Yıl 2005, Cilt 46 , Sayı 1, Sayfalar 85 - 102 2005-04-01

İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet
Imamat According to ıbn al-Mutahhar al-Hllli

Ahmet İshak DEMİR [1]


İthanlı Devleti'nin sekiZiLi hükümdarı olup 703/1304-716/1316 36 yaşında ölmüştür. Hıristiyanlık ve Budizm'den sonra İslamiyet'i seçmiştir. Müslüman olduk- tan sonra da üç mezhep değiştirmiş; hanefi, şafi ve sonunda da şi'i olmuştur. Şiiliği benimseyi- şinden sonraki icraatlarından sünnilerin rahatsız olduğu kaydedilir. Geniş bilgi için bk. TH., "Olcaytu",İsldm Ansiklopedisi, Yüzyıla Kadar Şiilik".Milletlerarası s.80vd. Muhsin el-Emin,Aydnü'ş-Şi'a, din ez-Zirikli,el-'A'IQnıkamıisu tu'l-nıiiellif", el.Hilli.Nehcu'l-hak 1407. sW-lı. Mustafa Öz, "Him, İbnü'I.Mutahhar", DüşünceEkolleri: Ahbôrilik, Konulara göre tasnifli 10'8 eser ismi için bk. el.Emin,a.g.e.V,403-407; es.Sadr,a.g.e.,s. 15-28. Otuz eserinin tanıtımı için bk. Öz, a.g.md., s. 37 vd. nşr. Ya'kub el-Ca'fer, Kum 1415; M. Rıza el-Ensari, Kum 1416. Hocası Nasıruddin et-Tusi'ye ait eserin şerhidir. Beyrut 1988
Imamat According to ıbn al-Mutahhar al-Hllli. His article explores ıbn al-Mutahhar alHilli's approaches to al-iıııamat. According to al-Hilli imamat mu st be believed in order to gain theparadise. For this importance, imamat can not be left to human elections so the imam must bechosen by God. al-Hilli emphasizes to infallible ('ismah) and virtue (afdaliyyah) as imam's qualities.al-Hilli strives to prove that Ali b. Abu Talib had appointedMuhammad by Him. For arguing this subject, al-Him uses a lot of verses and hadiths. A1thoughimam's importance for proteetion and practice of religion, al.Him did not mention, except saying:"only God has the knowledge", why the imams did not perform this duty in history and why the lastimam is absent since centuries
Shi'ite, Twelver Shi'ism, Imamat, Allamah al-Him
Diğer ID JA26PM52SR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ahmet İshak DEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2005

Bibtex @ { auifd488839, journal = {Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0522}, eissn = {1309-2057}, address = {iladergi@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {46}, pages = {85 - 102}, doi = {10.1501/Ilhfak\_0000000365}, title = {İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet}, key = {cite}, author = {Demir, Ahmet İshak} }
APA Demir, A . (2005). İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet . Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 46 (1) , 85-102 . DOI: 10.1501/Ilhfak_0000000365
MLA Demir, A . "İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet" . Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2005 ): 85-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd/issue/40636/488839>
Chicago Demir, A . "İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (2005 ): 85-102
RIS TY - JOUR T1 - İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet AU - Ahmet İshak Demir Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000000365 DO - 10.1501/Ilhfak_0000000365 T2 - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 102 VL - 46 IS - 1 SN - 1301-0522-1309-2057 M3 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000000365 UR - https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000365 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet %A Ahmet İshak Demir %T İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet %D 2005 %J Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-0522-1309-2057 %V 46 %N 1 %R doi: 10.1501/Ilhfak_0000000365 %U 10.1501/Ilhfak_0000000365
ISNAD Demir, Ahmet İshak . "İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2005): 85-102 . https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000365
AMA Demir A . İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet. AÜİFD. 2005; 46(1): 85-102.
Vancouver Demir A . İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2005; 46(1): 85-102.
IEEE A. Demir , "İbnü'l-Mutahhar el-Hilli'ye Göre İmamet", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 85-102, Nis. 2005, doi:10.1501/Ilhfak_0000000365