Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Açıköğretim Sistemi’nde çevrimiçi sınav uygulamasının sınav hazırlama sürecine etkisi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 45 - 60, 27.01.2021

Öz

Covid-19 pandemisi başta sağlık olmak üzere yaşamın bütün alanlarını etkilemiş, eğitim alanında bazı zorunlu uygulamaları beraberinde getirmiştir. Eğitim kurumları öğretim ve ölçme değerlendirme etkinliklerini yeni duruma göre düzenlemek zorunda kalmıştır. Bu kapsamda açık ve uzaktan eğitim alanında dünyanın öncü kurumları arasında yer alan Anadolu Üniversitesi’nde, Açıköğretim Sistemi’nde 2019-2020 Bahar Döneminden itibaren öğrencilerin değerlendirilmesinde ilk kez büyük kitlelere yönelik çevrimiçi sınav uygulamasına geçilmiştir. Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde Covid-19 pandemisi döneminde gerçekleştirilen çevrimiçi sınav uygulamalarının sınav hazırlık süreçlerine etkileri tartışılmış ve bu süreçte yapılması gerekenler hakkında ileriye dönük çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Anadolu Üniversitesi (2021). Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Güz Dönemi Sınav Sorumluluk Üniteleri. https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/2020-2021-Guz-Sinav-Sorumluluk-Uniteleri-V04.pdf (Erişim tarihi: 26.12.2020).
 • Anadolu Üniversitesi (2018). Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kılavuzu. https://acikbilim.anadolu.edu.tr/assets/files/%C3%87oktan%20Se%C3%A7meli%20Soru%20Haz%C4%B1rlama%20K%C4%B1lavuzu.pdf (Erişim tarihi: 24.12.2020).
 • Baran, H. (2020). Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme. AUAd, 6(1), 28-40.
 • Boston, C. (2002). "The Concept of Formative Assessment," Practical Assessment, Research, and Evaluation: Vol. 8 , Article 9. DOI: https://doi.org/10.7275/kmcq-dj31 Available at: https://scholarworks.umass.edu/pare/vol8/iss1/9 (Erişim tarihi: 20.12.2020).
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. & Uçar, H. (2018). E-Öğrenme ve e-sınavlar: Çevrimiçi ölçme değerlendirme süreçlerinde kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin öğrenen görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 745-755.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.
 • Hack, L. & Tarouco, L. (2000). New tools for assessment in distance education. In D. Willis, J. Price & J. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2000--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 241-244). Waynesville, NC USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved January 2, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/15560 (Erişim tarihi: 21.12.2020).
 • Dante D. D. & Frank C. W. (2016). Formative and Summative Assessment in the Classroom, Theory Into Practice, 55:2, 153-159, DOI: 10.1080/00405841.2016.1148989.
 • Freeman, R. (1997). Managing open systems. London: Kogan Page.
 • Gelbal, S. (2013). Ölçme ve değerlendirme. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1802.
 • Gunawardena, C.N. ve LaPointe, D.K. (2003). Planning and management of student assessment. Planning&Management in Distance Education (Ed: S. Panda). London: Kogan Page. 195-205.
 • Karadağ, N. (2014). Açık ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Mega Üniversitelerdeki Uygulamalar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Morgan, C. ve O’Reilly, M. (1999). Assessing open and distance learners. London: Kogan Page.
 • Sarı, H. İ. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.
 • Simonson, M.; Smaldino, S.; Albright, M. ve Zvacek, S. (2012). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (3. Baskı). New Jersey: Prentice Hall.
 • UNESCO (2020). Exams and assessments in COVID-19 crisis: fairness at the centre. https://en.unesco.org/news/exams-and-assessments-covid-19-crisis-fairness-centre (Erişim tarihi: 22.12.2020).
 • Yalçın, N. ve Gürbüz, F. (2015). Biyometrik güvenlik sistemlerinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 398-413.
 • YÖK (2020). Üniversitelerde Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkeleri https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-dijital-sinavlarin-temel-ilkeleri.aspx (Erişim tarihi: 22.12.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nejdet KARADAĞ (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9826-1297
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karadağ, N. (2021). Açıköğretim Sistemi’nde çevrimiçi sınav uygulamasının sınav hazırlama sürecine etkisi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 45-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/60075/857187