PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ – ÇEVRE “YAKINSAMASI”

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 04, 33 - 66, 01.04.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002231

Öz

Kaynakça

 • Allen, Roy E. (1994), Financial Crises and Recession in the Global Economy, (England: Edward Elgar). Atbaşı, Ferda Dönmez (2009), “Kriz, Kapitalizm ve Keynes”, Toplum ve Demokrasi, No.6-7: 67-74.
 • Bairoch Paul ve R. Kozul-Wright (1996), “Globalization Myths: Some Historical Reflections on Integration, Industrialisation and Growth in the World Economy”, UNCTAD Discussion Paper, No.113.
 • Boratav, Korkut (1999), Unpublished notes (within the framework of UNCTAD TDR). Boratav, Korkut (2003) “Yabancı Sermaye Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı Bulgular”, A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan (der.) İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktar Türel’e Armağan, (İstanbul: İletişim Yayınları): 17-30.
 • Boratav, Korkut (2009), “Bir Çevrimin Yükseliş Aşamasında Türkiye”, Mütevellioğlu, N. ve Sönmez, S. (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları): 1-25.
 • Boratav, Korkut (2010), “Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri”, Sermin Sarıca (der.) Tülay Arın’a Armağan: İktisat Yazıları, İstanbul: Belge Yayınları: 253-271.
 • Bustelo, Pablo, Garcia Clara and Iliana Olive (1999) Global and Domestic Factors of Financial crises in Emerging Economies: Lessons from the East Asian Episodes (1997-1999),
 • Instituto Complutense De Estudios Internacionales, Universidad Complutense De Madrid, November (http://www. Ucm.es/info/icei).
 • Cardosa, E. ve Helwege, A. (1995) Latin America’s Economy: Diversity, Trends, and Conflicts, Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT

FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 04, 33 - 66, 01.04.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002231

Öz

2007 yılında ABD’de ortaya çıkan ve 2008-2009 yılında yaygınlaşan finansal krizi, günümüzde Avrupa ekonomilerinden başlayan yeni bir dalga izlemekte ve bu sarsıntıların dünya ekonomisini derin bir durgunluk dönemine sürükleyeceği vurgulanmaktadır. Kapitalizmin tarihine bakıldığında “Büyük Bunalım” dönemlerinin büyük ölçüde benzeştiği ve krizlerin ekonomilere ilk olarak cari dengesizlik ve sermaye hesabındaki dalgalanmalarla yansıdığı gözlenir. Bu nedenle krizlerin, kapitalist sistemin merkezinde ve çevresinde yer alan ekonomiler üzerindeki etkilerini anlayabilmek için bu hesaplardaki değişime bakmak önemlidir. Çalışmada, temel olarak IMF’nin ödemeler dengesi ve uluslararası finans verileri kullanılmıştır. Finans sermayenin kriz döngüsünün, merkezden çevreye nasıl şekillendiği sermaye hareketleri üzerinden analiz edilmiştir. Belirtilen gelişmeleri izleyebilmek için de gelir seviyelerine ve coğrafi konumlarına göre merkez ve çevre bloklarında yer alan sekiz ülke seçilmiştir: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kore, Meksika ve Türkiye.

Kaynakça

 • Allen, Roy E. (1994), Financial Crises and Recession in the Global Economy, (England: Edward Elgar). Atbaşı, Ferda Dönmez (2009), “Kriz, Kapitalizm ve Keynes”, Toplum ve Demokrasi, No.6-7: 67-74.
 • Bairoch Paul ve R. Kozul-Wright (1996), “Globalization Myths: Some Historical Reflections on Integration, Industrialisation and Growth in the World Economy”, UNCTAD Discussion Paper, No.113.
 • Boratav, Korkut (1999), Unpublished notes (within the framework of UNCTAD TDR). Boratav, Korkut (2003) “Yabancı Sermaye Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı Bulgular”, A. H. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan (der.) İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktar Türel’e Armağan, (İstanbul: İletişim Yayınları): 17-30.
 • Boratav, Korkut (2009), “Bir Çevrimin Yükseliş Aşamasında Türkiye”, Mütevellioğlu, N. ve Sönmez, S. (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları): 1-25.
 • Boratav, Korkut (2010), “Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri”, Sermin Sarıca (der.) Tülay Arın’a Armağan: İktisat Yazıları, İstanbul: Belge Yayınları: 253-271.
 • Bustelo, Pablo, Garcia Clara and Iliana Olive (1999) Global and Domestic Factors of Financial crises in Emerging Economies: Lessons from the East Asian Episodes (1997-1999),
 • Instituto Complutense De Estudios Internacionales, Universidad Complutense De Madrid, November (http://www. Ucm.es/info/icei).
 • Cardosa, E. ve Helwege, A. (1995) Latin America’s Economy: Diversity, Trends, and Conflicts, Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nilgün ERDEM Bu kişi benim


Ferda Dönmez ATBAŞI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 04

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42516, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {04}, pages = {33 - 66}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002231}, title = {FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”}, key = {cite}, author = {Erdem, Nilgün and Atbaşı, Ferda Dönmez} }
APA Erdem, N. & Atbaşı, F. D. (2011). FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI” . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (04) , 33-66 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002231
MLA Erdem, N. , Atbaşı, F. D. "FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 33-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3066/42516>
Chicago Erdem, N. , Atbaşı, F. D. "FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 33-66
RIS TY - JOUR T1 - FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI” AU - NilgünErdem, Ferda DönmezAtbaşı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002231 DO - 10.1501/SBFder_0000002231 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 66 VL - 66 IS - 04 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002231 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002231 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI” %A Nilgün Erdem , Ferda Dönmez Atbaşı %T FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI” %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 04 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002231 %U 10.1501/SBFder_0000002231
ISNAD Erdem, Nilgün , Atbaşı, Ferda Dönmez . "FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 04 (Nisan 2011): 33-66 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002231
AMA Erdem N. , Atbaşı F. D. FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(04): 33-66.
Vancouver Erdem N. , Atbaşı F. D. FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(04): 33-66.
IEEE N. Erdem ve F. D. Atbaşı , "FİNANS SERMAYENİN KRİZ DÖNGÜSÜ: MERKEZ - ÇEVRE “YAKINSAMASI”", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 04, ss. 33-66, Nis. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002231