PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 02, 169 - 199, 01.02.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002207

Öz

Kaynakça

 • Akkemik, K. Ali (2008), Industrial Development in East Asia: A Comparative Look at Japan, Korea, Taiwan, and Singapore (Singapore: World Scientific)
 • Amsden, Alice H. (1989), Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization (NewYork: Oxford University Press)
 • Ansal, Hacer, (2004), “Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü”, TMMOB (derl.) Teknoloji, (Ankara: TMMOB Yayınları):35-58
 • Apergis, Nicholas / Economidou, Claire / Filippidis, Ioannis (2008), “Innovation, Technology Transfer and Labor Productivity Linkages: Evidence from a Panel of Manufacturing Industries”, Review of World Economics, 144/3:491-508
 • Barro, Robert J. / Sala-i-Martin, Xavier (1995), Economic Growth (McGraw-Hill, Inc.)
 • Başkaya, Fikret (1995), Azgelişmişliğin Sürekliliği (Ankara: İmge Kitabevi)
 • Boothby, Daniel / Dufour, Anik / Tang, Jianmin (2010), “Technology Adoption, Training and Productivity Performance”, Research Policy, 39/5:650–661
 • Boskin, Michael J. / Lau, Lawrence J. (1992), “Capital, Technology and Economic Growth”, Nathan Rosenberg / Landau, R. / Mowery, David C. (derl.), Technology and the Wealth of Nation (Stantford: Stanford University Press):17-55
 • Breznitz Dan (2007), Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan and Ireland (New Haven: Yale University Press.)
 • Dunning, John H., (1993), The Globalization of Business: The Challenge of the 1990s (London and New York: Routledge)
 • Elçi, Şirin (2007), İnovasyon (Ankara: Technopolis Group)
 • Enos, John (1989), “Transfer of Technology”, Asian-Pacific Economic Literature, 3(1):2-36
 • Enos, John / Lall, Sanjaya / Yun, Mikyung (1997), “Transfer of Technology: An Update”, AsianPacific Economic Literature, 11(1):56-66
 • Erdost, Cevdet (1982), Sermayenin Uluslararasılaşması ve Teknoloji Transferi (Ankara: Savaş Yayınları)
 • Frank, Andre Gunder (2010), Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları)
 • Freeman, Chris (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan (London: Pinter)
 • Freeman, Chris (1988), “Japan: A New Institutional System of Innovation?”, Giovanni Dosi / Chris Freeman / Richard Nelson / Gerald Silverberg / Luc Soete (derl.) Technical Change and Economic Theory (London and New York:Pinter.)
 • Freeman, Chris (1989), “New Technology and Catching Up”, The European Journal of Development Research, 1/1:86-99
 • Freeman, Chris / Soete, Luc (1997), The Economics of Industrial Innovation (England: Pinter, Third Edition)
 • Göker, Aykut, (1999), “İnovasyonun Değişen Ortam ve Şartları, Hükümetlerin/Devletin Yeni Rolü”, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi, Yüksek Lisans Programı, Seminer Notu (Ankara: TÜBİTAK-BTP)
 • Gürak, Hasan (2003), “Hidden Costs of Technology Transfer”, Yapı Kredi Economic Review 14/1:31-50
 • Gürak, Hasan (2006), Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi (Bursa: Ekin Yayınevi)
 • Gürak, Hasan (2008), Küresel Teknoloji Transferi ve Örtülü Maliyetler (http://www.hasmendi.net, Erişim Tarihi:17 Mayıs 2009)
 • Hamitoğulları, Beşir (1974), “Teknoloji Transferinin Bazı Teknik Sorunları” Türkiye Ekonomi Kurumu (derl.), Teknoloji Transferi Sorunu ve Türkiye (Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları):5-36
