Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Değişen teknoloji ve yüzeyin sınırlanışı: fotoğraftan cep telefonuna

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 161 - 180, 31.01.2020

Öz

İnsanlık, tarih boyunca hayatta kalabilmek ve yaşamına anlam kazandırmak için çeşitli araçlar ve tekniklere ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkarılan teknikler, teknolojiyi ifade etmektedir. Teknoloji, her geçen yüzyıl giderek artan bir hızla gelişmiştir. Öte yandan, bilinçli bir canlı olan insan, hayatı anlamlandırmak için teknikler geliştirip, bu tekniklerle sanat eserleri ortaya koymaktadır. İnsan, görsel sanat eserleri üretirken, yüzey daima eserle bütün olmuştur. Görsel sanat eseri, bir bütün olarak yüzeyden ve dolayısıyla yüzeyin sınırlarından bağımsız düşünülemez. İnsanın görsel algısı, söz konusu yüzeylerin sınırlarını belirlerken etkili olmaktadır. Yüzeyi ve onun sınırlarını belirleyen diğer önemli etken ise teknolojidir. Mevcut olanaklar ve teknikler, görsel eserin yüzeyinin nasıl oluşturulacağını tarih boyunca etkilemiştir. Fotoğrafın icadıyla birlikte görüntünün seri üretiminin mümkün hale gelmesi, hem yüzey sınırlarını hem görsel eserin anlam dünyasını değiştirmiştir. Son yıllarda hızla gelişen fotoğraf ve video teknolojileri ile görüntünün yakalanması ve sosyal ağlarda paylaşılabilir hale gelmesiyle, yüzeyin sınırları daha belirgin şekilde teknoloji tarafından belirlenmeye başlamıştır.

Kaynakça

  • Berger, J. (2018). Görme Biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut GÜL> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4068-7455
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gül, U. (2020). Değişen teknoloji ve yüzeyin sınırlanışı: fotoğraftan cep telefonuna . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 161-180 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761331