PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Environmental Risk Areas with Geographic Information Systems in Hasanoğlan Quarri

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 2, 17 - 28, 01.10.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000011

Öz

Quarries are mining activity which is applied like open mine. The quarries that are put into business depending on only jeological, technical and economical factors severely damage the environment in terms of ecology, economy and aesthetics during and post operation. This damages change in view of the environmental factors of area, infrastructure, measures, climate and meteorological conditions. Generally, the quarries are damaged with changing geomorphology and landscape, excavating upper soil and plants, earthquake, noise, dust which consisting of reaper, loading, unloading and breaking, sedimentation, wind erosion and waste pollution. This study aim that the natural and the cultural structure of the working area covering Hasanoğlan Quarries prior to operation has been investigated, their effect on the environment being analysed with the help of models and Geographic Information Systems

Kaynakça

 • Akpınar, N. 1994. Açık kömür ocaklarında çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve doğa onarım çalışmalarının Milas-Sekköy açık kömür ocağı örneğinde incelenmesi. Doktora Tezi
 • (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara. Akpınar, N. 2000. Taş ocaklarının çevresel etkileri ve bu alanların onarımı. 2000’ li Yıllarda
 • Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara. Anonim. 1992. Ankara ili arazi varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim. 2003. Çevresel etki yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim. 2006. Ankara ili çevre durum raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim. 2008. Hava kalitesi indeksi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim. 2009. Web sitesi:www.usepa.gov Erişim tarihi:12.02.2009.
 • Berry, P., Pistocchi, A. 2003. A multicriterial geographical approach fort he environmental impact assessment of open-pit quarries. International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, 17(4), 213–226.
 • Chaulya, S.K., Chakraborty, M.K., Singh, R.S. 2001. Air pollution modellinh for a proposed limenstone quarry. Water Air and Soil Pollution, 126, 171-191.
 • Evirgen, T., Kuzu, C. 1996. Sambayım kuvars kumu ocağı patlatmalarının çevreye etkisinin incelenmesi. I. Ulusal Kırmataş Sempozyumu’96, İstanbul.
 • Jim, C.Y. 2001. Ecological and landscape rehabilitation of a quarry site in Hong Kong. Restoration Ecology, 9, 85-94.
 • Kaya, R., Kesimal, A., Yılmaz, E., Erçıkdı, B. 2003. Karadeniz sahil yolu projesi Trabzon’da işletilen taş ocaklarında yapılan patlamaların çevresel açıdan incelenmesi. III. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık 2003, İstanbul.
 • Kuzu, C., Ergin, H. 2005. An assessment of environmental impacts of quarry-blasting operation: a case study in Istanbul, Turkey. Environmental Geology, 48, 211-217.
 • Olofsson, S.O. 1988. Applied explosiver technology for construction and mining. Nora Baktryckeri AB, Sweden.
 • Özcan, A.U. 2009. Ankara-Hasanoğlan taş ocaklarının onarımı ve kentsel kullanım açısından değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ramos, B., Panagopoulos, T. 2004. The use of GIS in visual landscape management and visual impact assessment of a quarry in Portugal. Proceedings of the 8. International conference on
 • Environment and Mineral processing. June 24-26, 2004, Ostrava, Tzech Republic, 1, 73-78.
 • Rao, J., Wooten, D. 1980. Environmental impact analysis handbook. McGraw Hill, USA.
 • Sharma, K.D., Kumar, S., Gough, P. 2000. Rehabilitation of lands mined for limenstone in the Indian
 • Desert. Land Degradation and. Development, 11, 563-574. Wischmeier W.H., Smith D.D. 1978. Predicting rainfall erosion losses–a guide to conservation planning. US Department of Agriculture, Agriculture Handbook No: 537.2.

Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 2, 17 - 28, 01.10.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000011

Öz

Taşocakçılığı açık ocak işletmesi şeklinde yapılan madencilik faaliyetleridir. Sadece jeolojik, teknik ve ekonomik faktörlere bağlı kalınarak işletmeye açılan taş ocakları çevreyi, işletme sırasında ve sonrasında ekolojik, ekonomik ve estetik yönden ciddi boyutlarda etkilemektedir. Bu etkiler bulunduğu alanın çevresel faktörlerine, alt yapıya, alınan önlemlere ve yerin iklimsel özellikleri ile işletme esnasındaki meteorolojik koşullara göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak taşocakları ile jeomorfoloji ve görsel peyzaj değerlerinde değişim; bitki örtüsünün ve üst toprağın kaldırılması; su rejiminde değişiklikler, patlatma sırasındaki yer sarsıntıları, gürültü, toz ve taş fırlamaları; riperleme, yükleme, boşaltma, kırma, taşıma sırasında meydana gelen toz; artık ve atıkların rüzgar ve su ile taşınması ve şantiyenin atık kirliliği gibi etkilerle çevreye zararlı olabilmektedir. Bu çalışma ile Hasanoğlan Taş Ocakları’nı da kapsayan çalışma alanının faaliyet öncesi doğal ve kültürel yapısı incelenmiş, çevre üzerine etkisi modeller ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla belirlenmeye amaçlanmıştır