 • Hoekman, Bernard M. / Maskus, Keith E. / Saggi, Kamal (2005), Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options, World Development, 33/10:1587–1602
 • Işık, Orhan (1981), “Teknoloji Üretimi, Teknoloji Transferi” (2.Türkiye İktisat Kongresi, VI, Sanayi Komisyonu Tebliğleri, 2-7 Kasım 1981, İzmir)
 • Jorgenson, Dale W. / Gollop, F.M. / Fraumeni, Barbara M. (1987), Productivity and U.S. Economic Growth (Cambridge: Harvard University Press)
 • Kar, Muhsin / Taban, Sami (2005), “İktisadi Gelişmenin Temel Dinamikleri ve Kaynakları”, Muhsin Kar ve Sami Taban (derl.), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü (Bursa: Ekin Yayınevi):7-51
 • Kaya, Ayten A. (2004), “Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma”, Muhsin Kar ve Sami Taban (derl.), Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular (Bursa: Ekin Yayınevi):235-253
 • Kendrick, J., (1993), “How Much Does Capital Explain”, Adam Szirmai / Bart Van Ark / Dirk Pilat (derl.), Explaining Economic Growth (North-Holland)
 • Keynes, J.Maynard (1969), İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi (İstanbul:Fakülteler Matbaası)
 • Kiper, Mahmut (2004), “Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi İşbirliği”, TMMOB (Derl.) Teknoloji, (Ankara: TMMOB Yayınları): 59-122
 • Kozlu, Cem (1999), Türkiye Mucizesi için… Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
 • Krugman, Paul (1994), “The Myth of Asian Miracle”, Foreign Affairs, 73/6:62-78
 • Kurtulmuş, Numan (2001), Sanayi Ötesi Dönüşüm (İstanbul: İz Yayıncılık)
 • Lall, Sanjaya (1993), “Promoting Technology Development: The Role of Technology Transfer and Indigenous Effort”, Third World Quarterly, 14/1:95-108
 • Lall, Sanjaya (2009), “Sanayileşme Stratejisini Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Çağında Devletin Rolü” Fikret Şenses (ed.), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar (İstanbul: İletişim Yayınları):459-508
 • Lenger, Aykut (2004), Technological Capability and Economic Growth: A Study on the Manufacturing Industries in Turkey (Ankara: Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Unpublished PhD Thesis)
 • List, Friedrich (1841), The National System of Political Economy (London: Longmans, Greeen and Co.) (translated by S. S. Lloyd)
 • Lucas, Robert E. (1988), “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics 22/2:2-42
 • Lucas, Robert Jr. (1993), “Making a Miracle”, Econometrica, 61/2:251-272
 • Lundvall, Bengy-Åke (1988), “Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to National Systems of Innovation”, Giovanni Dosi / Chris Freeman / Richard Nelson / Gerald Silverberg / Luc Soete (derl.) Technical Change and Economic Theory (London and New York:Pinter)
 • Lundvall, Bengy-Åke (1992), “Introduction”, B.A. Lundvall (derl.) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning (London:Pinter)
 • Mansfield, Edwin (1968), The Economics of Technological Change (London: Longmans)
 • Mansfield, Edwin (1975), “International Technology Transfer: Forms, Resource, Requirements, and Policies”, The American Economic Review, 65/2: 372-376
 • Marx, Karl (2000), Kapital (Ankara: Sol Yayınları)
 • Nelson, Richard (1988), “Institutions Supporting Technical Change in the United States” Giovanni Dosi / Chris Freeman / Richard Nelson / Gerald Silverberg / Luc Soete (derl.) Technical Change and Economic Theory (London and New York:Pinter.)
