Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretim üyelerinin özel yeteneklilerin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanımına yönelik görüşleri

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 126 - 147, 31.01.2020

Öz

Bu araştırmada, özel yetenekliler eğitimi alanından öğretim üyelerinin, özel yetenekliler eğitiminde uzaktan eğitimin kullanımına yönelik görüşleri alınmış ve Türkiye’de özel yetenekliler alanındaki eğitim sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine değinilmiştir. Daha sonra çalışmanın odak noktasını oluşturan; uzaktan eğitimin özel yeteneklilerin eğitimindeki eksiklileri giderme potansiyelinin ve özel yeteneklilere yönelik geliştirilecek bir uzaktan eğitim sisteminin taşıması gereken özelliklerin neler olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitim için uygun olmalarını sağlayan özelliklerinin neler olduğuna yönelik görüşlere yer verilmiştir. Araştırma sonunda uzaktan eğitimin, Türkiye’de özel yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırma, bireyselleştirme, hızlandırma, zenginleştirme ve mentör desteği gibi özel yetenekliler eğitim stratejilerine cevap verebileceği sonucuna varılmış ve özel yetenekliler için geliştirilecek bir uzaktan eğitim sisteminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet ALPASLAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alpaslan, M. (2020). Öğretim üyelerinin özel yeteneklilerin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanımına yönelik görüşleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 126-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761315