Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 21, Sayfalar 315 - 346 2020-03-15

19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ

Mehmet ÇETİN [1]


19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin en uzun yüzyılı olarak nitelenmektedir. Özellikle de yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen eko-politik olayların yoğunluğu ve önemi, devletin iktisadi ve siyasi kaderini tayin etmesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Kırım Savaşı’nın akabinde başlayan borçlanma furyasının kapitalizmin ilk küresel bunalımı olan 1873-96 Bunalımı ile birlikte mali bir iflasla sonuçlanması, Osmanlı Devleti’nin en büyük toprak parçasını kaybettiği savaş olan 1877/78 Osmanlı - Rus Harbi ve Duyun-u Umumiye ve benzeri ekonomi üzerindeki yabancı denetimini temsil eden örgütler, bu dönemin belirleyici unsurlarıdır. 19. yüzyılda aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin dış ticareti de yapısal bir dönüşüm geçirmiştir. O döneme kadar Osmanlı dış ticaretinde sınırlı bir paya sahip olan Batılı ülkeler, Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle birlikte kapitalizmin çevre ülkelere yayılması sürecinde ikili ticari anlaşmalar vasıtasıyla Osmanlı dış ticaretindeki paylarını artırmışlar ve Osmanlı Devleti ile hammadde ve mamul mal değiş tokuşuna dayalı yeni bir ticari düzen oluşturmuşlardır. Bu çalışmada söz konusu süreçlerin ve eko-politik gelişmelerin Osmanlı dış ticaretinde önemli role sahip olan İzmir, Trabzon, Selanik ve Beyrut limanlarındaki iktisadi ve ticari faaliyetlere olan etkisi ve bu bağlamda ilgili limanlarda ticari hayatın nasıl bir gelişim seyri izlediği İngiliz konsül raporları üzerinden ele alınacaktır. Böylelikle bu dönemde meydana gelen olayların Osmanlı ticareti üzerindeki etkisinin mikro düzeyde incelenmesi amaçlanmaktadır.      

Osmanlı Devleti, 19. Yüzyıl, Dış ticaret
 • ANASTASSIADOU, Meropi, (2010), Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri Selanik, Tarih Vakfı, İstanbul: Yurt Yayınları.
 • BAYRAM, Selahattin, (2009), Osmanlı Döneminde Selanik Limanı 1869 – 1912, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • BİRDAL, Murat, (2010), The Political Economy of Ottoman Public Debt, Insolvency and European Financial Control in the late Nineteenth Century, London - New York: I. B. Tauris Publishers.
 • BLAISDELL, Donald C., (1979), Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Mali Denetimi, (Çev. Ali İhsan Bilgiç), İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • ÇADIRCI, Musa, (1988), “Tanzimat’ın Karadeniz Bölgesinde Uygulanması”, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • DOBB, Maurice, (2007), Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, Geçiş Tartışmaları, (Çev. F. Akar),İktisadi Düşünce Klasikleri Dizisi, İstanbul: Belge Yayınları.
 • FEYZİOĞLU, Hamiyet Sezer, (2017), “Batı-Çin Savaşları ve Osmanlı Devleti”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 36, S. 62, ss. 89-99.
 • Foreign Office, (1843), Commercial Tariffs and Regulations of the Several States of Europe and America, Together with the Commercial Treaties Between England and Foreign Countries, Londra: Printed by Charles Whiting, Beaufort House, Strand.
