Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de uzaktan öğretime geçiş sürecinde üniversitelerin değişen idari yapıları

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 54 - 75, 30.04.2020

Öz

Asıl kuruluş amaçları yüz yüze eğitim sunmak olan yükseköğretim kurumları için uzaktan öğretimin nasıl en iyi yapılandırıldığı, araştırılması gereken bir konudur. Bu çalışma Türkiye’de çevrimiçi uzaktan eğitim diploma programları sunma da kullanılan genel idari yapıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki 207 üniversite, sundukları uzaktan eğitim programları, programları sunan birimleri açılarından incelenerek genel idari yapılarının kapsamı ve doğası değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma da veriler içerik analizi yöntemi ile toplanmıştır. Bunun için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ilgili kılavuzları taranmış, Yüksek Öğretim Kurumu web sayfasındaki üniversite ve program alanları ve 207 üniversitenin web sayfalarında uzaktan eğitim ile ilgili alan, birim ve programlar incelenmiştir. Elde edilen program bilgileri düzeylerine, bağlı oldukları akademik birimlere ve bir uzaktan eğitim biriminin olup olmamasına göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular üniversitelerin, teknolojik konuları çözümlemek amacıyla merkezi birimler oluşturduklarını ancak akademik anlamda dağınık bir idari yapının söz konusu olduğunu göstermekte ve üniversiteden üniversiteye önemli ölçüde de farklılaşmaktadır.

Kaynakça

  • Bogdan, R. & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods. Boston: Pearson/Ally Bacon Press. İç: Ali Yıldırım & Hasan Şimşek (Eds) (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, Genişletilmiş 10. Baskı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil ÇEKEROL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çekerol, K. (2020). Türkiye’de uzaktan öğretime geçiş sürecinde üniversitelerin değişen idari yapıları . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 54-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761356