Kaynakça

 • Akpınar, N. 1994. Açık kömür ocaklarında çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve doğa onarım çalışmalarının Milas-Sekköy açık kömür ocağı örneğinde incelenmesi. Doktora Tezi
 • (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara. Akpınar, N. 2000. Taş ocaklarının çevresel etkileri ve bu alanların onarımı. 2000’ li Yıllarda
 • Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara. Anonim. 1992. Ankara ili arazi varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim. 2003. Çevresel etki yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim. 2006. Ankara ili çevre durum raporu. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim. 2008. Hava kalitesi indeksi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim. 2009. Web sitesi:www.usepa.gov Erişim tarihi:12.02.2009.
 • Berry, P., Pistocchi, A. 2003. A multicriterial geographical approach fort he environmental impact assessment of open-pit quarries. International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, 17(4), 213–226.
 • Chaulya, S.K., Chakraborty, M.K., Singh, R.S. 2001. Air pollution modellinh for a proposed limenstone quarry. Water Air and Soil Pollution, 126, 171-191.
 • Evirgen, T., Kuzu, C. 1996. Sambayım kuvars kumu ocağı patlatmalarının çevreye etkisinin incelenmesi. I. Ulusal Kırmataş Sempozyumu’96, İstanbul.
 • Jim, C.Y. 2001. Ecological and landscape rehabilitation of a quarry site in Hong Kong. Restoration Ecology, 9, 85-94.
 • Kaya, R., Kesimal, A., Yılmaz, E., Erçıkdı, B. 2003. Karadeniz sahil yolu projesi Trabzon’da işletilen taş ocaklarında yapılan patlamaların çevresel açıdan incelenmesi. III. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık 2003, İstanbul.
 • Kuzu, C., Ergin, H. 2005. An assessment of environmental impacts of quarry-blasting operation: a case study in Istanbul, Turkey. Environmental Geology, 48, 211-217.
 • Olofsson, S.O. 1988. Applied explosiver technology for construction and mining. Nora Baktryckeri AB, Sweden.
 • Özcan, A.U. 2009. Ankara-Hasanoğlan taş ocaklarının onarımı ve kentsel kullanım açısından değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ramos, B., Panagopoulos, T. 2004. The use of GIS in visual landscape management and visual impact assessment of a quarry in Portugal. Proceedings of the 8. International conference on
 • Environment and Mineral processing. June 24-26, 2004, Ostrava, Tzech Republic, 1, 73-78.
 • Rao, J., Wooten, D. 1980. Environmental impact analysis handbook. McGraw Hill, USA.
 • Sharma, K.D., Kumar, S., Gough, P. 2000. Rehabilitation of lands mined for limenstone in the Indian
 • Desert. Land Degradation and. Development, 11, 563-574. Wischmeier W.H., Smith D.D. 1978. Predicting rainfall erosion losses–a guide to conservation planning. US Department of Agriculture, Agriculture Handbook No: 537.2.

Ayrıntılar

Diğer ID JA89AZ38EY
Bölüm Makale
Yazarlar

Ali Uğur ÖZCAN Bu kişi benim


Nevin AKPINAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477376, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {1}, number = {2}, pages = {17 - 28}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000011}, title = {Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:}, key = {cite}, author = {Özcan, Ali Uğur and Akpınar, Nevin} }
APA Özcan, A. U. & Akpınar, N. (2009). Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi: . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 1 (2) , 17-28 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000011
MLA Özcan, A. U. , Akpınar, N. "Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 17-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40126/477376>
Chicago Özcan, A. U. , Akpınar, N. "Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 17-28
RIS TY - JOUR T1 - Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi: AU - Ali UğurÖzcan, NevinAkpınar Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000011 DO - 10.1501/Csaum_0000000011 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 28 VL - 1 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000011 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000011 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi: %A Ali Uğur Özcan , Nevin Akpınar %T Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi: %D 2009 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 1 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000011 %U 10.1501/Csaum_0000000011
ISNAD Özcan, Ali Uğur , Akpınar, Nevin . "Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 / 2 (Ekim 2009): 17-28 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000011
AMA Özcan A. U. , Akpınar N. Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(2): 17-28.
Vancouver Özcan A. U. , Akpınar N. Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(2): 17-28.
IEEE A. U. Özcan ve N. Akpınar , "Hasanoğlan Taşocaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çevresel Risk Alanlarının Belirlenmesi:", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 17-28, Eki. 2009, doi:10.1501/Csaum_0000000011