Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 21, Sayfalar 298 - 314 2020-03-15

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI

Veysel LİDAR [1] , Hande ALTAR LİDAR [2]


Karşılaştırmalı edebiyat bilimi özü itibariyle iki ya da daha fazla sayıdaki eseri içerik ve biçim olarak inceler ve irdelenen metinler arasında benzerlik ve farklılık arar. Karşılaştırmalı edebiyat bilimi, farklı ulus edebiyatlarından eserlerin incelenmesi doğrultusunda araştırma sahasını gelişti-rir ve dünya edebiyatı kavramının içinin doldurulmasına katkıda bulunur. Söz konusu bu disiplin başta Avrupa ve Amerika olmak üzere pek çok coğrafyada faaliyet gös-termekte ve öne sürülen yeni yaklaşımlarla gelişmektedir. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin önde gelen iki ekolüyse Fransız ve Amerikan ekolleridir. Fransız ekolü, yoğunlukla etki üzerine eğildiği için “etki araştırmaları” olarak da adlandırılırken, Amerikan ekolü paralellik üzerine odaklanmasıy-la “analoji araştırmaları” olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu bu iki ekol, dünyadaki karşılaş-tırmalı edebiyat çalışmalarında on yıllardır belirleyici özellikte olmuştur. Bu makalede ele alınan Varyasyon kuramı ise 2000’li yıllarda Çinli karşılaştırmalı edebiyat bilimci Shunqing Cao tarafından ortaya atılmıştır. Bu kuram karşılaştırmalı edebiyatın Batı kökenli ekol-lerinin, günümüz dünyasındaki çalışmalar için yeterli olmadığı düşüncesiyle oluşturulmuştur. Çin ekolü olarak da adlandırılan bu yaklaşım, karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında farklılıkları karşı-laştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturur ve benzerlikler kadar farklılıkların da önemli olduğu-nun altını çizer. Bu çalışmayla, Fransız ve Amerikan ekolleri değerlendirilerek, Varyasyon kuramının bu iki ekole getirdiği eleştirilerle ele alınacaktır. Ayrıca Varyasyon kuramı genel özellikleriyle tanıtılmaya çalı-şılacaktır. Çalışmada, kurama yönelik eleştiriler ve önerilerle birlikte, Varyasyon kuramının Türki-ye’de yapılacak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları için uygun bir yaklaşım olup olmadığı da tartışılacaktır.
Karşılaştırmalı Edebiyat, Fransız Ekolü, Amerikan Ekolü, Farklılık, Varyasyon Kuramı
 • AYDIN, Kȃmil, (1999), Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • AYTAÇ, Gürsel, (2013), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, İstanbul: Say Yayınları.
 • BASSNETT, Susan, (1998), Comparative Literature A Critical Introduction, USA: Blackwell Publisher.
 • BERMANN, Sandra, (2018-2019). “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı” (çev. Oğuz Tecimen), Notos İki Aylık Edebiyat Dergisi Aralık 2018-Ocak 2019, S.73, s.27-37.
 • CAO, Shunqing, (2013), The Variation Theory of Comparative Literature, Berlin: Springer Verlag. CAO, Shunqing ve HAN, Zhoukun, (2017), “The Theoretical Basis and Framework of Variation Theory”, CLCWeb: Comparative Literature and Culture. Vol:19, cilt:5.
 • CAO, Shunqing ve WANG, Miaomiao (2014). “Variation Study in Western and Chinese Comparative Literature”. (içinde) Mo Yan in Context: Nobel Laurate and Global Storyteller. (edt. Angelica Duran, Yuhan Huang), USA: Purdue University Press, ss:183-193. CAO, Shunqing ve WEITAO, Li, (2006), “A Research on the Variation Study in the dis-cipline of Comparative Literature”, Journal of Fu Dan University. s. 79-83.
 • CAO, Shunqing ve ZHUANG, Peina (2014). “On Research and Application of Variation Theory of Comparative Literature in China”, Cross-Cultural Communication, Vol: 10, Iss:4. ss:51-57. DOI:10.3968/4805.
 • DOMINGUEZ, Cesar ve SAUSSY, Haun ve VILLANUEVA, Dario, (2015). Introducing Comparative Literature New Trends and Applications, New York: Routledge.
 • GUILLÉN, Claudio, (1993), The Challenge of Comparative Literature (trans. Cola Franzen), USA: Harvard University Press.
 • ROUSSEAU, A. M. ve PICHOIS, Cl., (1994), Karşılaştırmalı Edebiyat (çev.Mehmet Yazgan), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • SAKALLI, Cemal, (2006), Karşılaştırmalı Yazınbilim ve Yazınlararası-lık/Sanatlararasılık Üzerine, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • SPIVAK, Chakravorty Gayatri, (2003), Death of a Discipline, New York: Columbia University Press.
 • VAN TIEGHEM, Paul, (2017), Mukayeseli Edebiyat (çev. Yusuf Şerif Kılıçel), İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
 • WANG, Ning, (2013), “Variation Theory and Comparative Literature: A Book Review Article about Cao’s Work”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. Vol:15, Iss:6.
 • WANG, Peng-fei, (2016), “Positivism and Variation: Literary Communication and Pro-pagation at Heterogeneous Cultural Context”, Journal of Literature and Art Studies. Vol:6, S.9. s: 1105-1111. DOI:10.17265/2159-5836/2016.09.013.
 • WAN, Yi, (2017), “The Significance of the Variation Theory in Cross-Cultural Commu-nication”, CLCWeb: Comparative Literature and Culture, S.19, C.5.
 • WELLEK, René, (2009), “The Crisis of Comparative Literature”. The Princeton Sour-cebook in Comparative Literature From teh European Enlightment to the Global Present (içinde), (edt. David Damrosch, Natalie Melas, Mbongiseni Buthelezi), USA: Princeton University Press, 162-172.
 • ZEMANEK, Evi ve NEBRIG, Alexander, (2012), Komparatistik. Berlin: Akademie Ver-lag.
 • ZIMA, Peter, (1992), Komparatistik: Einführung in die Vergleichende Literaturwis-senschaft, Tübingen: Francke Verlag.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5279-7440
Yazar: Veysel LİDAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9244-8352
Yazar: Hande ALTAR LİDAR
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad656079, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {298 - 314}, doi = {10.33692/avrasyad.656079}, title = {KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI}, key = {cite}, author = {LİDAR, Veysel and ALTAR, Hande} }
APA LİDAR, V , ALTAR, H . (2020). KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (21) , 298-314 . DOI: 10.33692/avrasyad.656079
MLA LİDAR, V , ALTAR, H . "KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 298-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/53065/656079>
Chicago LİDAR, V , ALTAR, H . "KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 298-314
RIS TY - JOUR T1 - KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI AU - Veysel LİDAR , Hande ALTAR LİDAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.656079 DO - 10.33692/avrasyad.656079 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 298 EP - 314 VL - 8 IS - 21 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.656079 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.656079 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI %A Veysel LİDAR , Hande ALTAR LİDAR %T KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 21 %R doi: 10.33692/avrasyad.656079 %U 10.33692/avrasyad.656079
ISNAD LİDAR, Veysel , ALTAR, Hande . "KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 21 (Mart 2020): 298-314 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.656079
AMA LİDAR V , ALTAR H . KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 298-314.
Vancouver LİDAR V , ALTAR H . KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 314-298.