Yıl 2021, Cilt 21 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 145 - 156 2021-04-01

Maneviyat Maddeye Karşı: Birinci İnönü Zaferi

Ömer OBUZ [1]


Birinci İnönü zaferi, Yunan ordusunun direncine vurduğu darbe ve Türk toplumunun ve cephedeki birliklerin morallerini yükseltmesi noktasında çok önemlidir. Bağlantılı olarak da Millî Mücadele’nin başarılacağına olan inancı pekiştirmiştir. Bu gibi yararları doğrultusunda düşünüldüğünde Birinci İnönü zaferinin Millî Mücadele’deki katkısının son derece kritik olduğu anlaşılır. Bu çalışma Birinci İnönü zaferinin neden önemli olduğunu ve zaferin kamuoyunda nasıl yankılandığını ele almaktadır. Ayrıca bu makalede Birinci İnönü zaferinin, yıllar sonra hangi söylemler ile ele alındığı ve millî kimlik inşasındaki işlevi üzerinde de durulmaktadır.
Birinci İnönü Savaşı, Millî Mücadele, Maneviyat
 • A. Rıza. (11 K.Sani 1929). Birinci İnönü, Milliyet, s.4. Alemdar, (18 Kanun-ı Sani 1337).
 • Atatürk, M. K. (2002). Nutuk (1919-1927), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Atay, F. R. (3 Nisan 1941). Yıldönümlerini kutlarken, Ulus, s.1.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (490.1.0/288-1154-3).
 • Baykara, T. (1985). Millî Mücadele, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Berkes, N. (2008). Türkiye’de çağdaşlaşma, Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları.
 • Birgen, M. (11 İkinci Kânun 1941). Birinci İnönünün yıldönümü, Son Posta, s.1,2.
 • Bozkurt, M. E. (3 Nisan 1941). İki İnönü arasında, Ulus, s.2. Cumhuriyet, (10 İkinci Kanun 1944).
 • Çınar, M. (2006). Dergâh dergisi. Modern Türkiye’de siyasi düşünce-muhafazakarlık (5), 85-91.
 • Daver, A. (10 İkinci Kânun 1939). İnönü zaferimizin yıldönümü, Cumhuriyet, s.1,8
 • Daver, A. (11 İkinci Kânun 1944). Millî Mücadeleye aid hatıralar, Cumhuriyet, s.2.
 • Dinçer, C. (10 İkinci Kânun 1939). Birinci İnönü zaferimizin yıldönümünde, Tan, s.5.
 • Dinçer, C. (10 Ocak 1947). Birinci İnönü, Ulus, s.2.
 • Erdem, H. (1935). Yunanlılarla İstiklal Harbi, İstanbul: Necmistiklal Matbaası, 1935.
 • Güneş, İ. ve Yakut K. (2007). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir (1840-1923), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Hâkimiyet-i Milliye, (10 Kanun-ı Sani 1922). Hâkimiyet-i Milliye, (10 Kanun-ı Sani 1923).
 • İkdam, (18 Kanun-ı Sani 1337). İleri, (17 Kanun-ı Sani 1337). İleri, (19 Kanun-ı Sani 1337).
 • İncedayı, C. K. (Kasım 1991). Türk istiklâl mücahedesi konferansları (Yayına Hazırlayan Hüsamettin Ünsal), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 8(22), 183-231.
 • İstanbul Belediye Mecmuası, (30 Nisan 1941). Milliyet, (11 Kanun-ı Sani 1931).
 • Obuz, Ö. (2018). Türk Rönesansı’nın peşinde bir aydın: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, İstanbul: Libra Kitap.
 • Obuz, Ö. (2019). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun bakışından Atatürk, B. Koçlar, K. Yakut, Ö. Obuz. (Editörler), 100. Yılında Millî Mücadele ve Atatürk içinde (s.244-260). Ankara: Cedit Neşriyat.
 • Özalp, K. ve Özalp, T. (1992). Atatürk’ten anılar, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özdurğun, Y. (2019). İrade-i Milliye gazetesinde millî hakimiyet kavramı, B. Koçlar ve diğerleri (Ed.) Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Tam Metin Kitabı (s.375-387) içinde. Van.
 • Özteke, F. (2019). Millî Mücadele’de Güneydoğu Anadolu’da ‘kahraman bir belde: Silvan, B. Koçlar, K. Yakut, Ö. Obuz. (Editörler), 100. Yılında Millî Mücadele ve Atatürk içinde (s.329-356), Ankara: Cedit Neşriyat.
 • Peyam-ı Sabah, (17 Kanun-ı Sani 1337). [Soydan], Siirt Mebusu Mahmut (11 Kanun-ı Sani 1930). Taliin sesi, Milliyet, 1.
 • Talu, E. E. (10 Ocak 1946). Şanlı tarih zincirine (…), Son Posta, s.1,3.
 • Ulus, (10 Sonkânun 1943). Vakit, (17 Kanun-ı Sani 1921). Vakit, (20 Kanun-ı Sani 1337). Vakit, (11 Kanun-ı Sani 1922).
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer OBUZ
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Obuz, Ö . (2021). Maneviyat Maddeye Karşı: Birinci İnönü Zaferi . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , İnönü Savaşları'nın 100. Yıl Dönümü Özel Sayısı , 145-156 . DOI: 10.18037/ausbd.907739