Amaç ve Kapsam

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, çevre sorunları, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğini ilgilendiren konularda gerek çevrebilimleri disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacıları bir araya getirerek, bilgi üretimi ve paylaşımı ile bilimsel çözüm üretimi sağlayarak, çevre alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organı olup, 2009 yılından itibaren hakemli olarak yılda iki sayı halinde yayımlanmaktadır.

Dergide çevrebilimlerini ilgilendiren tüm dallar ve konularda gerek çevrebilimleri disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından hazırlanmış orijinal makaleler yayımlanmaktadır. Çevrebilimleri Dergisi’nin yayın politikası; başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgular elde edilmiş makaleler olmak üzere, deneysel ve derleme türü makaleleri yayımlamaktır. Makaleler dışında kitap eleştirisi veya değerlendirmesi, kongre veya sempozyum raporları, araştırma raporları ile ilgili haberler de dergide yer alabilir.

Dergiye gönderilecek yazıların öncelikle Editörler Kurulu’nun onayından geçmesi gerekmektedir. Ayrıca yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerden basılabilir görüşü alması şartıyla yayımlanır. Hakemlerden ve editörden yayımlanabilir görüşü alamayan makaleler yayınlanamaz. Çalışmanın, ana metin, referanslar, çizelge-şekiller ve fotoğraflar dahil toplam 20 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına aittir. Yazarlar dergiye makale gönderirken, söz konusu çalışmalarının daha önce başka bir bilimsel yayın organında basılmamış veya basılmak üzere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Buna bağlı olarak makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel kalitesini artırmak için yazarların belirtilen makalenin biçim özelliklerine uymaları zorunludur. Diğer taraftan aynı gerekçeyle makalenin yapısı ile ilgili olarak yazarların makalenin yapısal özelliklerine uymaları önerilmektedir.