Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin etkileşimli e-destek ortamlarına yönelik algıları

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 97 - 116, 31.01.2019

Öz

21. yüzyılın ilk çeyreğinde oldukça hızla gelişmekte olan teknoloji, insanların hayatlarını çeşitli yönlerden etkilemektedir. Bu hızlı gelişmeler sosyal hayatları, dünya ekonomilerini, bilgi akışını, eğitim ve öğrenme ortamlarını da hızla değişmiştir. İstenilen bilgiye neredeyse kesintisiz ve anlık ulaşmak, organize etmek ve paylaşmak son on yıla göre çok daha kolay hale gelmiştir. Web 2.0 platformları ve sosyal ağlar, dijital çağın hayati parçaları haline gelmiş buna bağlı olarak ta, dijital çağdaki öğrenenler bu tür dijital ilerlemelerden olumlu etkilenmekte ve her an her yerde çalışabilmektedirler. Bu çağda çok sayıda eğitim platformu, öğrenme sürecinde motivasyonu artırdığı ve etkileşimli ortamlar sağladığı için eğitim teknolojilerini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla, öğrencileri desteklemek; özellikle, 21. yüzyıl öğretim yöntemlerinde “e-destek” kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmada, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler dil öğrenme süreçlerinde, Edmodo adlı bir öğrenme yönetimi sistemi aracılığıyla bir ay boyunca İngilizce öğrenmeye odaklı etkileşimli e-destek almışlardır. Katılımcılar, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki C düzeyi (A2-B1) öğrencileridir. Araştırmacı, derinlemesine sonuçlar elde etmek için nitel bir araştırma desenlemiştir. Veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilen veriler öğrenenlerin etkileşimli e-destek ile ilgili algılarının olumlu olduğunu göstermektedir.


Kaynakça

  • Anderson, T. (2003). Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions. Handbook of distance education, 129 Conole, G. ve Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education. A report commissioned by the Higher Education Academy. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. Downes, S. (2012). Connectivism and connective knowledge: Essays on meaning and learning networks. Erton, İ. (2017). Raising EFL Students ‘Awareness of Pragmatic Conventions in Forming Intercultural Competence. Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research Граници И Мостове, 169. Karabulut, B. (2015). Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler. Garrison, D. R. (2006). Online collaboration principles. Journal of Asynchronous Learning Networks, 10(1), 25-34. Hillman, D. C., Willis, D. J., & Gunawardena, C. N. (1994). Learner‐interface interaction in distance education: An extension of contemporary models and strategies for practitioners. American Journal of Distance Education, 8(2), 30-42. Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education. London: Routledge. Karasar, S. (2004). Eğitimde Yeni İletisim Teknolojileri-Internet Ve Sanal Yüksek Eğitim. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4). McBride, K. (2009). Social-networking sites in foreign language classes: Opportunities for recreation. In L. Lomicka ve G. Lord (Eds.), The next generation: Social networking and online collaboration in foreign language learning (pp. 35-58). San Marcos, Texas: CAL McIsaac, M. S., & Gunawardena, C. N. I. (1996). Distance education. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology (pp. 403-437). New York: Simon & Shuster Macmillan. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning. Ozan, Ö. (2008). Öğrenme yönetim sistemlerinin (learning management systems-lms) değerlendirilmesi. XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, (Yayın No: 1655580). Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc. AUAd 2019, Cilt 5, Sayı 1, 97-116 Bozna 115 Siemens, G. (2005). Connectivism: Learning as network-creation. ElearnSpace. URL: http://www. elearnspace. org/Articles/networks. htm [accessed 2008 Jul 12][WebCite Cache]. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6. Siemens, G. (2014). "Connectivism: A learning theory for the digital age." Shuttleworth, M. (2015). Case Study Research Design. https://explorable.com/case-study research-design (Erişim Tarihi: 03.01.2019). Soykan, E. (2017). Bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi. Pegem Atıf İndeksi, 44-78. Tuovinen, J. (2000). Multimedia distance education interactions. Education Media International, 37(1), 16–24. Vrasidas, C. (2000). Constructivism versus objectivism: Implications for interaction, course design, and evaluation in distance education. International journal of educational telecommunications, 6(4), 339-362. Yıldırım, A. Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin 9-144. Yin, R. K. (2011). Applications of case study research. Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun BOZNA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

0000-0002-8280-3979

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bozna, H. (2019). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin etkileşimli e-destek ortamlarına yönelik algıları . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 97-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/44098/543496