Cilt: 67 - Sayı: 02

Yıl: 2012

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi