Yıl 2018, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 13 - 26 2018-06-20

Döviz Kuru Değişkenliğinin Türkiye’nin Euro Kullanan Ülkelere İhracatı Üzerindeki Etkisi

Seymur AĞAZADE [1]


Bu çalışmada reel döviz kuru değişkenliğinin Türkiye’nin Euro kullanan 12 ülkeye olan ihracatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Euro’nun tedavüle girdiği 2002 sonrası yıllara ait üçer aylık veri seti ve panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Tahmin sonuçları reel döviz kuru değişkenliğinin Türkiye’nin Euro kullanan ülkelere olan ihracatını düşük düzeyde, kalıcı olmayacak bir şekilde ve negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Çalışmada aynı zamanda, reel döviz kurunun Türkiye’nin bu ülkelere olan ihracatını etkilediğine ilişkin herhangi bir bulgu elde edilememiştir. 

Döviz Kuru Değişkenliği, Türkiye’nin Euro Kullanan Ülkelere İhracatı
 • Akhtar, M.A. ve Hilton, R. S. (1984). Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and U.S. Trade. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review, 9(Spring), 7-16.
 • Altintaş, H., Cetin, R. ve Öz, B. (2011). The Impact of Exchange Rate Volatility on Turkish Exports: 1993-2009. South East European Journal of Economics and Business, 6(2), 71-81.
 • Aristotelous, K. (2001). Exchange-Rate Volatility, Exchange-Rate Regime, and Trade Volume: Evidence from the UK–US Export Function (1889-1999). Economics Letters, 72, 87-94.
 • Arize, A. C. (1997). Conditional Exchange-Rate Volatility and the Volume of Foreign Trade: Evidence from Seven Industrialized Countries. Southern Economic Journal, 64(1), 235-254.
 • Arize, A. C., Osang, T. ve Slottje, D. J. (2000). Exchange-Rate Volatility and Foreign Trade: Evidence from Thirteen LDC’s. Journal of Business & Economic Statistics, 18(1), 10-17.
 • Arize, A. C., Osang, T. ve Slottje, D. J. (2008). Exchange-Rate volatility in Latin America and Its Impact on Foreign Trade. International Review of Economics and Finance, 17, 33-44.
 • Asseery, A. ve Peel, D. A. (1991). The Effects of Exchange Rate Volatility on Exports: Some New Estimates. Economics Letters, 37(2), 173-177.
 • Bacchetta, P. ve Wincoop, E. (2000). Does Exchange-Rate Stability Increase Trade and Welfare? The American Economic Review, 90(5), 1093-1109.
 • Bahmani-Oskooee, M., Harvey, H. ve Hegerty, S. W. (2014). Exchange Rate Volatility and Spanish-American Commodity Trade Flows. Economic Systems, 38(2), 243-260.
 • Bahmani-Oskooee, M., Harvey, H. ve Hegerty, S. W. (2015). Exchange-Rate Volatility and Commodity Trade between the USA and Indonesia. New Zealand Economic Papers, 49(1), 78-102.
 • Bailey, M. J., Tavlas, G. S. ve Ulan, M. (1986). Exchange-Rate Variability and Trade Performance: Evidence for the Big Seven Industrial Countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 122(3), 466-477.
 • Baltagi, B. H. (2013). Econometric Analysis of Panel Data. 5th ed. UK: John Wiley and Sons Ltd.
 • Baltagi, B. H. ve Wu, P. X. (1999). Unequally Spaced Panel Data Regressions With AR(1) Disturbances. Econometric Theory, 15(6), 814-823.
 • Breusch, T. ve Pagan, A. (1980). The LM Test and Its Application to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 47(1), 239-254.
 • Broll, U. ve Eckwert, B. (1999). Exchange Rate Volatility and International Trade. Southern Economic Journal, 66(1), 178-185.
 • Byrne, J. P., Darby, J. ve MacDonald, R. (2008). US Trade and Exchange Rate Volatility: A Real Sectoral Bilateral Analysis. Journal of Macroeconomics, 30(1), 238-259.
 • Caballero, R. J. ve Corbo, V. (1989). The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Exports: Empirical Evidence. The World Bank Economic Review, 3(2), 263-278.
 • Canzoneri, M. B., Clark, P. B., Glaessner, T. C. ve Leahy, M. P. (1984). The Effects of Exchange Rate Variability on Output and Employment. International Finance Discussion Papers, 240.
 • Choudhry, T. (2005). Exchange Rate Volatility and the United States Exports: Evidence from Canada and Japan. Journal of The Japanese and International Economies, 19(1), 51-71.
 • Chowdhury, A. R. (1993). Does Exchange Rate Volatility Depress Trade Flows? Evidence from Error- Correction Models. The Review of Economics and Statistics, 75(4), 700-706.
