Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 20, 72 - 84, 20.12.2019
https://doi.org/10.33692/avrasyad.664173

Öz

Bu çalışmada T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Yurt DışıTeşkilatı tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen basın ağırlamalarının yazılı, görsel ve dijitalmedyaya yansımaları araştırılmıştır. İncelenen turizm tanıtım haberleri, T.C. Kültür ve TurizmBakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden 16-18 Nisan 2019 tarihlerindeelde edilmiştir. Araştırmada kullanılan içerik analizi toplam 32 ülkenin yapmış olduğu turizmhaberleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye turizmi hakkında çıkanhaberler kapsamında; en fazla farklı destinasyonlardaki turizm çekicilikleri, tanıtım faaliyetleri,etkinlikler, turizm haberleri, alternatif turizm türleri, gastronomi ve alışverişe yönelik yapılanhaberler olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki turizm çekicilikleri ile ilgili haberlerin birçoğu tarihieserleri antik kentleri ve kültürel çekicilikleri kapsamaktadır. Türkiye’ye yönelik 2017 yılındaçıkan 181 haberin yayınlandığı mecralar; turizm ve seyahat dergileri, internet, ülkelerin ulusalgazeteleri, TV ve radyo kanallarıdır. Genel olarak Türk turizmine yönelik yapılan haberlerinönemli bir kısmı da Türk yetkililer tarafından turizm tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılanseyahat yazarlarının, basın mensuplarının, sektör temsilcilerinin ağırlanması vb. haberlerdenoluşmaktadır. Alternatif turizm kapsamında inanç, kış ve kongre turizmi ile sırt çantalı turistlereyönelik Türkiye’de popüler olmayan turizm destinasyonlarıyla ilgili haberler de dikkatçekmektedir. İstanbul hakkında en çok haber yapılan destinasyon olarak ortaya çıkmıştır.İstanbul’u Kapadokya, Muğla ve Aydın takip etmektedir. Türkiye’ye yönelik en fazla haberinyayınlandığı ülkeler ise; Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Amerika, Finlandiya, Fransa,Rusya ve Japonya olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • AJAGUNNA, I, (2006),“Crime and Harassment in Jamaica: Consequences for Sustainability of The Tourism Industry”,International Journal of Contemporary Hospitality Management, C.XVIII, s. 253–259.
 • ALVAREZ, M.D. ve KORZAY, M, (2008), “Influence of Politics and Media in The Perceptions of Turkey as A Tourism Destination”,Tourism Review, C. LXIII, S. 2: 38- 46.
 • AVRAHAM, E, (2013),“Crisis Communication, Image Restoration and Battling Stereotypes of Terror and Wars: Media Strategies for Attracting Tourism to Middle Eastern Countries”,American Behavioral Scientist, C.LVII, S. 9:s.1350-1367.
 • BEIRMAN, D, (2003),Restoring Tourism Destinations in Crisis. Oxon: CABI Publishing.
 • BERG, B. L, ve LUNE, H, (2015),Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Çev. Ed. Hasan Aydın). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • BOLAN, Pve WILLIAMS, L, (2008),“The Role of Image in Service Promotion: Focusing on The Influence of Film on Consumer Choice Within Tourism”,International Journal of Consumer Studies,C.XXXII, S. 4: s. 382-390.
 • CASSINGER, C.,EKSELL, J., MANSSON, M. veTHUFVESSON, O, (2018),“TheNarrativeRhythm of Terror: A Study of the Stockholm Terrorist Attack andthe “LastNight İn Sweden” Event”,International Journal of TourismCities, C.IV, S. 4: 484- 494.
 • CASTELLTORT, M, ve MADER, G, (2010),“Press Media Coverage Effects on Destinations–A Monetary Public Value (MPV) Analysis”,Tourism Management, C.XXXI, S. 6: s. 724-738.
 • CLOW, K.E., JAMES, K.E., KRANENBURG, K.E ve BERRY, C.T, (2006),“The Relationship of The Visual Element of An Advertisement to Service Quality Expectations and Source Credibility”,Journal of Services Marketing, C.XX:s. 404– 411.
 • DINNIE, K, (2011),“The Impact on Country Image of The North Africa and Middle East Uprisings”,Place Branding and Public Diplomacy, C.7: 79-80.
 • ECHTNER, C, (2002), ‘‘The Content of Third World Tourism Marketing: A 4A Approach’’, International Journal of Tourism Research, C. IV, S. 6: 413-34.
 • ERTUNA, C. ve ILHAN ERTUNA, Z,(2009),“The Sensitivity of German and British Tourists to News Shocks”,Tourism Review, C. LXIV, S. 3: 19-27.
 • FESENMAIER, D. R., GRETZEL, U., HWANG, Y. H. ve WANG, Y, (2003),“The Future of Destination Marketing: e-Commerce in Travel and Tourism”,International Journal of Tourism Sciences, C.III, S. 2: s. 191-200.
 • FIELDING, D. ve SHORTLAND, A, (2009),“Does Television Terrify Tourists? Effects of US Television News on Demand for Tourism in Israel”,Journal of Risk and Uncertainty, C.XXXVIII, S. 3: s. 245-263.
 • HALL, C. M, (2002),“Travel Safety, Terrorism and The Media: The Significance Of The Issue-Attention Cycle”,Current Issues in Tourism, C. V, S. 5: 458-466.
 • HENDERSON, J, (2001),“Presentations of The Orient: Singapore and UK Tour Operator Brochures Compared”,Tourism, Culture & Communication, C.III: s. 71–80.
 • HILL, B, (2003),“Effects of Sport Event Media on Destination Image and Intention to Visit”,Journal of Sporl Management, C. XVII: s. 214-234.
 • HOFFMAN, K. D. ve TURLEY, L. W, (2002),“Atmospherics, Service Encounters and Consumer Decision Making: An Integrattve Perspective”,Journal of Marketing Theory and Practice, C.X, S. 3: s. 33-47.
 • KAPUSCINSKI, G. ve RICHARDS, B, (2016),“News Framing Effects on Destination Risk Perception”,Tourism Management, C.LVII: s. 234-244.
 • KOZAK, M, (2002),“Comparative Analysis of Tourist Motivations by Nationality and Destinations”,Tourism Management, C. XXIII: s. 221–232.
 • LEXOW, M.ve EDELHEIM, J. R, (2004),“Effects of Negative Media Events on Tourist’s Decisions.” In Frost, Warwick, Croy, Glen and Beeton, Sue (editors). International Tourism and Media Conference Proceedings, 24th-26th November 2004. Melbourne: Tourism Research Unit, Monash University. 51-60.
 • LI, S. C., ROBINSON, P. ve ORIADE, A, (2017),“Destination Marketing: The Use of Technology since The Millennium”,Journal of Destination Marketing & Management, C. VI, S. 2: s. 95-102.
 • LI, S. C., ROBINSON, P. ve ORIADE, A, (2017),“Destination Marketing: The Use of Technology Since the Millennium”,Journal of Destination Marketing & Management, C. VI, S. 2: 95-102.
 • LOVELOCK, C. ve WIRTZ, J, (2007),Services Marketing: People, Technology, Strategy, (6. Basım). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • MALLOY, D. C. ve FENNELL, D. A, (1998),“Codes of Ethics and Tourism: an Exploratory Content Analysis”,Tourism Management, C. XIX: s. 453–461.
 • PEEL, V. ve STEEN, A, (2007),“Victims, Hooligans and Cashcows: Backpackers and Media Representation in Australia”,Tourism Management, C. XXVIII, S. 4: s. 1057– 1067.
 • SÖNMEZ, S.F., APOSTOLOPOULOS, Y. ve TARLOW, P, (1999), ‘‘Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism’’, Journal of Travel Research, C. XXXVIII, S. 1: 13- 18.
 • WAN, C. S, (2002),“The Websites of International Hotels and Tour Wholesalers in Taiwan”,Tourism Management, C.XXIII: s. 155–160.
 • YÜKSEL, A. ve YÜKSEL, F, (2004),Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Turhan Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gencay SAATCI
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7842-989X
Türkiye


