PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 02, 73 - 92, 01.02.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002204

Öz

Kaynakça

 • Balsarı, Çağanur K. ve Dalkılıç, A. Fatih (2007), “Kural-Bazlı ve İlke-Bazlı Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı 22.
 • Bratton, William W. (2004), “Rules, Principles, and the Accounting Crisis in the United States”, European Business Organization Law Review, Cilt 5, Sayı 1.
 • CSFI (2008), Banking Banana Skins 2008-An Industry in Turmoil, The CSFI Survey of Bank Risk in Association with Price Waterhouse Coopers, May 2008.
 • Ford, Cristie L. (2007), New Governance, Compliance, and Principles-Based Securities Regulation, University of British Columbia.
 • Güredin, Ersin (2008), Denetim ve Güvence Hizmetleri-SMMM ve YMM’lere Yönelik İkeler ve Teknikler, 12. Bası ( İstanbul:Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.).
 • Karaosmanoğlu, Halime S. (2006), Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye Uygulaması, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Kaval, Hasan (2008), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri İle Muhasebe Denetimi, 3. Baskı (Ankara:Gazi Kitabevi).
 • Kılıç, Saim (2007), Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Fayda - Maliyet Analizleri: Teoriler, Araçlar ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lenihan, Donald. G. ve Hume, David (2003), A Question of Standards: Accounting in the 21st Century, Centre for Collaborative Government, CGA – Canada.
 • Lleweyn, David T. (2001), A Regulatory Regime for Financial Stability, Oesterreichische Nationalbank, Seri No: 48.
 • Louwers, Timothy J., Ramsay, Robert J., Sinason, David, Strawser, Jerry R. (2005), International Edition (McGraw-Hill/Irwin).
 • Nelson, Mark W. (2002), Behavioral Evidence on the Effects of Principles and Rules Based Standards, SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=360441.
 • OECD (2005), Regulatory Impact Analysis in OECD Countries, Challenges for Developing Countries, Paris, OECD.
 • Türkkan, Erdal (2001), Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı (Ankara:Turhan Kitabevi).
 • Yay, Turan, Yay, Gülsün G. ve Yılmaz, Ensar, (2001), Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler (İstanbul Ticaret Odası Yayını):

FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 02, 73 - 92, 01.02.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002204

Öz

Finansal tabloları denetime tabi tutulacak kuruluşlarda uygulanacak denetim stratejileri denetçiler tarafından öngörülecek denetim riskinin düzeyine göre belirlenmektedir. Denetim riski ise denetlenecek kuruluşun yapısal koşulları, iç kontrol ve muhasebe sistemlerinin yeterliliği, uygulanacak denetim tekniklerine karşın ortaya çıkarılamayacak hata ve hileler ile karşılaşma olasılığı birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada, finansal kuruluşlara ilişkin yapılacak finansal tablo denetimlerinin uygunluk denetimini de kapsayacağı görüşünden hareketle denetimlerde esas alınacak düzenlemelerin ilke bazlı ya da kural bazlı yaklaşımla hazırlanmış olmasının denetim stratejisinin planlanmasına etkisi sorgulanmıştır. Denetim riskinin alt bileşenleri olan kontrol riski ve bulgu riski arasındaki ters yönlü gelişim dikkate alınarak ilke bazlı düzenleme yaklaşımının bulgu riskini, kural bazlı düzenleme yaklaşımının ise kontrol riskini arttıracağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Balsarı, Çağanur K. ve Dalkılıç, A. Fatih (2007), “Kural-Bazlı ve İlke-Bazlı Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı 22.
 • Bratton, William W. (2004), “Rules, Principles, and the Accounting Crisis in the United States”, European Business Organization Law Review, Cilt 5, Sayı 1.
 • CSFI (2008), Banking Banana Skins 2008-An Industry in Turmoil, The CSFI Survey of Bank Risk in Association with Price Waterhouse Coopers, May 2008.
 • Ford, Cristie L. (2007), New Governance, Compliance, and Principles-Based Securities Regulation, University of British Columbia.
 • Güredin, Ersin (2008), Denetim ve Güvence Hizmetleri-SMMM ve YMM’lere Yönelik İkeler ve Teknikler, 12. Bası ( İstanbul:Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.).
 • Karaosmanoğlu, Halime S. (2006), Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye Uygulaması, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Kaval, Hasan (2008), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri İle Muhasebe Denetimi, 3. Baskı (Ankara:Gazi Kitabevi).
 • Kılıç, Saim (2007), Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Fayda - Maliyet Analizleri: Teoriler, Araçlar ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lenihan, Donald. G. ve Hume, David (2003), A Question of Standards: Accounting in the 21st Century, Centre for Collaborative Government, CGA – Canada.
 • Lleweyn, David T. (2001), A Regulatory Regime for Financial Stability, Oesterreichische Nationalbank, Seri No: 48.
 • Louwers, Timothy J., Ramsay, Robert J., Sinason, David, Strawser, Jerry R. (2005), International Edition (McGraw-Hill/Irwin).
 • Nelson, Mark W. (2002), Behavioral Evidence on the Effects of Principles and Rules Based Standards, SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=360441.
 • OECD (2005), Regulatory Impact Analysis in OECD Countries, Challenges for Developing Countries, Paris, OECD.
 • Türkkan, Erdal (2001), Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı (Ankara:Turhan Kitabevi).
 • Yay, Turan, Yay, Gülsün G. ve Yılmaz, Ensar, (2001), Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler (İstanbul Ticaret Odası Yayını):

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İhsan Uğur DELİKANLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 02

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42539, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {02}, pages = {73 - 92}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002204}, title = {FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Delikanlı, İhsan Uğur} }
APA Delikanlı, İ. U. (2011). FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (02) , 73-92 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002204
MLA Delikanlı, İ. U. "FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 73-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3068/42539>
Chicago Delikanlı, İ. U. "FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 73-92
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ AU - İhsan UğurDelikanlı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002204 DO - 10.1501/SBFder_0000002204 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 92 VL - 66 IS - 02 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002204 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002204 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ %A İhsan Uğur Delikanlı %T FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 02 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002204 %U 10.1501/SBFder_0000002204
ISNAD Delikanlı, İhsan Uğur . "FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 02 (Şubat 2011): 73-92 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002204
AMA Delikanlı İ. U. FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ. SBF Dergisi. 2011; 66(02): 73-92.
Vancouver Delikanlı İ. U. FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(02): 73-92.
IEEE İ. U. Delikanlı , "FİNANSAL DÜZENLEMELERİN İLKE BAZLI YA DA KURAL BAZLI OLMASININ FİNANSAL RAPORLARIN DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 02, ss. 73-92, Şub. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002204