Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 41 - 52, 31.01.2020

Öz

Uzaktan eğitim zamandan ve mekândan bağımsız bir eğitim ortamı sunarken, fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırarak daha esnek bir yapıda eğitim olanağı sağlamaktadır. Öğrenciler kendi ortamlarında dersleri çevirim içi olarak canlı ya da kayıttan izleyebilmektedir. Bununla birlikte vize sınavlarına da 24 saatlik bir zaman diliminde çevirim içi katılabilmektedir. Final ve bütünleme sınavları ise sınıf ortamında ve gözetmenler eşliğinde basılı ortamda uygulanmaktadır. Bu durum zaman ve kâğıt israfı ile sınav sonuç ilanlarının gecikmesi gibi sorunlara yol açmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulunda 2018-2019 güz döneminden itibaren final ve bütünleme sınavları bilgisayar ortamına taşınmıştır. Bu değişikliğin öğrencilerin sınav başarılarına etkisini tespit edebilmek için güz ve bahar dönemlerinde basılı ve dijital ortamlarda klasik ve test olarak uygulanmış, sayısal ve sözel içeriğe sahip olan 3’er ders seçilmiştir. Başarı kriteri olarak sınıf ortalamaları alınmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ek olarak öğrencilere basılı mı yoksa dijital ortamda mı sınava katılmak istediklerine yönelik tek soruluk bir anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun basılı ortamı tercih etmesine rağmen dijital ortamda yapılan sınavların çoğunluğunda sınıf ortalamasının değişen oranlarda yükseldiği görülmüştür.

Kaynakça

  • Bugbee Jr., A. C., Bernt, F. M. (1990). Testing by computer: Findings in six years of use 1982-1988. Journal of Research on Computing in Education, 23(1), 87-101

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil İbrahim SOLAK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülin ÜTEBAY Bu kişi benim
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Bilal YALÇIN Bu kişi benim
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Andorra

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Solak, H. İ. , Ütebay, G. & Yalçın, B. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 41-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761293