 • Nelson, Richard (1993), National Innovation Systems: A Comparative Analysis (New York:Oxford University Press)
 • Nelson, Richard / Rosenberg, Nathan (1993), “Technical Innovation and National Systems”, Richard Nelson (Derl.) National Innovation Systems: A Comparative Analysis (New York: Oxford University Press)
 • Nelson, Richard R. (1974), “Less Developed Countries- Technology Transfer and Adaptation: The Role of the IndigenousScience Community” Economic Development and Cultural Change, 23/, No. 1:61-77
 • Nelson, Richard R. (1982), “The Role of Knowledge in R&D Efficiency” Author(s): The Quarterly Journal of Economics, 97/3:453-470
 • Nelson, Richard R. / Phelps, Edmund S. (1966), “Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth” The American Economic Review, 56/1-2: 69-75
 • OECD, (1995), Canberra Manual, (Paris: OECD & ECSC-EC-EAEC)
 • Öniş, Ziya; Şenses, Fikret (2009), Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri, Fikret Şenses (derl.), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar (İstanbul: İletişim Yayınları)
 • Pack, Howard / Saggi, Kamal (2001), “Vertical Technology Transfer via International Outsourcing”, Journal of Development Economics, 65:389-415
 • Pavitt, Keith (2001), “Technology Transfer among the Industrially Advanced Countries: An Overview”, Sanjaya Lall (derl.) The Economics of Technology Transfer (UK and US:Edward Elgar Publishing Limited)
 • Perrin, Jacques (1992), Teknoloji Transferi (İstanbul: İletişim Yayınları)
 • Posner , M. V. (1961), International Trade and Technical Change, Oxford Economic Papers, 13/3:323-341
 • Rodrik, Dani (1996), “Understanding Economic Policy Reform”, Journal of Economic Literature, 34/1:9-33
 • Romer, Paul (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 94/5:1003-1037
 • Romer, Paul (1987), “Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization”, American Economic Review, 77/2:56-62
 • Romer, Paul (1990), “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98/5:71102
 • Saygılı, Şeref / Cihan, Cengiz / Yurtoğlu, Hasan (2005), Türkiye Ekonomisindeki Sermaye Birikimi, Büyüme ve Verimlilik:1972-2003 (Ankara: DPT, Yayın No: DPT.2686)
 • Schumpeter, Joseph A. (1966), Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi (Ankara: Varlık Yayınları)
 • Shin, Jang-Sup (1996), The Economics of Late-comers, Cathing-up, Technology Transfer and Institutions in Germany, Japan and South Korea (London: Routledge)
 • Smith, Adam (1997), Ulusların Zenginliği (İstanbul: Alan Yayıncılık)
 • Solow, Robert (1957), “Technical Change and The Aggregate Production Function”, The Review of Economics and Statistics, 39/3:312-320
 • Soyak, Alkan (2008), Teknoekonomi, Alkan Soyak (derl.) Teknoloji Endekslerinden Süzülen İktisadi Gerçekler (İstanbul: Der Yayınları)
 • Sönmez, Atilla (2003), Doğu Asya “Mucizesi” ve Bunalımı: Türkiye için Dersler (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)
 • Teece, David J. (1977), “Technology Transfer by Multinational Firms: The Resource Cost of Transferring Technological Know-How”, The Economic Journal, 87/346:242-261
 • Tiryakioğlu, Murad (2006a), Araştırma Geliştirme-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Uygulama (Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Tiryakioğlu, Murad (2006b), “Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Teknoloji Yoksulluğu ve Teknolojinin Transfer Sorunu” (Turkish Economic Association, International Conference on Economics, September 11-13, Ankara)
 • Tiryakioğlu, Murad (2008a), “Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Beşeri Sermaye Yoksulluğu”, Ege Akademik Bakış 8/1:321-339
 • Tiryakioğlu, Murad (2008b), “Emeğin Bilgi ile Dönüşümü”, İktisat Dergisi 494/495:91-96