Serkan TÜRKMEN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0921-6102
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 20

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad664173, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, number = {20}, pages = {72 - 84}, doi = {10.33692/avrasyad.664173}, title = {DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Saatcı, Gencay and Türkmen, Serkan} }
APA Saatcı, G. & Türkmen, S. (2019). DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (20) , 72-84 . DOI: 10.33692/avrasyad.664173
MLA Saatcı, G. , Türkmen, S. "DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 72-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/50960/664173>
Chicago Saatcı, G. , Türkmen, S. "DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 72-84
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Gencay Saatcı , Serkan Türkmen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.664173 DO - 10.33692/avrasyad.664173 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 84 VL - 7 IS - 20 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.664173 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.664173 Y2 - 0019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Gencay Saatcı , Serkan Türkmen %T DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 20 %R doi: 10.33692/avrasyad.664173 %U 10.33692/avrasyad.664173
ISNAD Saatcı, Gencay , Türkmen, Serkan . "DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 20 (Aralık 2019): 72-84 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.664173
AMA Saatcı G. , Türkmen S. DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRASYAD. 2019; 7(20): 72-84.
Vancouver Saatcı G. , Türkmen S. DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2019; 7(20): 72-84.
IEEE G. Saatcı ve S. Türkmen , "DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 7, sayı. 20, ss. 72-84, Ara. 2019, doi:10.33692/avrasyad.664173