Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mobil öğrenme üzerine güncel çalışmalarla ilgili bir içerik analizi

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 53 - 69, 31.01.2019

Öz

Teknolojik gelişmeler eğitim sistemlerini etkilemektedir. Bilgisayar kullanımı ve eğitim sistemlerinde internet ile bilgiye ulaşma yolları değişmiştir ve mobil öğrenme gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Son yıllarda, mobil öğrenme (m-öğrenme) uzaktan eğitimin önemli bir bileşeni olmuştur. Mobil öğrenme alanındaki yeni dinamikleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek için mobil öğrenme ile ilgili yayınlanmış makalelerin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışma kapsamında mobil öğrenme üzerine Türkçe yayınlanmış makaleler ve tezlerde en sık kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama aracı, katılımcı grubu ve araştırma amaçlarını belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma süresince; 19 tez, 12 makale olmak üzere toplamda 31 çalışma incelenmiştir. Mobil öğrenme ile ilgili Türkçe yayınlanmış araştırmaların eğilimlerini ortaya çıkarmaya çalışması açısından bu çalışmanın önemli olduğu söylenilebilir.

Kaynakça

  • Brown,T. H. ve Mbati, L. S. (2015). Mobile learning: Moving past the myths and embracing the opportunities. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2),115-135. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research methods in education. Canada: Routledge. Hwang, G. J., & Tsai, C. C. (2011). Research trend in mobile and ubiquitous learning: a review of publications in selected journal from 2001 to 2010. British Journal of Education Technology, 42(4), 65–70. Joo,Y. J., Kim,N. & Kim, N. H. (2016). Factors predicting online university students’ use of a mobile learning management system (m-LMS). Education Tech Research Dev. https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-016-9436-7 (Erişim tarihi: 29.12.2017). Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. Basım). Ankara: Nobel. Kirkwood, A. (2014). Teaching and learning with technology in higher education: Blended and distance education needs ‘joined-up thinking’ rather than technological determinism. https://eric.ed.gov/?id=EJ1054659 (Erişim tarihi: 29.12.2017). Lin, T.C., Lin, TJ. ve Tsai, C.C. (2014). Research tredns in science education from 2008 to 2012: A systematic content analyisis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36 (8), 1346-1372. McQuiggan, S., McQuiggan, J., Kosturko, L. & Sabourin, J. (2015). Mobile learning: A handbook for developers, editors and learners. North Caroline: SAS Institute Inc. Özdamar Keskin, N. (2011). Akademisyenler için bir mobil öğrenme sisteminin geliştirilmesi ve sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Setirek, A.C., Tanrıkulu, Z. (2015). Significant developmental factors that can affect the sustainability of mobile learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191(2), 2089-2096. Sönmez, A., Göçmez, L., Uygun, D. ve Ataizi, M. (2018). A review of current studies of mobile learning. Journal of Educational Technology and Online Learning, 1, 1-15. Traxler, J. (2009). Learning in a mobile age. International Journal of Mobile and Blended Learning, 1(1), 1–12. Turan, B., Haşit, G. (2014). Teknoloji kabul modeli ve sınıf öğretmenleri üzerinde bir uygulama. Journal of Alanya Faculty of Business, 6 (1), 109-119. AUAd 2019, Cilt 5, Sayı 1, 53-69 Uygun ve Sönmez 68 Viberg, O. (2015). Design and use of mobile technology in distance language education: Matching learning practices with technologies-in-practice. Repro: Örebro University. Wu, W.H., Wu, Y.C.J., Chen, C.Y., Kao, H.Y., Lin, C.H. & Huang, S.H.(2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & Education, 59, 817- 827.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya UYGUN> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-6423-1914


Abdulvahap SÖNMEZ Bu kişi benim

0000-0003-4524-8790

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uygun, D. & Sönmez, A. (2019). Mobil öğrenme üzerine güncel çalışmalarla ilgili bir içerik analizi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 53-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/44098/543492