Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 59 - 82 2019-09-30

Gini Katsayısı ile Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi

Handan YOLSAL [1] , Özlem YORULMAZ [2]


Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayan üniversiteler, eğitim kaliteleri, araştırma çıktıları, uluslararası görünümleri ve endüstri bağlantıları gibi ölçütler baz alınarak her yıl sıralanırlar.  Dünya genelindeki üniversitelerin sıralanmasında dikkate alınan farklı sistemler vardır. Bu çalışma, söz konusu sıralama sistemlerinden URAP-TR dikkate alınarak, 2010-2018 yılları arasında Türkiye’deki üniversiteler için Gini katsayılarının hesaplanmasına ve üniversiteler arasındaki farkın yıllar bazında değerlendirilmesine dayanır. Çalışmada Gini katsayıları hesaplanırken, hem tüm üniversiteler, hem de bünyesinde tıp fakültesi barındıran ve barındırmayan üniversiteler kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elde edilen Gini katsayısı ve Lorenz eğrisi bulgularına göre, en yüksek eşitsizlik 2010/2011 döneminde doktora öğrencisi göstergesinde mevcuttur. Makale sayısı ve doküman sayısı göstergeleri açısından değerlendirildiğinde ise tüm üniversiteler arasındaki farkların zamanla kapandığı, hatta bünyesinde tıp fakültesi barındıran ve barındırmayan üniversitelerin kendi içlerinde neredeyse eşit olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber bünyesinde tıp fakültesi barındıran ve barındırmayan üniversitelerin araştırma çıktıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gini Katsayısı, Lorenz Eğrisi, Üniversiteleri Sıralaması Sistemleri, URAP
 • Abramo, G., Angelo, C.A., Di Costa, F. & Solazzi, M. (2009). University Industry Collaboration in Italy: A Bibliometric Examination. Technovation, 29(6-7), 498–507.
 • Adam, D. (2002). Citation Analysis: The Counting House. Nature, 415, 726-729.
 • Al, U., Şahiner, M. & Tonta, Y. (2006). Arts and Humanities Literature: Bibliometric Characteristics of Contributions by Turkish Authors. Journal of the American Society for Information Science &Technology, 57(8), 1011-1022.
 • Alaşehir, O., Çakır, M. P., Acartürk, C., Baykal, N., & Akbulut, U. (2014). URAP-TR: A National Ranking For Turkish Universities Based on Academic Performance. Scientometrics, 101, 159-178.
 • Avkıran, N., K. (2001). Investigating Technical and Scale Efficiencies of Australian Universities Through Data Envelopment Analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35, 57-80.
 • Beira E. (2010). Eugene Garfield, from ISI to Thomson Reuters: a timeline. Mercados E Negócıos: Dınâmıcas E Estratégıas Working Paper 104,1-17
 • Bolay, S.H. (2011). Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3, 105-112.
 • Bornmann, L, Mutz, R., Neuhaus, C. & Daniel, D. (2008). Citation Counts For Research Evaluation: Standards of Good Practice For Analyzing Bibliometric Data and Presenting and Interpreting Results. Ethics in Science and Environmental Politics, 8, 93-102.
 • Cattell, J. M. (1906b). A Statistical Study of American Men of Science III. Science, 24(623), 732–742.
 • Çakır, M. P., Acartürk, C., Alaşehir, O., & Çilingir, C. (2015). A Comparative Analysis of Global and National University Ranking Systems. Scientometrics, 103, 813-848.
 • Davidson, R. (2009). Reliable Inference for the Gini Index. Journal of Econometrics, 150(1), 30-40. Ellis, H. (1904). A Study of British Genius. London: Hurst and Blackett.
 • Erdem, A. R. (2013). Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri. Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 109-120.
 • Erdoğmuş, N. & Esen M. (2016). Classifying Universities in Turkey by Hierarchical Cluster Analysis. Education and Science, 41, 363-382.
 • Erkoç, T. E. (2016). Measuring efficiencies of Turkish Public Universities with Non-Parametric Efficiency Estimation Method. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 124-136.
 • Erkut, E. (2015). Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Üzerine. [Çevrim-içi: http://erhanerkut.com/wp-content/ uploads/2016/02/h-endeks.pdf], Erişim tarihi: 07.08.2018.
 • Galton, F. (1875). English Men of Science: Their Nature and Nurture. New York City: D. Appleton.
 • Garcia, N. R. & Medina C. C. (2014). What Do University Rankings By Fieldsrank? Exploring Discrepancies Between the Organizational Structure of Universities and Bibliometric Classifications. Scientometrics, 98(3), 1955-1970.
 • Giles, D.E. (2004). Calculating A Standard Error For The Gini Coefficient: Some Further Results. Oxford B. Econ. Stat., 66(3), 425–433.
