PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KRONİK: Mahpus Toplum II∗: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 423 - 429, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002227

Öz

Kaynakça

 • Akşam Gazetesi (2010) “Cezaevi fabrika gibi oldu”, 2 Ağustos 2010
 • Bıçak, V., (2003) “CMUK Tasarısı, Türkiye’nin değişim ihtiyacı”, Zaman Gazetesi, 23. Haziran 2003
 • Bıçak, V., (2009) “Aşırı Cezalandırma Eğilimi”, Gazete Habertürk, 19 Ekim 2009
 • Bıçak, V., (2007), “Cezaevlerinin Özelleştirilmesi Nihayet Gündemde", s.11.Radikal, 15 Aralık 2007
 • Fendoğlu, H. T. (2010) “Türkiye’de Cezaevleri ve Ceza Politikası” 30 Ekim 2010, http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/638/turkiyede-cezaevleri-ve-ceza- politikasi.aspxtfendoglu@sde.org.tr
 • Foucault M., (1992). Hapishanenin Doğuşu (çev.M.Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Yayınları
 • Hürriyet (2004)“Suç katlanıyor hissedarlar para basıyor” 24.4.2004, http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~4@nvid~402721,00.asp
 • Özdek,.Y., (2005) “Ceza Reformunun Görünmeyen Yüzü: Hapishanelerde Zorla Çalıştırma”, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=2015, (14 Mart)
 • Özdek,.Y., (2005), “Küreselleşme Sürecinde Ceza Politikalarındaki Dönüşümler”
 • 9 Aralık 2000 tarihli "Mahpus Hakları ve Cezalandırma Sistemleri" Sempozyumu, İstanbul Barosu, İstanbul
 • Şahin, M, ve Görkem, H., (2007) “Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi, ve Türkiye’de Özel Sektör Cezaevinin Uygulanabilirliği” Yönetim ve Ekonomi 14(2), 20-28
 • Tercüman (2004), “Mapushane A.Ş. Para Kırıyor”, 18.2.2004
 • Türmen, R. (2011), “Tutukluluk süresi”, Milliyet, 05 Ocak 2011
 • SBF Dergisi 66(2) sayısında yayınlanan bu kronik’in birinci bölümünün kaynakçası MAHPUS TOPLUM
 • (Panoptikon’dan Biyolojik Gözetime) Kaynaklar
 • Aktüel Dergisi (1997) 20 Şubat 1997.
 • Bell, D. (2001), “İletişim Teknolojisi”. Sosyo-Ekonomik Perspektif içinde (ed. Uğur Dolgun). Bursa:Asa.
 • Dolgun, U. (2005), Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna. Bursa: Ekin.
 • Foucault M., (1992), Hapishane’nin Doğuşu. (çev.M.Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Yayınları.
 • Foucault, M., (2003), İktidarın Gözü: Seçme yazılar 4, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M., (2005), Özne ve İktidar (çev.Işık Ergüden, Osman Akınhay) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M., (1993), Cinselliğin Tarihi (çev.Hülya Tufan), İstanbul: Afa Yayınları.
 • Hürriyet, (2004) “Microsoft, insan vücudunu ‘bilgisayar ağı’ yapacak” 4 Temmuz 2004.
 • Lang, S.B., (2004), “The Impact of Video Systems on Architecture”, Diss. No:15739 Swiss Federal Institute of Technology.
 • Merquior, J.G., (1986) Foucault. 1.Basım. (çev.Nurettin Elhüseyni) İstanbul: Afa Yayınları.
 • Orwell, G. (1984), Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. (Çev.Nuran Akgören). İstanbul: Can Yayınları.
 • Orwell, G. (2010), Hayvan Çiftliği. (Çev.Celal Üster) İstanbul: Can Yayınları.
 • Penguen (2008) 30 Ekim, Sayı 319.
 • Strati, A., (2000) Theory and Method in Organization Studies. London:Sage.
 • http://www.maxicep.com/network-internet-ve-guvenlik/turkiyede-kac-tane-yasakli-site-var- 298074.html (5.3.2011)
 • http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/627476-ne-ararsan-yasak (13.4.2011)
 • http://www.atauniv.com/forum/showthread.php?t=17069&page=1(5.5.2011)
 • http://www.yenimedyaduzeni.com/web-adreslerinde-sok-edici-sansur-listesi/ (6.5.2011)

Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 423 - 429, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002227

