Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 18, Sayfalar 214 - 241 2019-06-26

AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Hakan DEMİRGİL [1] , Sinan YILDIRIM [2]


Devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan Keynesyen yaklaşımda etkili müdahale kalemlerinden biri kamu harcamalarıdır. Bazı iktisatçılar, kamu harcamalarının politikacıların oy toplama amaçlarına hizmet ettiği için verimsiz harcamalar olduğunu, bu harcamaların ileriki dönemlerde vergi olarak geri döneceğini söylemekteyken bazı iktisatçılar da ekonomik durgunluk durumunda yapılacak olan kamu harcamalarının ekonomiyi tekrar canlandıracağı için gerekli ve yararlı olduğu görüşündedirler. Bu çalışmada 1997-2017 yılları arasında Avrupa‟da hükümet harcamalarının kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla büyümesini nasıl etkilediği mekânsal bağımlılığı dikkate alan modeller kullanılarak araştırılmıştır. Birbirine komşuluk ilişkisi bulunan yatay-kesitler (ülkeler), mekânsal ekonometrik yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bunun için mekânsal gecikme modeli, mekânsal hata modeli, mekânsal Durbin model, genel mekânsal model ile bunların rassal ve sabit etkili versiyonları ve genelleştirilmiş rassal etkili mekânsal hata modeli incelenmiştir. Kurulan modellerden elde edilen bulgulara göre, tüm modellerde hükümet harcamaları yıllık büyümesinde meydana gelen artışlar kişi başı GSYİH büyümesini artırmaktadır. Avrupa‟da tam istihdam seviyesini yakalamak isteyen politikacılar, hükümet cari harcamalarını artırma yoluna gidebilir. Bunun yanında, komşu ülkelerdeki durumu da dikkate almak zorundadırlar. Çünkü mekânsal otokorelasyonu gösteren katsayılar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur, yani mekânlar birbirine yaklaştıkça birbirini daha çok etkilemektedirler. Bu mekânsal bağımlılık, hem mekânsal hata hem de mekânsal gecikme modellerinde görülmüştür. Yani hem komşu hataları hem de komşu bağımlı değişken olan kişi başı GSYİH büyümesi değerleri komşularını etkilemektedir. 

Mekânsal Panel Veri, Ekonomik Büyüme, Kamu Harcamaları
  • .
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9509-7751
Yazar: Hakan DEMİRGİL

Orcid: 0000-0001-7749-7746
Yazar: Sinan YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad595494, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {214 - 241}, doi = {10.33692/avrasyad.595494}, title = {AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Demirgil, Hakan and Yıldırım, Sinan} }
APA Demirgil, H , Yıldırım, S . (2019). AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , Cilt:7 Sayı: 18 , 214-241 . DOI: 10.33692/avrasyad.595494
MLA Demirgil, H , Yıldırım, S . "AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 214-241 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/47261/595494>
Chicago Demirgil, H , Yıldırım, S . "AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 214-241
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ AU - Hakan Demirgil , Sinan Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.595494 DO - 10.33692/avrasyad.595494 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 241 VL - 7 IS - 18 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.595494 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.595494 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %A Hakan Demirgil , Sinan Yıldırım %T AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 18 %R doi: 10.33692/avrasyad.595494 %U 10.33692/avrasyad.595494
ISNAD Demirgil, Hakan , Yıldırım, Sinan . "AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 18 (Haziran 2019): 214-241 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.595494
AMA Demirgil H , Yıldırım S . AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. AVRASYAD. 2019; 7(18): 214-241.
Vancouver Demirgil H , Yıldırım S . AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2019; 7(18): 214-241.
IEEE H. Demirgil ve S. Yıldırım , "AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 7, sayı. 18, ss. 214-241, Haz. 2019, doi:10.33692/avrasyad.595494