Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Güzel Sanatlar Lisesinde Covid-19 sürecinde çevrimiçi görsel sanatlar eğitimi -A/r/tografi

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 2, 132 - 147, 28.07.2023
https://doi.org/10.51948/auad.1195085

Öz

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle sağlık önlemlerinin alınmasıyla çevrimiçi öğretime geçilen, 2020- 2021 yılının 2. döneminde Denizli Güzel Sanatlar Lisesinde 11. sınıf resim bölümü öğrencileriyle yapılmış olan çevrimiçi görsel sanatlar eğitimi ile elde edilen bulgulardan yola çıkarak sanat eğitimi alan öğrenciler ve öğretmen açısından sonuçlarını ortaya koymak ve tartışmaya sunmaktır. Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okuyan 7 öğrencinin ve ders öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen, 14 hafta sürdürülen uzaktan sanat eğitimi, bir sanat temelli yöntem olan A/r/tografi uygulamaları ışığında tamamlanmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan uzaktan eğitim sürecinde ders öğretmeninin ve öğrencilerinin karşılaştıkları problemleri çözme becerilerini ortaya koymanın yanı sıra sanatsal yaratımlarının arkasındaki yaşanan sözlü ve yazılı notlar ile oluşturdukları yaşam ve sanat günlüklerinin bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. A/r/tografi yöntemi ile sanatçı/araştırmacı/öğretmen/öğrenen” rollerinin bir arada kullanılması, araştırma ve uygulama temelli bir yöntembilim olması dolayısıyla araştırma yöntemleri içinde yeni, özgün, yaratıcı ve dinamik bir araştırma yöntemi olmasından dolayı araştırmacı tarafından tercih edilmiştir. Bu yöntemin yaygın öğrenme metot ve yollarını tercih etmemesi bakımından zorunlu çevrimiçi eğitim ve alternatif iletişim kanallarını kullanılmasının gerekliliği ile iyi bir uyum yakalanmış böylece öğretmen ve öğrencilerin “yap-göster-öğret” bakış açısına bağımlı kalmalarının önüne geçerek “yap-dene-öğren” mantığını kavramalarını kolaylaştırmış, öğretmen ve öğrencileri teknoloji üzerinden öğrenmeye ve problem çözmeye sevk ettiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Alp, K.Ö., ve Erkan, Z. (2010). Anadolu güzel sanatlar liseleri resim bölümlerinde okutulan mesleki kuramsal derslerin sanat eğitimi sürecine etkileri. Fine Arts, 5(1), 1-15.
 • De Cosson, A. F. (2003). (Re) searching sculpted A/r/tography:(Re) learning subverted-knowing through aporetic praxis (Doctoral dissertation). University of British Columbia.
 • Emin, M. N.ve Altunel, M. (2021, Ağustos 16). Koronavirüs sürecinde Türkiye’nin uzaktan eğitim deneyimi, Seta | Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Seta 190 I. Isbn: 978-625-7712-44-6 https://setav.org/assets/uploads/2021/08/R190.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Irwin, R. (2003). Toward an aesthetic of unfolding in/sights through curriculum. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies, 1(2). Doi=10.1.1.502.1177&rep=rep1&type=pdf
 • Irwin, R. L. & De Cosson, A. (2004). (Eds.). A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry. Pacific Educational
 • Irwin, R. L. (2013b). A/r/tography. M. L. Buffington & S. W. McKay (Ed.), Practice theory: Seeing the power of art teacher researchers içinde (s. 104-108). Reston, VA: National Art Education Association.
 • Pourchier, N. M. (2010). Art as ınquiry: a book review of being with a/r/tography. The Qualitative Report, 15(3), 740-746
 • Sabol, F. R. (2022). Art education during the COVID-19 pandemic: The journey across a changing landscape. Arts Education Policy Review, 123(3), 127-134.
 • Springgay, S. (2003). Cloth as intercorporeality: touch, fantasy, and performance and the construction of body knowledge. International Journal of Education & the Arts. 4(5).
 • Springgay, S. (2004). Inside the visible: Youth understandings of body knowledge. (Doctoral dissertatıon). Retrieved from https://www.jstor.org/stable/20715447
 • Sinner, A.; Leggo, C. Irwin, R.L.; Gouzouasis, P. & Grauer, K. (2006). Arts‐based educatıonal research dıssertatıons: revıewıng the practıces of new scholars. Canadian Journal of Education. 29 (4), 1223-1270
 • Springgay, S. & Irwin, R. L. (2004). Women making art: Aesthetic inquiry as a political performance. A. L. Cole, L. Neilsen, J. G. Knowles & T. C. Luciani (Eds.), Provoked by art: Theorizing arts-informed research in (71-83). Halifax, Nova Scotia: Backalong.
 • Springgay, S. (2003). Cloth as intercorporeality: touch, fantasy, and performance and the construction of body knowledge. International Journal of Education & the Arts. 4(5).
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Görsel sanatlar dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326GORSEL%20SANATLAR.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Tedmem (2021). Covid-19 ve dünyada okulların durumu. 28 Haziran 2021. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-ve-dunyada-okullarin-durumu sayfasından erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bahar BİLİCİ ÖZTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı -Denizli
0000-0002-9657-1240
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BİLİCİ ÖZTÜRK, B. (2023). Güzel Sanatlar Lisesinde Covid-19 sürecinde çevrimiçi görsel sanatlar eğitimi -A/r/tografi. Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, 9(2), 132-147. https://doi.org/10.51948/auad.1195085