Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açık ve uzaktan öğrenmede ikinci üniversite öğrencilerinin yıllara göre değişiminin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 63 - 77, 31.01.2020

Öz

Bu çalışmada, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖS) kapsamında ikinci üniversite kayıt türündeki öğrencilerin 2015-2018 yılları arasında yaş, cinsiyet, bölge ve program bilgileri dikkate alınarak değişimi incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle, bu değişkenlerle ilgili verilere ulaşmak için yaşam boyu eğitim çerçevesinde nicel araştırmalar arasında yer alan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma esnasında elde edilen ham veriler değişkenler doğrultusunda grafik haline getirilmiştir. Araştırmadaki değişkenler sırasıyla tek tek ele alınıp analiz edilmiş ve görselleştirilip betimlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ikinci üniversite kayıt türü kapsamında, belirtilen yıllarda önemli artışlar olmuştur. Sonuç olarak, ikinci üniversite kayıt uygulaması gibi açıköğretim sisteminin bireylere sunduğu fırsatlar yaşam boyu öğrenme eğiliminde büyük bir artışa destek olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (19. b.). Ankara: Nobel

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali İhsan İBİLEME Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Enise ÇINAR Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hatice YÜCESAN KAYA Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Andorra

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA İbileme, A. İ. , Çınar, E. & Yücesan Kaya, H. (2020). Açık ve uzaktan öğrenmede ikinci üniversite öğrencilerinin yıllara göre değişiminin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 63-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761306