 • Foreign Office, (1857), Abstract of Reports on the Trade of Various Countries and Places for the Years 1856-1857, Received by the Board of Trade from Her Majesty’s Ministers and Consuls, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1863), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls, Between July 1st, 1862 and June 30th 1863, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1866), Commercial Reports received at The Foreign Office from Her Majesty’s Consuls During the Year 1865, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1866), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty's Consuls, in 1866, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1867), Commercial Reports received at The Foreign Office from Her Majesty’s Consuls During the Year 1866, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1867), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls, in 1867, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1868), Commercial Reports, Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls in 1868, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1869), Commercial No. 25, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufacture, Commerce &c., of Their Consular Districts, Part VII, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1869), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls, During the year 1868, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1870), Commercial Reports received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls in 1869, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1870), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls in 1869-70, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1871), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls, in 1869-70, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1871), Commercial Reports Received at the Foreign Office from Her Majesty’s Consuls in 1871, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1871), Commercial Reports received at the Foreign Office from Her Majesty's Consuls in 1871, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1872), Reports Relative to British Consular Establishments, 1858 & 1871 Part III, (Ottoman Dominions), Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1872), Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce &c., of Their Consular Districts, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1872), Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce &c., of Their Consular Districts, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1872), Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce &c., of Their Consular Districts, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1873), Reports by Her Majesty’s Consuls on British Trade Abroad, Part III, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1873), Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce & c., of Their Consular Districts, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1874), Commercial No. 5, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce & c., of Their Consular Districts, Part I, Mart, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1874), Commercial No. 15, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of their districts, Part III, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1874), Commercial No. 22, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Part IV, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1875), Commercial No. 4, Reports from Her Majesty’s Consuls of The Manufactures, Commerce, of Their Consular Districts, Part II, Mart, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office (1875), Commercial No. 11, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Part IV, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1875), Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of their Districts, Part VI, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1876) Commercial No. 9, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Part IV, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1876), Commercial No. 17, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce & c., of Their Consular Districts, Part VI, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1878), Commercial No. 1, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, & c., of Their Consular Districts, Part I, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1879), Commercial No. 19, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Part III, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1880), Commercial No. 36, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufacture, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Temmuz, Londra: Part V, Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1881), Commercial No. 27, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Part IV, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office (1883), Commercial No. 6, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, & c., of Their Consular Districts, Part I, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1883), Commercial No. 25, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufacture, Commerce &c., of Their Consular Districts, Part VII, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1884), Commercial No. 33, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Ağustos, Londra: Part VIII, Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office (1886), Commercial No. 10, Reports from Her Majesty’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of Their Consular Districts, Part IV, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1886), Annual Series, No. 8, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1886), Annual Series, No. 24, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office, (1886), Annual Series, No. 67, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Londra: Printed by Harrison and Sons.
 • Foreign Office (1886), Depression of Trade and Industry, Second Report of the Royal Commission Appointed to Inquire into the Depression of Trade and Industry, Part II, Londra: Printed by Eyre and Spottiswoode.
 • Foreign Office, (1887), Annual Series, No. 75, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Londra: Published by Eyre and Spottiswoode.
 • Foreign Office, (1887), Annual Series, No. 114, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Nisan, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1888), Annual Series, No. 254, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1888), Annual Series, No. 290, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Nisan, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1888), Annual Series, No. 342, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1888), Annual Series, No. 394, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1889), Annual Series, No. 508, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Nisan, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1889), Annual Series, No. 623, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1890), Annual Series, No. 689, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.,
 • Foreign Office, (1890), Annual Series, No. 764, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1891), Annual Series, No. 822, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1891), Annual Series, No. 894, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1891), Annual Series, No. 908, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1892), Annual Series, No. 1059, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1892), Annual Series, No. 1062, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1892), Annual Series, No. 1144, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance of Africa, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1894), Annual Series, No. 1418, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1894), Annual Series, No. 1456, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1895), Annual Series, No. 1626, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1896), Annual Series, No. 1663, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Şubat, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1896), Annual Series, No. 1680, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Nisan, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1896), Annual Series, No. 1784, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Ağustos, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1897), Annual Series, No. 1837, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Ocak, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1897), Annual Series, No. 1970, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance, Turkey, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1897), Turkey, No. 3, Further Correspondence, Respecting the Asiatic Provinces of Turkey and Events in Constantinople, Ocak, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1898), Annual Series, No. 2111, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1898), Annual Series, No. 2116, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1899), Annual Series, No. 2270, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1899), Annual Series, No. 2286, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1900), Annual Series, No. 2441, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1900), Annual Series, No. 2462, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1901), Annual Series, No. 2588, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Mayıs, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1901), Annual Series, No. 2641, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Haziran, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1901), Annual Series, No. 2662, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Temmuz, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • Foreign Office, (1901), Annual Series, No. 2730, Diplomatic and Consular Reports, Turkey, Aralık, Londra: Printed by Harrison and Sons, St. Martin’s Lane.
 • GENÇ, Mehmet, (2002), Devlet ve Ekonomi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • GÜÇER, Lütfi, (1987), “XVI-XVIII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nun Ticaret Politikası”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Yıllığı, İstanbul, ss. 41-45.
 • GÜRSOY, Bedri, (1994), “100. Yılında Duyun-u Umumiye İdaresi Üzerinde Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 40, S. 1-4, Ord. Prof. Şükrü Baban’a Armağan, ss. 17-59.
