Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Etkileşim eşdeğerliği kuramı: alanyazındaki araştırmalar ve öneriler

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4, 92 - 104, 31.12.2019

Öz

Öğrenme süreçlerinde anahtar role sahip olduğu değerlendirilen etkileşim, Açık ve Uzaktan Öğrenme (AvUÖ) bağlamlarında da yoğunlukla odaklanılan bir kavram olarak karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, çalışmalar özellikle AvUÖ bağlamında etkileşimin rolünün ne olduğu, etkileşim türleri ve hangi tür etkileşime öncelik verilmesinin hem öğrenme süreçleri hem de yönetsel süreçler bakımından sonuçlarının neler olabileceğine yönelik araştırmalara odaklanmaktadır. Bu noktada, Etkileşim Eşdeğerliği Teoremi alanyazında zaman ve finansal maliyet ve etkileşim türü ve yoğunluğu çatışmasına çözüm yolları önerebilecek bir bilimsel önerme olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makalede, Etkileşim Eşdeğerliği Teoreminin ne olduğuna, savunduğu tezlere ve teoreme ilişkin yapılan ampirik çalışmalara değinilerek teorem ve yapılan çalışmaların öngörüleri doğrultusunda önerilere yer verilecektir.

Kaynakça

  • Özsarı, G. (2019). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Öğrenenlerin Etkileşim Türü Tercihlerinin Belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah SAYKILI> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7754-6755
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Saykılı, A. (2019). Etkileşim eşdeğerliği kuramı: alanyazındaki araştırmalar ve öneriler . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 92-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55631/761169