Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açık ve uzaktan esnek öğrenmede stratejik süreç yönetim modeli

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 148 - 160, 31.01.2020

Öz

İşletmeler sürdürülebilir başarı ve gelişmeyi elde etmek için sürekli çaba içindedir. Başarı ve gelişme bir seferlik olamayacak kadar değerlidir ve devamlılığın sağlanması elzemdir. Bunun farkında olan işletmeler çeşitli yönetim sistemlerini kullanmaktadır ve bu sistemler birbirlerinin destekler biçimde iç içe geçmiştir. Bunların en sık kullanılanları süreç yönetimi, kalite yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi olarak sayabiliriz. Bu yönetim modelleri birbirine entegre olabilmekte, birbirini desteklemekte ve performansı yükseltmeyi sağlamaktadır. Her işletmenin özellikleri ve kültürü dikkate alınarak organizasyonel sistem kurulduğunda sürdürülebilir başarıda elde edilmektedir. Bu makalede açık ve uzaktan esnek öğrenme ortamlarının yönetimini üslenen kurumların sürdürülebilir başarıyı sağlamaları için temel süreç yapısı önerisi sunulmuştur. Model oluşturulurken işletmelerin başarılarında önemli rol oynayan yönetim sistemleri dikkate alınarak açık ve uzaktan esnek öğrenme yönetimindeki ana süreçler oluşturulmuştur.

Kaynakça

  • Ülgen, H., Mirze, S.K., (2004). İşletmelerde Stratejik yönetim, Literatür Yayınları No:113.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Buket KARATOP> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
0000-0001-6053-1725
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karatop, B. (2020). Açık ve uzaktan esnek öğrenmede stratejik süreç yönetim modeli . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 148-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761323