 • ISSAWI, Charles, (1980), The Economic History of Turkey 1800 – 1914, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • İNALCIK, Halil, (2003), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), (Çev. Ruşen Sezer), 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KARAL, Enver Ziya, (1956), Osmanlı Tarihi, Cilt.VII, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • KASABA, Reşat, (1993), Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, On Dokuzuncu Yüzyıl, (Çev. Kudret Emiroğlu), İstanbul: Belge Yayınları.
 • KEYDER, Çağlar, ÖZVEREN Eyüp ve QUATERT, Donald, (1993), “Port-Cities in the Ottoman Empire: Some Theoretical and Historical Perspectives”, Research Foundation of State University of New York, C. 16, S. 4, ss. 519-558.
 • KEYDER, Çağlar, ÖZVEREN, Y. Eyüp ve QUATERT, Donald, (1994), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Liman Kentleri, Bazı Kurumsal ve Tarihsel Perspektifler “, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (1880-1914), (Ed. Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren ve Donald Quatert), Türk Tarih Vakfı, İstanbul: Yurt Yayınları.
 • KÜTÜKOĞLU, Mübahat, (1986), “XIX. Yüzyılda Trabzon Ticareti”, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • KÜTÜKOĞLU, Mübahat, (1997), “İzmir”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları.
 • LOWRY, Heath W. ve EMECEN, Feridun, (1997), “Trabzon”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları.
 • MAZOWER, Mark, (2007), Selanik: Hayaletler Şehri, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler (1430-1950), (Çev. Gül Çağalı Güven), 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • O’ROURKE, Kevin H., (2000), “Tariffs and Growth in the Late 19th Century”, The Economic Journal, C. 110, S. 463, ss. 456-483.
 • ORTAYLI, İlber, (2004), Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim, Makaleler I, 2. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • OWEN, Roger ve PAMUK, Şevket, (2002), XX. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • ÖZVEREN, Y. Eyüp, (1994), “Beyrut”, Doğu Akdeniz Liman Kentleri (1800-1914), (Ed. Çağlar Keyder, Donald Quatert, Eyüp Özveren), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • PAMUK, Şevket, (1984a), “The Ottoman Empire in the Great Depression of 1873-1896”, The Journal of Economic History, Vol. 44, No. 1, ss. 107-118.
 • PAMUK, Şevket, (1984b), Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Ticaret, Sermaye ve Üretim İlişkileri, Ankara: Yurt Yayınevi.
 • PAMUK, Şevket, (2007), Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500 – 1914, 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • QUATERT, Donald (2017), Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş, 1881-1908, (Çev. Sabri Tekay), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • SEDILLOT, Rene, (1983), Dünya Ticaret Tarihi, Değiştokuştan Süpermarkete, İstanbul: Cep Kitapları A.Ş.
 • SYRETT, Elena Frangakis, (1998), İzmir’de Pamuk ve Kumaş Ticareti, Osmanlı Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (Ed. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak, Çev. Zeynep Altok), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • ŞAŞMAZ, Musa, (2014), İngiliz Belgelerine Göre Trabzon Vilayeti Ticari Raporları, 1830-1914, C. 3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • UŞAKLIGİL, Halid Ziya, (1991), İzmir Hikayeleri, (Yay. Haz. Şemsettin Kutlu), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • LI, Zhuo, LAURA, Panza ve SONG, Yong, (2017), “The evolution of Ottoman-European market linkages, 1469-1914: evidence from dynamic factor models”, The University of Melbourne, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/80953/ (10.10.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6954-0908
Yazar: Mehmet ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad650139, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {315 - 346}, doi = {10.33692/avrasyad.650139}, title = {19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Mehmet} }
APA ÇETİN, M . (2020). 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (21) , 315-346 . DOI: 10.33692/avrasyad.650139
MLA ÇETİN, M . "19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 315-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/53065/650139>
Chicago ÇETİN, M . "19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 315-346
RIS TY - JOUR T1 - 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ AU - Mehmet ÇETİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.650139 DO - 10.33692/avrasyad.650139 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 346 VL - 8 IS - 21 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.650139 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.650139 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ %A Mehmet ÇETİN %T 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 21 %R doi: 10.33692/avrasyad.650139 %U 10.33692/avrasyad.650139
ISNAD ÇETİN, Mehmet . "19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 21 (Mart 2020): 315-346 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.650139
AMA ÇETİN M . 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 315-346.
Vancouver ÇETİN M . 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 346-315.