Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Power Struggle Between Turkey and Iran in Shia Geopolitics

Yıl 2019, Cilt: 74 Sayı: 1, 57 - 88, 06.02.2019
https://doi.org/10.33630/ausbf.523205

Öz

In this paper, which analyzes the power struggle between Iran and Turkey and its confessional dimension, the regional politics of the actors will be presented with their results. With the end of the Cold War, the US interventions towards Iraq between 1991 and 2003 and after the Arab Spring, which began in 2010, a new order arose in the Middle East. Iran has been increasing its influence as a regional power in Iraq, Syria and in the region, especially using the Shia trump. In the case Iran realizes its goal of a „Shia Crescent“, the regional link of Turkey with the Sunni-Arab world will be cut. To prevent this and increase its potency in the region, Turkey is pushing Sunnism to the fore. In the same way, Sunni/Shia minorities are instrumentalizing their confessional diversity in their countries to change the balance of power to their favour in getting the support of foreign powers like Iran or Turkey. In this power game where the actor Iran and Turkey are analyzed, the confessions are used as an instrument and every actor perceives a power gain of the other as its own loss of power.

Kaynakça

  • Referans 1 AA (Auswärtigesamt), (2016), “Iran” http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/ Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Iran_node.html. (17.042017).

Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi

Yıl 2019, Cilt: 74 Sayı: 1, 57 - 88, 06.02.2019
https://doi.org/10.33630/ausbf.523205

Öz

İran ve Türkiye arasındaki güç savaşı ve savaşın mezhepsel boyutunun ele alındığı bu çalışmada
aktörlerin bölgede izledikleri siyaset sonuçlarıyla birlikte ortaya konulacaktır. Soğuk Savaş’ın bitmesinin
ardından, ABD’nin 1991 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği Irak’a yönelik müdahaleler ve akabinde 2010’da
başlayan Arap Baharı’ndan sonra Orta Doğu’da yeni dengeler oluştu. İran, bölgesel bir güç olarak Irak,
Suriye ve bölgede özellikle Şiilik kozunu kullanarak etkinliğini arttırmaktadır. İran’ın hedeflediği “Şii
Hilali’nin” gerçekleşmesi durumunda ise Türkiye’nin Sünni-Arap dünyasıyla olan coğrafi bağı kopacaktır.
Buna engel olmak ve bölgede nüfuzunu artırmak isteyen Türkiye Sünniliği ön plana çıkarmaktadır. Aynı
şekilde Sünni ve Şii azınlıklar da bulundukları ülkedeki güç dengesini kendi lehlerine değiştirmek amacıyla
İran ya da Türkiye gibi bir dış gücün desteğini almak için mezhepsel farklılıklarını araçsallaştırmaktadırlar.
Aktörlerinin İran ve Türkiye olarak ele alındığı güç oyununda mezhepler bir enstrüman olarak kullanılmakta
ve her aktör diğerinin güç kazanımını kendisinin güç kaybı olarak algılamaktadır.

Kaynakça

  • Referans 1 AA (Auswärtigesamt), (2016), “Iran” http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/ Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Iran_node.html. (17.042017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ergin GÜNEŞ Bu kişi benim

0000-0002-7309-1711

Yayımlanma Tarihi 6 Şubat 2019
Gönderilme Tarihi 31 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 19 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 74 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ausbf523205, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {74}, number = {1}, pages = {57 - 88}, doi = {10.33630/ausbf.523205}, title = {Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi}, key = {cite}, author = {Güneş, Ergin} }
APA Güneş, E. (2019). Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 74 (1) , 57-88 . DOI: 10.33630/ausbf.523205
MLA Güneş, E. "Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (2019 ): 57-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/43150/523205>
Chicago Güneş, E. "Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (2019 ): 57-88
RIS TY - JOUR T1 - Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi AU - ErginGüneş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33630/ausbf.523205 DO - 10.33630/ausbf.523205 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 88 VL - 74 IS - 1 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.33630/ausbf.523205 UR - https://doi.org/10.33630/ausbf.523205 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi %A Ergin Güneş %T Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi %D 2019 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 74 %N 1 %R doi: 10.33630/ausbf.523205 %U 10.33630/ausbf.523205
ISNAD Güneş, Ergin . "Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 / 1 (Şubat 2019): 57-88 . https://doi.org/10.33630/ausbf.523205
AMA Güneş E. Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi. SBF Dergisi. 2019; 74(1): 57-88.
Vancouver Güneş E. Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2019; 74(1): 57-88.
IEEE E. Güneş , "Şii Jeopolitiğinde Türkiye İle İran’ın Güç Mücadelesi", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 74, sayı. 1, ss. 57-88, Şub. 2019, doi:10.33630/ausbf.523205