ISSN: 2458-9896
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Altınbaş Üniversitesi
Kapak Resmi
       

AURUM Sosyal Bilimler Dergisi (SBD) Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kere yayımlanan İngilizce ve Türkçe makaleleri kabul eden, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Derginin amacı sosyal bilimler ekseninde eleştirel araştırmalar, disiplinlerin sınırlarının dışına çıkan kuramsal tartışmalar ve ampirik analizler için bir tartışma platformu oluşturmaktır. AURUM SBD, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, işletme, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve güzel sanatlar alanlarında makaleler kabul etmektedir. AURUM SBD, özgün makale, kitap eleştirisi ve eleştiri makalesi yayımlamaktadır.

AURUM Journal of Social Sciences (JSS) is an international, peer-reviewed social science journal published biannually in June and December, accepting manuscripts both in English and Turkish. The aim of the journal is to provide a forum for critical scholarship across the social sciences, for theoretical debates and empirical analyses that move away from narrow disciplinary focus. AURUM JSS strongly encourages interdisciplinary and comparative research. AURUM JSS welcomes contributions in, but not limited to, the disciplines of international relations, political science and public administration, economy, business administration, law, sociology, psychology, and fine arts. AURUM JSS publishes original research articles, book reviews and review articles.