Öz

Kaynakça

 • Akşam Gazetesi (2010) “Cezaevi fabrika gibi oldu”, 2 Ağustos 2010
 • Bıçak, V., (2003) “CMUK Tasarısı, Türkiye’nin değişim ihtiyacı”, Zaman Gazetesi, 23. Haziran 2003
 • Bıçak, V., (2009) “Aşırı Cezalandırma Eğilimi”, Gazete Habertürk, 19 Ekim 2009
 • Bıçak, V., (2007), “Cezaevlerinin Özelleştirilmesi Nihayet Gündemde", s.11.Radikal, 15 Aralık 2007
 • Fendoğlu, H. T. (2010) “Türkiye’de Cezaevleri ve Ceza Politikası” 30 Ekim 2010, http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/638/turkiyede-cezaevleri-ve-ceza- politikasi.aspxtfendoglu@sde.org.tr
 • Foucault M., (1992). Hapishanenin Doğuşu (çev.M.Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Yayınları
 • Hürriyet (2004)“Suç katlanıyor hissedarlar para basıyor” 24.4.2004, http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~4@nvid~402721,00.asp
 • Özdek,.Y., (2005) “Ceza Reformunun Görünmeyen Yüzü: Hapishanelerde Zorla Çalıştırma”, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=2015, (14 Mart)
 • Özdek,.Y., (2005), “Küreselleşme Sürecinde Ceza Politikalarındaki Dönüşümler”
 • 9 Aralık 2000 tarihli "Mahpus Hakları ve Cezalandırma Sistemleri" Sempozyumu, İstanbul Barosu, İstanbul
 • Şahin, M, ve Görkem, H., (2007) “Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi, ve Türkiye’de Özel Sektör Cezaevinin Uygulanabilirliği” Yönetim ve Ekonomi 14(2), 20-28
 • Tercüman (2004), “Mapushane A.Ş. Para Kırıyor”, 18.2.2004
 • Türmen, R. (2011), “Tutukluluk süresi”, Milliyet, 05 Ocak 2011
 • SBF Dergisi 66(2) sayısında yayınlanan bu kronik’in birinci bölümünün kaynakçası MAHPUS TOPLUM
 • (Panoptikon’dan Biyolojik Gözetime) Kaynaklar
 • Aktüel Dergisi (1997) 20 Şubat 1997.
 • Bell, D. (2001), “İletişim Teknolojisi”. Sosyo-Ekonomik Perspektif içinde (ed. Uğur Dolgun). Bursa:Asa.
 • Dolgun, U. (2005), Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna. Bursa: Ekin.
 • Foucault M., (1992), Hapishane’nin Doğuşu. (çev.M.Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Yayınları.
 • Foucault, M., (2003), İktidarın Gözü: Seçme yazılar 4, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M., (2005), Özne ve İktidar (çev.Işık Ergüden, Osman Akınhay) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M., (1993), Cinselliğin Tarihi (çev.Hülya Tufan), İstanbul: Afa Yayınları.
 • Hürriyet, (2004) “Microsoft, insan vücudunu ‘bilgisayar ağı’ yapacak” 4 Temmuz 2004.
 • Lang, S.B., (2004), “The Impact of Video Systems on Architecture”, Diss. No:15739 Swiss Federal Institute of Technology.
 • Merquior, J.G., (1986) Foucault. 1.Basım. (çev.Nurettin Elhüseyni) İstanbul: Afa Yayınları.
 • Orwell, G. (1984), Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. (Çev.Nuran Akgören). İstanbul: Can Yayınları.
 • Orwell, G. (2010), Hayvan Çiftliği. (Çev.Celal Üster) İstanbul: Can Yayınları.
 • Penguen (2008) 30 Ekim, Sayı 319.
 • Strati, A., (2000) Theory and Method in Organization Studies. London:Sage.
 • http://www.maxicep.com/network-internet-ve-guvenlik/turkiyede-kac-tane-yasakli-site-var- 298074.html (5.3.2011)
 • http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/627476-ne-ararsan-yasak (13.4.2011)
 • http://www.atauniv.com/forum/showthread.php?t=17069&page=1(5.5.2011)
 • http://www.yenimedyaduzeni.com/web-adreslerinde-sok-edici-sansur-listesi/ (6.5.2011)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şükran GÖLBAŞI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42535, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {423 - 429}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002227}, title = {Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler}, key = {cite}, author = {Gölbaşı, Şükran} }
APA Gölbaşı, Ş. (2011). Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 423-429 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002227
MLA Gölbaşı, Ş. "Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 423-429 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42535>
Chicago Gölbaşı, Ş. "Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 423-429
RIS TY - JOUR T1 - Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler AU - ŞükranGölbaşı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002227 DO - 10.1501/SBFder_0000002227 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 429 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002227 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002227 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler %A Şükran Gölbaşı %T Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002227 %U 10.1501/SBFder_0000002227
ISNAD Gölbaşı, Şükran . "Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 423-429 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002227
AMA Gölbaşı Ş. Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 423-429.
Vancouver Gölbaşı Ş. Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 423-429.
IEEE Ş. Gölbaşı , "Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Olarak Hapishaneler", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 423-429, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002227