PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 137 - 156, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002218

Öz

Kaynakça

 • AABO (2010), Aleviler Artık Burada Oturmuyor: Alevi Çalıştayları Nihai Raporu Üzerine Bir Değerlendirme, (Ankara: HBVAKV Yayınları).
 • AÇNR (2010), Alevi Çalıştayları Nihai Rapor, (Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı).
 • Çamuroğlu, Reha (1992), Tarih, Heterodoksi ve Babailer, (İstanbul: Metis Yayınları).
 • Çamuroğlu, Reha (2000), Değişen Koşullarda Alevilik, (İstanbul: Doğan Kitap Yayınları).
 • Çamuroğlu, Reha (2006), Dönüyordu: Bektaşilikte Zaman Kavrayışı, (İstanbul: Kapı Yayınları).
 • Durkheim, Emile (2001), The Elementary Forms Of Religious Life, (Tr. C. Comsan), (New York: Oxford University Press).
 • Eliade, Mircea (1991), Kutsal ve Dindışı, (Çev. M. A. Kılıçbay), (Ankara: Gece Yayınları).
 • Eliade, Mircea (1994), Ebedi Dönüş Mitosu, (Çev. Ü. Altuğ), (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları).
 • Gauchet, Marcel (2000), “Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri: İlkellerde Din ve Siyaset”, (Çev. O. Erözden), AKAL, Cemal Bali (der.), Devlet Kuramı içinde, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları).
 • Hassan Ümit (2000), Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, (İstanbul: Alan Yayıncılık).
 • Kraft, Siv Ellen (2002), “To Mix or Not to Mix: Syncretism/Anti-Syncretism in the History of Theosophy”, Numen, 2: 142-177.
 • Melikoff, Irene (1994), Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, (Çev. T. Alptekin), (İstanbul: Cem Yayınevi).
 • Melikoff, Irene (1999), Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, (Çev. T. Alptekin), (İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü Yayınları).
 • Shils, Edward (2003-04), “Gelenek”, (Çev. H. Arslan), Doğu Batı, 25: 101-131.
 • Yalçınkaya, Ayhan (1996), Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar, (Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları).
 • Yalçınkaya, Ayhan (2005), Pas: Foucault’dan Agamben’e Sıvılaşmış İktidar ve Gelenek, (Ankara: Phoenix Yayınları).

ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 137 - 156, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002218

Öz

1990’ların başından itibaren doğrudan Alevi kimliği üzerinden örgütlenmeye başlayan Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri karşısında siyasal irade, Aleviliğin siyaseten makul bir biçimde yeniden inşasını talep etmektedir. Bu anlamda devletin bir “Alevilik sorunu” bulunduğu açıktır. Öte yandan modernleşme deneyiminin Aleviliğin kurumlarında yarattığı aşınma ve işlev kaybı, Alevilik ile Aleviler arasında bir mesafe yaratmış ve Aleviliği özellikle genç kuşaklar açısından dışarıdan öğrenilen bir deneyime dönüştürmüştür. Söz konusu mesafe, Alevileri de geleneklerini yeniden keşfetmeye ve inşa etmeye zorlamaktadır. Bu zorunluluğun devletin Alevilik sorunuyla konjonktürel olarak çakışması, Aleviliğin devlet eliyle inşa edilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. Elinizdeki çalışma, Aleviler açısından bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolunun, Aleviliğin tarih ve evren tasarımını doğru okumak ve siyasal talepleri bu tasarımın diline tercüme etmekten geçtiğini iddia etmektedir. Çalışma, Aleviliğin söz konusu tasarımını şekillendiren zaman ve kutsallık kavrayışı üzerine odaklanmakta ve bu kavrayışla devletin ve aşkın dinlerin tarih ve evren tasarımı arasındaki karşıtlığı vurgulamayı hedeflemektedir

Kaynakça

 • AABO (2010), Aleviler Artık Burada Oturmuyor: Alevi Çalıştayları Nihai Raporu Üzerine Bir Değerlendirme, (Ankara: HBVAKV Yayınları).
 • AÇNR (2010), Alevi Çalıştayları Nihai Rapor, (Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı).
 • Çamuroğlu, Reha (1992), Tarih, Heterodoksi ve Babailer, (İstanbul: Metis Yayınları).
 • Çamuroğlu, Reha (2000), Değişen Koşullarda Alevilik, (İstanbul: Doğan Kitap Yayınları).
 • Çamuroğlu, Reha (2006), Dönüyordu: Bektaşilikte Zaman Kavrayışı, (İstanbul: Kapı Yayınları).
 • Durkheim, Emile (2001), The Elementary Forms Of Religious Life, (Tr. C. Comsan), (New York: Oxford University Press).
 • Eliade, Mircea (1991), Kutsal ve Dindışı, (Çev. M. A. Kılıçbay), (Ankara: Gece Yayınları).
 • Eliade, Mircea (1994), Ebedi Dönüş Mitosu, (Çev. Ü. Altuğ), (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları).
 • Gauchet, Marcel (2000), “Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri: İlkellerde Din ve Siyaset”, (Çev. O. Erözden), AKAL, Cemal Bali (der.), Devlet Kuramı içinde, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları).
 • Hassan Ümit (2000), Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, (İstanbul: Alan Yayıncılık).
 • Kraft, Siv Ellen (2002), “To Mix or Not to Mix: Syncretism/Anti-Syncretism in the History of Theosophy”, Numen, 2: 142-177.
 • Melikoff, Irene (1994), Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, (Çev. T. Alptekin), (İstanbul: Cem Yayınevi).
 • Melikoff, Irene (1999), Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, (Çev. T. Alptekin), (İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü Yayınları).
 • Shils, Edward (2003-04), “Gelenek”, (Çev. H. Arslan), Doğu Batı, 25: 101-131.
 • Yalçınkaya, Ayhan (1996), Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar, (Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları).
 • Yalçınkaya, Ayhan (2005), Pas: Foucault’dan Agamben’e Sıvılaşmış İktidar ve Gelenek, (Ankara: Phoenix Yayınları).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Pınar ECEVİTOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42526, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {137 - 156}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002218}, title = {ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ}, key = {cite}, author = {Ecevitoğlu, Pınar} }
APA Ecevitoğlu, P. (2011). ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 137-156 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002218
MLA Ecevitoğlu, P. "ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 137-156 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42526>
Chicago Ecevitoğlu, P. "ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 137-156
RIS TY - JOUR T1 - ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ AU - PınarEcevitoğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002218 DO - 10.1501/SBFder_0000002218 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 156 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002218 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002218 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ %A Pınar Ecevitoğlu %T ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002218 %U 10.1501/SBFder_0000002218
ISNAD Ecevitoğlu, Pınar . "ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 137-156 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002218
AMA Ecevitoğlu P. ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 137-156.
Vancouver Ecevitoğlu P. ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 137-156.
IEEE P. Ecevitoğlu , "ALEVİLİĞİ TANIMLAMANIN DAYANILMAZ SİYASAL CAZİBESİ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 137-156, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002218