 • Halffman, W. & Leydesdorff, L., (2010). Is Inequality Among Universities Increasing? Gini Coefficients and the Elusive Rise of Elite Universitiesi. Minerva, 48, 55–72.
 • Huanga, M., Changa, H. W. & Chenb. D. (2012). The Trend of Concentration in Scientific Research and Technological Innovation: A Reduction of the Predominant Role of the U.S. in World Research & Technology. Journal of Informetrics, 6, 457–468
 • Jeon, J. & Kim, S.Y., (2018). Is the Gap Widening Among Universities? On Research Output Inequality and Its Measurement in the Korean Higher Education System. Quality & Quantity, 52, 589–606.
 • Lukman, R., Krajnc, D. & Glavic, P. (2010). University Ranking Using Research, Educational and Environmental Indicators. Journal of Cleaner Production, 18, 619 - 628.
 • Maclean, A. H. H. (1900). Where we get our best men: Some statistics showing their nationalities, counties, towns, schools, universities, and other antecedents, 1837-1897. Marshall, Hamilton: Simpking.
 • Marginson, S. (2007). Global University Rankings: Implications in General and For Australia. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(2), 131–42.
 • Ogwang, T. (2000). A Convenient Method of Computing the Gini Index and Its Standard Error. Oxford B. Econ. Stat, 62(1), 123–129.
 • Özbaşı, D. & Uslu, B. (2018). Türk Üniversiteleri Sıralama Göstergelerinin Ağırlıklandırılması: University Ranking by Academic Performance (URAP) Türkiye Genel Sıralaması Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1, 62-70.
 • Rauhvargers A (2013) Global university rankings and their impact:Report II. Eur Univ Assoc, Brussels,[Çevrimiçi:https://eua.eu/downloads/publications/global%20university%20rankings%20and %20their%20impact%20-%20report %20ii.pdf ], Erişim tarihi: 11.10.2018.
 • Selvitopu, A. & Aydın, A. (2018). Türk Yükseköğretimince Uluslararasılaşma Stratejileri: Süreç Yaklaşımı Çerçevesinde Nitel Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(4), 803-823.
 • Tomul, E. (2009). İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 126-137.
 • Usher, A. & Savino, M. (2007). A Global Survey of University Ranking and League Tables. Higher Education in Europe, 32(1), 5–15.
 • Van Raan, A. (2004). Measuring science. Handbook of Quantitative Science and Technology Research. USA: Dordrecht - Springer, 19-50.
 • Van Raan, A. (2005). Fatal Attraction: Conceptual and Methodological Problems in the Ranking of Universities by Biblometric Methods. Scientometrics, 62,133-143.
 • Ville, S., Valadkhani, A.& O’Brien, M. (2006). The Distribution of Research Performance Across Australian Universities, 1992-2003, and Its Implications for Building Diversity. Australian Economic Papers, 45(4), 343-361.
 • Weingart, P. (2003). Evaluation of research performance: the danger of numbers. In: Bibliometric Analysis in Science and Research. Applications, Benefits and Limitations”, Second Conference of the Central Library, Forschungszentrum Jülich, 7-19.
 • Weingart, P. (2005). Impact of Bibliometrics Upon the Science System: Inadvertent Consequences?, Scientometrics, 62(1), 117-131.
 • TÜBİTAK (2017). Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi[Çevrim-içi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1095/ 2017_gyue_siralama.pdf], Erişim tarihi: 07.06.2018.
 • UNESCO-CEPES (2006). Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions. [Çevrim-içi: https://www.che.de/downloads/Berlin_Principles_IREG_534.pdf], Erişim tarihi: 15.7.2018).
 • URAP (2017). URAP hakkında.[Çevrim-içi: http://tr.urapcenter.org/2017/hakkimizda.php], Erişim tarihi: 07.06.2018.
 • URAP (2018a). Dünya Bilim Alanı ve Genel Sıralamalarında Türk Üniversiteleri.[Çevrim-içi: http://tr.urapcenter.org/2017/DUNYA_BILIM_ALANI_ve_GENEL_SIRALAMALARINDA_TURK_UNIVERSITELERI_22_07_2018.pdf] , Erişim tarihi: 07.06.2018.
 • URAP (2018b). URAP ranking methodology. [Çevrim-içi: http://www.urapcenter.org/2018/ methodology.php?q=1], Erişim tarihi: 22.09.2018.
 • URAP (2019). 2018-2019 yılı dünya üniversiteleri sıralaması.[Çevrim-içi: http://www.urapcenter.org /2018/ country.php?ccode= TR&rank=all], Erişim tarihi: 11.10.2018.
 • YÖK (2018). Yükseköğretim politikalarında Yeni YÖK. [Çevrim-içi: https://www.yok.gov.tr/Documents/ Yayinlar/Yayinlarimiz/ Yuksekogretim_politikalarinda_yeni_yok.pdf], Erişim tarihi: 11.10.2018.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Handan YOLSAL (Sorumlu Yazar)

Yazar: Özlem YORULMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

APA Yolsal, H , Yorulmaz, Ö . (2019). Gini Katsayısı ile Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (3) , 59-82 . DOI: 10.18037/ausbd.631974