 • Todo, Yasuyuki (2003), “Empirically Consistent Scale Effects: An Endogenous Growth Model with Technology Transfer to Developing Countries”, Journal of Macroeconomics 25/1:25-46
 • Türk Dil Kurumu (2008), Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi:28 Mayıs 2008)
 • Türkcan, Ergun (1981), Teknolojinin Ekonomi Politiği (Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No: 151, Ekonomi Fakültesi Yayın No:1981/1)
 • Vogel, Ezra (1991), The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia (Cambridge: Harvard University Press)
 • Vogel, Ezra (1991), The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia, (Cambridge: Harvard University Press)
 • Weiss, Linda / Hobson, John M. (1999), Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
 • World Bank (1999), World Development Report: Knowledge for Development (USA: Oxford University Press)
 • World Bank (2008), Global Economic Prospects-2008: Technology Diffusion in the Developing World, (USA: The World Bank Publications)
 • Yew, Lee Kuan (2000). Asya Usulü, içinde Editör: Nathan Gardels, Yüzyılın Sonu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
 • Yoshihara, Kunio (1994), Japanese Economic Development (Kuala Lumpur: Oxford University Press)
 • Young, Alwyn (1995), “The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience”, Quarterly Journal of Economics, 110/3:641-680
 • Yülek, Murat (1998), Asya Kaplanları: Sanayi Politikaları ve Kalkınma (İstanbul: Alfa Yayınları)

TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 02, 169 - 199, 01.02.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002207

Öz

Çalışma teknolojik gelişme kavramının gelişmekte olan ülkeler için önemini ve teknoloji transferi sürecini kalkınma iktisadı açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma teknolojiyi üretemeyen ve/veya doğru teknolojiyi, doğru biçimde transfer ederek üretim süreçlerine dahil edemeyen ülkelerin “teknoloji yoksulluğu” döngüsünden kurtulamayacağını savunmaktadır. Bu süreçte -her ne şekilde sağlanmış olursa olsun- teknolojik gelişmeyi, kalkınma sürecinde tek başına ‘kutsal bir kurtarıcı’ olarak algılamak gelişmekte olan ülke ekonomilerini, yoksulluğun yapısal sebeplerinden uzak bir büyüme ve kalkınma çabasında olmaya itmektedir. Çalışma bu bakış açısından hareketle ve özetle ‘teknolojiyi üretemeyen ve/veya doğru teknolojiyi, doğru biçimde transfer ederek üretim süreçlerine dahil edemeyen ülkelerin ‘teknoloji yoksulluğu’ döngüsünden kurtulamayacağını’ savunmaktadır.

Kaynakça

 • Akkemik, K. Ali (2008), Industrial Development in East Asia: A Comparative Look at Japan, Korea, Taiwan, and Singapore (Singapore: World Scientific)
 • Amsden, Alice H. (1989), Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization (NewYork: Oxford University Press)
 • Ansal, Hacer, (2004), “Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü”, TMMOB (derl.) Teknoloji, (Ankara: TMMOB Yayınları):35-58
 • Apergis, Nicholas / Economidou, Claire / Filippidis, Ioannis (2008), “Innovation, Technology Transfer and Labor Productivity Linkages: Evidence from a Panel of Manufacturing Industries”, Review of World Economics, 144/3:491-508
 • Barro, Robert J. / Sala-i-Martin, Xavier (1995), Economic Growth (McGraw-Hill, Inc.)
 • Başkaya, Fikret (1995), Azgelişmişliğin Sürekliliği (Ankara: İmge Kitabevi)
 • Boothby, Daniel / Dufour, Anik / Tang, Jianmin (2010), “Technology Adoption, Training and Productivity Performance”, Research Policy, 39/5:650–661
 • Boskin, Michael J. / Lau, Lawrence J. (1992), “Capital, Technology and Economic Growth”, Nathan Rosenberg / Landau, R. / Mowery, David C. (derl.), Technology and the Wealth of Nation (Stantford: Stanford University Press):17-55
 • Breznitz Dan (2007), Innovation and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan and Ireland (New Haven: Yale University Press.)
