Cilt: 67 Sayı: 02, 1.02.2012

Yıl: 2012

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi