PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Local Administrations, Urbanization and Environmental Protection: Kızılelma-Cumayanı

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 61 - 69, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000025

Öz

The conflict between investment and conservation sides is not only specific to Turkey, but also a common aspect for all countries. However, with increasing environmental concern in especially wealthy northern countries, decision makers started to realize their investments with more environmental friendly approaches in order to conserve their natural heritage. To adopt this approach in the frame of the multilateral environmental agreements as a contracting party is a natural behaviour for Turkey too. However it’s still being observed that most of the local administrations in Turkey neglects this fact. The Kızılelma-Cumayanı cave system in Zonguldak and the perception of this natural heritage by local authorities is one of the examples of this problem. The second longest cave system of Turkey is being used as a receiver mediumby the local administrators. An urgent policy shift and a detailed planning study is nesessary in order to prevent this environmental damage

Kaynakça

 • Anonim 2005. Belediye Kanunu. Resmi Gazete: Tarih 13.07.2005, Sayı 25874, Tertip 5, Cilt 44. (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1525.html) – 10.01.2010.
 • Anonim, 2010a. http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/belediye_haberler.php?belediyeid=126812&kod=29981 (19.01.2010)
 • Anonim, 210b. http://www.cedgm.gov.tr/dosya/cedsonuckarar/cedsonuc.htm, (18.01.2010).
 • Anonim, 2010c. http://www.cedgm.gov.tr/zon_bar_kara_cdp.htm, (18.01.2010).
 • Anonim, 2010d. Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli çevre düzeni planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara. (http://cedenvanter.cevreorman.gov.tr/cedenvanter/CED/Planlama.ASPX) – 10.01.2010.
 • Atabarut, T. 2000. Türkiye’de katı atık yönetiminin gelişimi. Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, Editör: Boratav, Z. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 119-129.
 • Brechin, S.R. ve Kempton, W. 1994. Global environmentalism: A challenge to the postmaterialism thesis. Social Science Quarterly, 75(2), 245-269.
 • Ester, P., Simoés, S. ve Vinken, H. 2004. Cultural change and environmentalism: A crossnational approach of mass publics and decision makers. Ambiente & Sociedad, VII(2), 45-66.
 • Jones, R.L. ve Smith, Z.A. 1995. Rethinking the internationalization of environmental interest groups. Resources Policy, 21(1), 5-12.
 • Inglehart, R. 1971. The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. The American Political Science Review, 65(4), 991-1017.
 • Kohli, A., Sorensen, G. ve Sowers, J. 2000. States and sovereignty: Introduction. In The global environment in the 21st century, Chasek, P. S. (Editor). United Nations University, 15-21.
 • Kuzu, G. Akay, E. Oran, G. ve Erkin, T. 2008. Katı atıklar, sürdürülebilir atık yöntemleri, Batı Karadeniz kıyıları. III. Çevre Sorunları Kongresi, Fatih Üniversitesi, 3 sayfa.
 • Nazik, L. Mengi, H. Özel, E. Bircan, A. ve Beydeş, S. 1995. Zonguldak ve yakın çevresinin mağaraları. MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı, 43-62.
 • UNEP. 2001. International environmental governance: Multilateral environmental agreements (MEAs). Open-Ended Intergovernmnetal Group Of Ministers or Their Representatives on International Environmental Governance, 2nd Meeting, Bonn Germany, 17 July 2001, UNEP/IGM/2/INF/3 2001.
 • UNEP. 2008. Mammoth Cave National Park, Kentucky USA. United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Center, 5 pages.
 • Yıldırım, Y. Çapar, Ö.F. ve Özölçer, İ.H. 2009. Zonguldak Bölgesi düzensiz katı atık depolama alanının çevresel etkileri, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eskişehir 27-29 Mayıs 2009, 381-392.

Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1, 61 - 69, 01.05.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000025

Öz

Yatırımcı ve korumacı kuruluşlar arasındaki görüş ayrılığı yalnızca Türkiye’ye özgü değil, tüm ülkelerde sıkça rastlanan bir durumdur. Ancak özellikle varsıl kuzey ülkelerinde çevre koruma kaygılarının giderek artmasıyla birlikte, karar vericiler sahip oldukları doğal mirası korumak için yatırımlarını daha çevre dostu yaklaşımlarla gerçekleştirmeye başlamışlardır. Türkiye’nin de taraf olduğu çok taraflı çevre sözleşmeleri kapsamında bu yaklaşımı benimsemesi en doğal davranıştır. Ancak halen Türkiye’deki yerel yönetimlerin çoğunun kentsel planlamada bu gerçekleri göz ardı ettiği gözlenmektedir. Zonguldak’ta bulunan Kızılelma-Cumayanı mağara sistemi ve bu doğal mirasa yerel sorumluların bakışı bu sorunun en tipik örneklerinden birisidir. Türkiye’nin en uzun ikinci mağara sistemi olan bu oluşum, yerel yöneticiler tarafından alıcı ortam olarak kullanılmaktadır. Bu çevre yıkımının önlenmesi için acil bir politika değişikliği ve kapsamlı bir planlama çalışması gerekmektedir

Kaynakça

 • Anonim 2005. Belediye Kanunu. Resmi Gazete: Tarih 13.07.2005, Sayı 25874, Tertip 5, Cilt 44. (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1525.html) – 10.01.2010.
 • Anonim, 2010a. http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/belediye_haberler.php?belediyeid=126812&kod=29981 (19.01.2010)
 • Anonim, 210b. http://www.cedgm.gov.tr/dosya/cedsonuckarar/cedsonuc.htm, (18.01.2010).
 • Anonim, 2010c. http://www.cedgm.gov.tr/zon_bar_kara_cdp.htm, (18.01.2010).
 • Anonim, 2010d. Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli çevre düzeni planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara. (http://cedenvanter.cevreorman.gov.tr/cedenvanter/CED/Planlama.ASPX) – 10.01.2010.
 • Atabarut, T. 2000. Türkiye’de katı atık yönetiminin gelişimi. Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, Editör: Boratav, Z. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 119-129.
 • Brechin, S.R. ve Kempton, W. 1994. Global environmentalism: A challenge to the postmaterialism thesis. Social Science Quarterly, 75(2), 245-269.
 • Ester, P., Simoés, S. ve Vinken, H. 2004. Cultural change and environmentalism: A crossnational approach of mass publics and decision makers. Ambiente & Sociedad, VII(2), 45-66.
 • Jones, R.L. ve Smith, Z.A. 1995. Rethinking the internationalization of environmental interest groups. Resources Policy, 21(1), 5-12.
 • Inglehart, R. 1971. The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. The American Political Science Review, 65(4), 991-1017.
 • Kohli, A., Sorensen, G. ve Sowers, J. 2000. States and sovereignty: Introduction. In The global environment in the 21st century, Chasek, P. S. (Editor). United Nations University, 15-21.
 • Kuzu, G. Akay, E. Oran, G. ve Erkin, T. 2008. Katı atıklar, sürdürülebilir atık yöntemleri, Batı Karadeniz kıyıları. III. Çevre Sorunları Kongresi, Fatih Üniversitesi, 3 sayfa.
 • Nazik, L. Mengi, H. Özel, E. Bircan, A. ve Beydeş, S. 1995. Zonguldak ve yakın çevresinin mağaraları. MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı, 43-62.
 • UNEP. 2001. International environmental governance: Multilateral environmental agreements (MEAs). Open-Ended Intergovernmnetal Group Of Ministers or Their Representatives on International Environmental Governance, 2nd Meeting, Bonn Germany, 17 July 2001, UNEP/IGM/2/INF/3 2001.
 • UNEP. 2008. Mammoth Cave National Park, Kentucky USA. United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Center, 5 pages.
 • Yıldırım, Y. Çapar, Ö.F. ve Özölçer, İ.H. 2009. Zonguldak Bölgesi düzensiz katı atık depolama alanının çevresel etkileri, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eskişehir 27-29 Mayıs 2009, 381-392.

Ayrıntılar

Diğer ID JA25ED27RR
Bölüm Makale
Yazarlar

Selim ERDOĞAN Bu kişi benim
Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477287, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, number = {1}, pages = {61 - 69}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000025}, title = {Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Selim} }
APA Erdoğan, S. (2010). Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 2 (1) , 61-69 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000025
MLA Erdoğan, S. "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 61-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40120/477287>
Chicago Erdoğan, S. "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 61-69
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği AU - SelimErdoğan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000025 DO - 10.1501/Csaum_0000000025 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 69 VL - 2 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000025 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000025 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği %A Selim Erdoğan %T Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 2 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000025 %U 10.1501/Csaum_0000000025
ISNAD Erdoğan, Selim . "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2010): 61-69 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000025
AMA Erdoğan S. Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 61-69.
Vancouver Erdoğan S. Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 61-69.
IEEE S. Erdoğan , "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Koruma: Kızılelma-Cumayanı Mağaraları (Zonguldak) Örneği", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 61-69, May. 2010, doi:10.1501/Csaum_0000000025