 • Dunning, John H., (1993), The Globalization of Business: The Challenge of the 1990s (London and New York: Routledge)
 • Elçi, Şirin (2007), İnovasyon (Ankara: Technopolis Group)
 • Enos, John (1989), “Transfer of Technology”, Asian-Pacific Economic Literature, 3(1):2-36
 • Enos, John / Lall, Sanjaya / Yun, Mikyung (1997), “Transfer of Technology: An Update”, AsianPacific Economic Literature, 11(1):56-66
 • Erdost, Cevdet (1982), Sermayenin Uluslararasılaşması ve Teknoloji Transferi (Ankara: Savaş Yayınları)
 • Frank, Andre Gunder (2010), Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları)
 • Freeman, Chris (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan (London: Pinter)
 • Freeman, Chris (1988), “Japan: A New Institutional System of Innovation?”, Giovanni Dosi / Chris Freeman / Richard Nelson / Gerald Silverberg / Luc Soete (derl.) Technical Change and Economic Theory (London and New York:Pinter.)
 • Freeman, Chris (1989), “New Technology and Catching Up”, The European Journal of Development Research, 1/1:86-99
 • Freeman, Chris / Soete, Luc (1997), The Economics of Industrial Innovation (England: Pinter, Third Edition)
 • Göker, Aykut, (1999), “İnovasyonun Değişen Ortam ve Şartları, Hükümetlerin/Devletin Yeni Rolü”, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi, Yüksek Lisans Programı, Seminer Notu (Ankara: TÜBİTAK-BTP)
 • Gürak, Hasan (2003), “Hidden Costs of Technology Transfer”, Yapı Kredi Economic Review 14/1:31-50
 • Gürak, Hasan (2006), Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi (Bursa: Ekin Yayınevi)
 • Gürak, Hasan (2008), Küresel Teknoloji Transferi ve Örtülü Maliyetler (http://www.hasmendi.net, Erişim Tarihi:17 Mayıs 2009)
 • Hamitoğulları, Beşir (1974), “Teknoloji Transferinin Bazı Teknik Sorunları” Türkiye Ekonomi Kurumu (derl.), Teknoloji Transferi Sorunu ve Türkiye (Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları):5-36
 • Hoekman, Bernard M. / Maskus, Keith E. / Saggi, Kamal (2005), Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options, World Development, 33/10:1587–1602
 • Işık, Orhan (1981), “Teknoloji Üretimi, Teknoloji Transferi” (2.Türkiye İktisat Kongresi, VI, Sanayi Komisyonu Tebliğleri, 2-7 Kasım 1981, İzmir)
 • Jorgenson, Dale W. / Gollop, F.M. / Fraumeni, Barbara M. (1987), Productivity and U.S. Economic Growth (Cambridge: Harvard University Press)
 • Kar, Muhsin / Taban, Sami (2005), “İktisadi Gelişmenin Temel Dinamikleri ve Kaynakları”, Muhsin Kar ve Sami Taban (derl.), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü (Bursa: Ekin Yayınevi):7-51
 • Kaya, Ayten A. (2004), “Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma”, Muhsin Kar ve Sami Taban (derl.), Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular (Bursa: Ekin Yayınevi):235-253
 • Kendrick, J., (1993), “How Much Does Capital Explain”, Adam Szirmai / Bart Van Ark / Dirk Pilat (derl.), Explaining Economic Growth (North-Holland)
 • Keynes, J.Maynard (1969), İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi (İstanbul:Fakülteler Matbaası)
 • Kiper, Mahmut (2004), “Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi İşbirliği”, TMMOB (Derl.) Teknoloji, (Ankara: TMMOB Yayınları): 59-122
 • Kozlu, Cem (1999), Türkiye Mucizesi için… Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
 • Krugman, Paul (1994), “The Myth of Asian Miracle”, Foreign Affairs, 73/6:62-78
 • Kurtulmuş, Numan (2001), Sanayi Ötesi Dönüşüm (İstanbul: İz Yayıncılık)
 • Lall, Sanjaya (1993), “Promoting Technology Development: The Role of Technology Transfer and Indigenous Effort”, Third World Quarterly, 14/1:95-108
 • Lall, Sanjaya (2009), “Sanayileşme Stratejisini Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Çağında Devletin Rolü” Fikret Şenses (ed.), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar (İstanbul: İletişim Yayınları):459-508
 • Lenger, Aykut (2004), Technological Capability and Economic Growth: A Study on the Manufacturing Industries in Turkey (Ankara: Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Unpublished PhD Thesis)
 • List, Friedrich (1841), The National System of Political Economy (London: Longmans, Greeen and Co.) (translated by S. S. Lloyd)