 • Clark, P. B. (1973). Uncertainty, Exchange Risk, and the Level of International Trade. Western Economic Journal, 11(3), 302-313.
 • Clark, P., Tamirisa, N., Wei, S. J., Sadikov, A. ve Zeng, L. (2004). Exchange Rate Volatility and Trade Flows - Some New Evidence. International Monetary Fund Occasional Paper, 235.
 • De Grauwe, P. (1988). Exchange Rate Variability and the Slowdown in Growth of International Trade. International Monetary Fund Staff Papers, 35(1), 63-84.
 • Driscoll, J. C. ve Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. The Review of Economics and Statistics, 80(4), 549-560.
 • Franke, G. (1991). Exchange Rate Volatility and International Trading Strategy. Journal of International Money and Finance, 10(2), 292-307.
 • Gotur, P. (1985). Effects of Exchange Rate Volatility on Trade: Some Further Evidence. International Monetary Fund Staff Papers, 32(3), 475-512.
 • Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P. A. V. B., Tavlas, G. ve Ulan, M. (2010). Exchange-Rate Volatility and Export Performance: Do Emerging Market Economies Resemble Industrial Countries or Other Developing Countries? Economic Modelling, 27(6), 1514-1521.
 • Hayakawa, K. ve Kimura, F. (2009). The Effect of Exchange Rate Volatility on International Trade in East Asia. Journal of the Japanese and International Economies, 23(4), 395-406.
 • Hooper, P. ve Kohlhagen, S. W. (1978). The Effect of Exchange Rate Uncertainty on the Prices and Volume of International Trade. Journal of International Economics, 8(4), 483-511.
 • Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data. 3th ed. New York: Cambridge University Press.
 • Klein, M. W. ve Shambaugh, J. C. (2006). Fixed Exchange Rates and Trade. Journal of International Economics, 70(2), 359-383.
 • Kroner, K. F. ve Lastrapes, W. D. (1993). The Impact of Exchange Rate Volatility on International Trade: Reduced Form Estimates Using the GARCH-in-mean Model. Journal of International Money and Finance, 12(3), 298-318.
 • McKenzie, M. D. (1998). The Impact of Exchange Rate Volatility on Australian Trade Flows. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 8(1), 21-38.
 • McKenzie, M. D. (1999). The Impact of Exchange Rate Volatility on International Trade Flows. Journal of Economic Surveys, 13(1), 71-106.
 • McKenzie, M. D. ve Brooks, R. D. (1997). The Impact of Exchange Rate Volatility on German-US Trade Flows. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 7(1), 73-87.
 • Nishimura, Y. ve Hirayama, K. (2013). Does Exchange Rate Volatility Deter Japan-China Trade? Evidence from Pre- and Post-Exchange Rate Reform in China. Japan and the World Economy, 25-26, 90-101.
 • Pino, G., Tas, D. ve Sharma, S. C. (2016). An Investigation of the Effects of Exchange Rate Volatility on Exports in East Asia. Applied Economics, 48(26), 2397-2411.
 • Rahman, S. ve Serletis, A. (2009). The Effects of Exchange Rate Uncertainty on Exports. Journal of Macroeconomics, 31(3), 500-507.
 • Saatçioğlu, C. ve Karaca, O. (2004). Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(2), 183-195.
 • Sercu, P. ve Vanhulle, C. (1992). Exchange Rate Volatility, International Trade, and the Value of Exporting Firm. Journal of Banking and Finance, 16(1), 155-182.
 • Sercu, P. ve Uppal, R. (2003). Exchange Rate Volatility and International Trade: A General-Equilibrium Analysis. European Economic Review, 47(3), 429-441.
 • Tang, H. C. (2014). Exchange Rate Volatility and Intra-Asia Trade: Evidence by Type of Goods. The World Economy, 37(2), 335-352.
 • Tarı, R. ve Yıldırım, D. Ç. (2009). Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye için Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 16(2), 95-105.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta.
 • Tenreyro, S. (2007). On the Trade Impact of Nominal Exchange Rate Volatility. Journal of Development Economics, 82(2), 485-508.
 • Viaene, J. M. ve Vries, C. G. (1992). International Trade and Exchange Rate Volatility. European Economic Review, 36(6), 1311-1321.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seymur AĞAZADE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Haziran 2018

APA Ağazade, S . (2018). Döviz Kuru Değişkenliğinin Türkiye’nin Euro Kullanan Ülkelere İhracatı Üzerindeki Etkisi . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 13-26 . DOI: 10.18037/ausbd.552377