Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Rusya’da Siyasal Merkezin “Korkunç” Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt: 75 Sayı: 4, 1551 - 1573, 15.12.2020
https://doi.org/10.33630/ausbf.652781

Öz

Bu çalışmada Rusya’da siyasal merkezin çevre üzerindeki ezici görünümü ele alınmış ve sorun tarihsel
bir çözümlemeye tabi tutulmuştur. Çözümlemenin zaman aralığı Çarlık Rusyası’nın tarihi ile sınırlandırılmış,
bununla beraber Sovyet dönemi ve post-Sovyet dönemine de değinilmiştir. Rusya’da siyasal merkezin her şeye
kadir görünümünün çevre seçkinleriyle belirli bir uzlaşı zemininde ve bunların da aktif katılımıyla meydana
getirildiği izah edilmektedir. Rusya’nın özgün coğrafî ve demografik koşullarında merkezkaç eğilimli
toplulukları istikrarlı bir artık değer rejimine yöneltmenin aracı olarak güçlü bir merkezin varlığına duyulan
ihtiyaç vurgulanmaktadır. Aynı şekilde Rusya’da herhangi bir siyasal otoritenin ülkeyi yönetebilmesi ve bir
imparatorluk sistemini kurabilmesi için çevre seçkinlerinin aktif onayı ve katılımına ihtiyaç duyduğu
görülmektedir. Böylece Rus siyasal kültürüne karakterini veren klasik uzlaşı sağlanır. Bu uzlaşının görünen
yüzü ise çevre seçkinlerinin kendi nüfuz alanlarında meşruiyetlerini sağlayan oldukça güçlü bir siyasal
merkezdir. Çevre seçkinlerinin nüfuz alanlarının daralmasıyla ona dayanan merkezin tüm ataerkil görünümü
de paramparça olur. Netice b

Kaynakça

  • Referans 1 Boeck, Brian (2004), “Collective Responsibility”, Encyclopedia of Russian History (New York: The Gale Group Inc.), 1: 283-283.

Terrible” Appearance of Political Center in Russia: A Historical Investigation on the Basis of Political Culture

Yıl 2020, Cilt: 75 Sayı: 4, 1551 - 1573, 15.12.2020
https://doi.org/10.33630/ausbf.652781

Öz

In this study the overwhelming view of political center upon periphery in Russia has been issued and the problem has been evaluated in a historical approach. Interval of the analyses has been restricted by the history of Tsarist Russia, nonetheless the periods of Soviet and post-Soviet have been mentioned as well. It has been explained that the omnipotent view of political center in Russia had been created in a certain reconciliation ground by the active participations of the peripheral elites. The necessity for the existence of a powerful center as an instrument that could head the centrifugal tendencies of the communities toward a stabilized surplus value regime in the specific geographical and demographical conditions of Russia has been emphasized. Likewise it has been seen that any political authority in Russia had needed active consent and participation of the peripheral elites in order to rule the country and establish an imperial system. Thus the classical reconciliation which gave the Russian political culture its characteristic has been reached. Façade of this reconciliation has been an ultra powerful political center that provided a legitimacy for the peripheral elites in their own zone of influences. With narrowing of the zone of influence of the peripheral elites the whole paternalistic façade of the center got disintegrated as well. The result was a social revolution and reestablishment of the classical reconciliation with different actors this time. 

Kaynakça

  • Referans 1 Boeck, Brian (2004), “Collective Responsibility”, Encyclopedia of Russian History (New York: The Gale Group Inc.), 1: 283-283.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil Kanadıkırık 0000-0002-7215-1073

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 14 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 75 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kanadıkırık, H. (2020). Rusya’da Siyasal Merkezin “Korkunç” Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(4), 1551-1573. https://doi.org/10.33630/ausbf.652781
AMA Kanadıkırık H. Rusya’da Siyasal Merkezin “Korkunç” Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme. SBF Dergisi. Aralık 2020;75(4):1551-1573. doi:10.33630/ausbf.652781
Chicago Kanadıkırık, Halil. “Rusya’da Siyasal Merkezin ‘Korkunç’ Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75, sy. 4 (Aralık 2020): 1551-73. https://doi.org/10.33630/ausbf.652781.
EndNote Kanadıkırık H (01 Aralık 2020) Rusya’da Siyasal Merkezin “Korkunç” Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75 4 1551–1573.
IEEE H. Kanadıkırık, “Rusya’da Siyasal Merkezin ‘Korkunç’ Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme”, SBF Dergisi, c. 75, sy. 4, ss. 1551–1573, 2020, doi: 10.33630/ausbf.652781.
ISNAD Kanadıkırık, Halil. “Rusya’da Siyasal Merkezin ‘Korkunç’ Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75/4 (Aralık 2020), 1551-1573. https://doi.org/10.33630/ausbf.652781.
JAMA Kanadıkırık H. Rusya’da Siyasal Merkezin “Korkunç” Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme. SBF Dergisi. 2020;75:1551–1573.
MLA Kanadıkırık, Halil. “Rusya’da Siyasal Merkezin ‘Korkunç’ Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 75, sy. 4, 2020, ss. 1551-73, doi:10.33630/ausbf.652781.
Vancouver Kanadıkırık H. Rusya’da Siyasal Merkezin “Korkunç” Görünümü: Siyasal Kültür Temelinde Tarihsel Bir İnceleme. SBF Dergisi. 2020;75(4):1551-73.