 • Lucas, Robert E. (1988), “On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics 22/2:2-42
 • Lucas, Robert Jr. (1993), “Making a Miracle”, Econometrica, 61/2:251-272
 • Lundvall, Bengy-Åke (1988), “Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to National Systems of Innovation”, Giovanni Dosi / Chris Freeman / Richard Nelson / Gerald Silverberg / Luc Soete (derl.) Technical Change and Economic Theory (London and New York:Pinter)
 • Lundvall, Bengy-Åke (1992), “Introduction”, B.A. Lundvall (derl.) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning (London:Pinter)
 • Mansfield, Edwin (1968), The Economics of Technological Change (London: Longmans)
 • Mansfield, Edwin (1975), “International Technology Transfer: Forms, Resource, Requirements, and Policies”, The American Economic Review, 65/2: 372-376
 • Marx, Karl (2000), Kapital (Ankara: Sol Yayınları)
 • Nelson, Richard (1988), “Institutions Supporting Technical Change in the United States” Giovanni Dosi / Chris Freeman / Richard Nelson / Gerald Silverberg / Luc Soete (derl.) Technical Change and Economic Theory (London and New York:Pinter.)
 • Nelson, Richard (1993), National Innovation Systems: A Comparative Analysis (New York:Oxford University Press)
 • Nelson, Richard / Rosenberg, Nathan (1993), “Technical Innovation and National Systems”, Richard Nelson (Derl.) National Innovation Systems: A Comparative Analysis (New York: Oxford University Press)
 • Nelson, Richard R. (1974), “Less Developed Countries- Technology Transfer and Adaptation: The Role of the IndigenousScience Community” Economic Development and Cultural Change, 23/, No. 1:61-77
 • Nelson, Richard R. (1982), “The Role of Knowledge in R&D Efficiency” Author(s): The Quarterly Journal of Economics, 97/3:453-470
 • Nelson, Richard R. / Phelps, Edmund S. (1966), “Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth” The American Economic Review, 56/1-2: 69-75
 • OECD, (1995), Canberra Manual, (Paris: OECD & ECSC-EC-EAEC)
 • Öniş, Ziya; Şenses, Fikret (2009), Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri, Fikret Şenses (derl.), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılar (İstanbul: İletişim Yayınları)
 • Pack, Howard / Saggi, Kamal (2001), “Vertical Technology Transfer via International Outsourcing”, Journal of Development Economics, 65:389-415
 • Pavitt, Keith (2001), “Technology Transfer among the Industrially Advanced Countries: An Overview”, Sanjaya Lall (derl.) The Economics of Technology Transfer (UK and US:Edward Elgar Publishing Limited)
 • Perrin, Jacques (1992), Teknoloji Transferi (İstanbul: İletişim Yayınları)
 • Posner , M. V. (1961), International Trade and Technical Change, Oxford Economic Papers, 13/3:323-341
 • Rodrik, Dani (1996), “Understanding Economic Policy Reform”, Journal of Economic Literature, 34/1:9-33
 • Romer, Paul (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 94/5:1003-1037
 • Romer, Paul (1987), “Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization”, American Economic Review, 77/2:56-62
 • Romer, Paul (1990), “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98/5:71102
 • Saygılı, Şeref / Cihan, Cengiz / Yurtoğlu, Hasan (2005), Türkiye Ekonomisindeki Sermaye Birikimi, Büyüme ve Verimlilik:1972-2003 (Ankara: DPT, Yayın No: DPT.2686)
 • Schumpeter, Joseph A. (1966), Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi (Ankara: Varlık Yayınları)
 • Shin, Jang-Sup (1996), The Economics of Late-comers, Cathing-up, Technology Transfer and Institutions in Germany, Japan and South Korea (London: Routledge)
 • Smith, Adam (1997), Ulusların Zenginliği (İstanbul: Alan Yayıncılık)
 • Solow, Robert (1957), “Technical Change and The Aggregate Production Function”, The Review of Economics and Statistics, 39/3:312-320
 • Soyak, Alkan (2008), Teknoekonomi, Alkan Soyak (derl.) Teknoloji Endekslerinden Süzülen İktisadi Gerçekler (İstanbul: Der Yayınları)
 • Sönmez, Atilla (2003), Doğu Asya “Mucizesi” ve Bunalımı: Türkiye için Dersler (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)
 • Teece, David J. (1977), “Technology Transfer by Multinational Firms: The Resource Cost of Transferring Technological Know-How”, The Economic Journal, 87/346:242-261
