Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 28 - 40, 31.01.2020

Öz

Bu araştırma açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme konusuna ilişkin bir derleme çalışması türündedir. Araştırma kapsamında “ölçme ve değerlendirme” ve “açık ve uzaktan eğitim” şeklinde belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme türlerine ilişkin sınıflandırmalar tanıtılmıştır. Ardından açık ve uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçları hakkında bilgi sunulmuş, mega üniversitelerdeki ölçme ve değerlendirme yaklaşımları incelenmiştir. Yine, açık üniversitelerde değerlendirme sürecinde kullanılan ölçme araçlarının neler olduğu ve açık üniversitelerde ödev ve sınav yüzdeleri konularında bilgiler paylaşılmıştır. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ve ders geçme konusu ele alınmıştır. Araştırma sonucunda açık ve uzaktan eğitim sistemleri kapsamında gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin dünya genelinde, 21.yüzyıl öğrenenlerinin üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesine imkân sunacak niteliğe kavuşturulması gerekliliği ortaya konmuştur.

Kaynakça

  • Altan, T. ve Seferoğlu, S.S. (2009). Uzaktan eğitimde değerlendirme süreci: Öğrenci görüşlerinin sistemin gelişimine katkıları. 3 rd International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009). 7-9 Ekim 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan BARAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Baran, H. (2020). Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 28-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761239