifelong Learning (C3L). Landis, J.R. and Koch, G.G. (1977) The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometric, 33, 159-174. Lin, M.-H., Chen, H.-C., & Liu, K.-S. (2017). A study of the effects of digital learning on learning motivation and learning outcome. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(7), 3553-3564. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00744a Mills, R. (2003). The centrality of learner support in open and distance learning: A paradigm shift in thinking. A. Tait, & R. Mills içinde, Rethinking learner support in distance education (s. 102-113). London: Routledge. AUAd 2019, Cilt 5, Sayı 1, 10-36 Özarslan, Ozan ve Polat 34 Moore, M. G. (2003). Learner support. American Journal of Distance Education, 17(3), 141- 143. Morgan, C., & Tam, M. (1999). Unraveling the complexities of distance education student attrition. Distance Education, 20(1), 96-108. Paul, R. (1988). If student services are so important, then why are we cutting them back? D. Sewart , & J. S. Daniel (Dü) içinde, Developing distance education (s. 50-56). Oslo, Norway: International Council for Distance Education. Phillips, M. (2003). Delivering learner support on-line: Does the medium affect the message? In A. Tait, & R. Mills (Eds.), Rethinking learner support in distance education (pp. 168-184). London: RoutledgeFalmer. Potter, J. D. (1997). Support services for distance learners in three Canadian dual-mode universities: A student perspective. Doctoral dissertation: University of Toronto. Rustam Shadiev, Wu-Yuin Hwang & Yueh-Min Huang (2017) Review of research on mobile language learning in authentic environments, Computer Assisted Language Learning, 30:3-4, 284-303, DOI: 10.1080/09588221.2017.1308383 Ozan, Ö. (2013a). Bağlantıcı mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü, Eskişehir. Ozan, Ö. (2013b). Scaffolding in Connectivist Mobile Learning Environment. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(2), 44-55. Özçelik, E., ve Yıldırım, S. (2002). Web-Destekli Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Araçların Kullanımı: Bir Durum Çalışması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası Açıktan ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25. Simpson, O. (2002). Supporting students in online, open and distance education. London: Kogan Page. Sung, Y., Chang, K., & Liu, T. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students’ learning performance: A meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 94. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008 Tait, A. (2000). Planning student support for open and distance learning. Open learning, 15(3), 287-299. Thorpe, M. (2003). Collaborative on-line learning: Transforming learner support and course design. In A. Tait, & R. Mills (Eds.), Rethinking learner support in distance education (pp. 198-2011). London: RoutledgeFalmer. AUAd 2019, Cilt 5, Sayı 1, 10-36 Özarslan, Ozan ve Polat 35 Traxler, J. (2005). Defining Mobile Learning. IADIS International Conference Mobile Learning. Qawra, Malta. Yin, R. K. (2012). Applications of case study research. California: SAGE.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin ÖZARSLAN

0000-0003-0831-6985


Özlem OZAN Bu kişi benim

0000-0002-4116-1551


Refet POLAT

0000-0001-9761-8787

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖZARSLAN, Y., OZAN, Ö., & POLAT, R. (2019). Mobil destek uygulaması "öğrenci asistanı" bileşenlerinin tespitine yönelik nitel bir araştırma. Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 10-36.