 • Tiryakioğlu, Murad (2006a), Araştırma Geliştirme-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Uygulama (Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Tiryakioğlu, Murad (2006b), “Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Teknoloji Yoksulluğu ve Teknolojinin Transfer Sorunu” (Turkish Economic Association, International Conference on Economics, September 11-13, Ankara)
 • Tiryakioğlu, Murad (2008a), “Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Beşeri Sermaye Yoksulluğu”, Ege Akademik Bakış 8/1:321-339
 • Tiryakioğlu, Murad (2008b), “Emeğin Bilgi ile Dönüşümü”, İktisat Dergisi 494/495:91-96
 • Todo, Yasuyuki (2003), “Empirically Consistent Scale Effects: An Endogenous Growth Model with Technology Transfer to Developing Countries”, Journal of Macroeconomics 25/1:25-46
 • Türk Dil Kurumu (2008), Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi:28 Mayıs 2008)
 • Türkcan, Ergun (1981), Teknolojinin Ekonomi Politiği (Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No: 151, Ekonomi Fakültesi Yayın No:1981/1)
 • Vogel, Ezra (1991), The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia (Cambridge: Harvard University Press)
 • Vogel, Ezra (1991), The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia, (Cambridge: Harvard University Press)
 • Weiss, Linda / Hobson, John M. (1999), Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
 • World Bank (1999), World Development Report: Knowledge for Development (USA: Oxford University Press)
 • World Bank (2008), Global Economic Prospects-2008: Technology Diffusion in the Developing World, (USA: The World Bank Publications)
 • Yew, Lee Kuan (2000). Asya Usulü, içinde Editör: Nathan Gardels, Yüzyılın Sonu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
 • Yoshihara, Kunio (1994), Japanese Economic Development (Kuala Lumpur: Oxford University Press)
 • Young, Alwyn (1995), “The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience”, Quarterly Journal of Economics, 110/3:641-680
 • Yülek, Murat (1998), Asya Kaplanları: Sanayi Politikaları ve Kalkınma (İstanbul: Alfa Yayınları)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murad TİRYAKİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 02

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42542, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {02}, pages = {169 - 199}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002207}, title = {TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?}, key = {cite}, author = {Tiryakioğlu, Murad} }
APA Tiryakioğlu, M. (2011). TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU? . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (02) , 169-199 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002207
MLA Tiryakioğlu, M. "TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 169-199 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3068/42542>
Chicago Tiryakioğlu, M. "TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 169-199
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU? AU - MuradTiryakioğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002207 DO - 10.1501/SBFder_0000002207 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 199 VL - 66 IS - 02 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002207 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002207 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU? %A Murad Tiryakioğlu %T TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU? %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 02 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002207 %U 10.1501/SBFder_0000002207
ISNAD Tiryakioğlu, Murad . "TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 02 (Şubat 2011): 169-199 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002207
AMA Tiryakioğlu M. TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?. SBF Dergisi. 2011; 66(02): 169-199.
Vancouver Tiryakioğlu M. TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(02): 169-199.
IEEE M. Tiryakioğlu , "TEKNOLOJİ TRANSFERİ, TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU MU?", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 02, ss. 169-199, Şub. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002207