Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Değişen yasalar perspektifinden yeni medya haberciliğinin etik sorunları

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4, 9 - 42, 31.12.2019

Öz

Etik sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin davranış kuralları ve düzenlemeler, genellikle gazetecilik örgütleri, yayın kuruluşları ve yetkilendirilmiş kamu kurumları aracılığıyla yürütülür. Gazetecilik örgütlerinin bildirgeleri, habercilik kurumlarının yayın ilkeleri, yasal kuruluşların yönergeleri ve tabi oldukları yasalar sorunlarla mücadele etmenin yol haritasını ve yöntemlerini ortaya koyarlar. Bildirgeler ve kurumsal yönergeler yaptırımı olmayan metinlerdir. Bu nedenle etik sorunların suça dönüştüğü, ayıp olgusunun ötesine geçtiği durumlar nedeniyle bazı etik tartışma alanları yasalarla da tanımlanmış ve yaptırıma bağlanmıştır. Türkiye’de yasa yazma anlayışının var olan durumu tanımlama alışkanlığı, teknolojinin değiştirdiği uygulamaları tanımlamakta gecikmiştir. Yeni medyanın yaşadığı hızlı değişim karşısında yasal düzenlemeler ya gecikmiş ve ya da sıklıkla değişime uğramıştır. Türkiye’de başbakanlık sisteminden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi, yeni medya yay dönük yeni yasal düzenlemelerin yapılması ile köklü ve yeni değişimler olmuştur. Bu çalışmada değişen yasalar perspektifinden medyaya ilişkin hangi etik sorunların nasıl ele alındığı ve bunlara ne gibi yaptırımlar uygulandığı incelenmiştir.

Kaynakça

  • 2813 Sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun, (1983). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2813.pdf
  • 2954 Sayılı, Türkiye Radyo Televizyon Kanunu, (1983). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2954.pdf
  • Aksu, O. (2017). Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Dijital Aktivizm: Dijital Feminizm Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Atılgan, S. (1995). Gazetecilerin Korunması. İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Bailey, O. G., Cammaerts, B. ve Carpentier, N. (2015). Alternatif Medyayı Anlamak. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Haluk BİRSEN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Anadolu Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Birsen, H. (2019). Değişen yasalar perspektifinden yeni medya haberciliğinin etik sorunları . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 9-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55631/761149