Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 143 - 163, 30.07.2020

Öz

Kaynakça

  • Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), 440–454.

Dijital dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumları ve öğretim elemanlarının gelişen rolleri

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 143 - 163, 30.07.2020

Öz

Bu araştırmada yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşüm ve teknoloji entegrasyonu sürecinde öğretim elemanlarının rollerinin nasıl değişim gösterdiği incelenmiştir. Bu doğrultuda konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalar araştırılarak öğretim elemanlarının gelişen ve değişen rollerinin nasıl şekillendiğine yönelik güncel durum araştırılmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşüm sürecinde öğretim elemanlarının rollerinin değişimine etkileri araştırmada özellikle değinilen konular içinde yer almaktadır. Bu çalışma sonucunda, öğretim elemanlarının rollerinin gelişim sürecini etkileyen birçok farklı değişken olduğu ve bu değişimin öğrenme ortamlarını zenginleştirme, eğitsel teknolojilerin ediniminde kurumsal bir yaklaşım sergileme ve öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri çerçevesinde oluştuğu belirtilmektedir.

Kaynakça

  • Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), 440–454.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyda KIR> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6270-8034
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kır, Ş. (2020). Dijital dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumları ve öğretim elemanlarının gelişen rolleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 143-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/774573