Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 21, Sayfalar 251 - 278 2020-03-15

LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI

Arzu BOY [1] , Sibel SADİ YILMAZ [2] , Gökay DURMUŞ [3]


Bu çalışmanın amacı; Kars merkezde bulunan lise öğrencilerine Kars tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi vermek, öğrencilerin, bulundukları coğrafyanın tarihi ve edebi özellikleri bakımından bilinçlenmelerine katkı sağlayarak Kars tarih ve edebiyatına olan ilgi düzeylerini artırmaktır. Çalışmada verilerin toplanması ve analizinde nicel ve nitel yöntemlerin aynı anda kullanıldığı karma yöntem (mixed method) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi amaca uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Kars merkezde bulunan üç farklı lisede öğrenim gören 164 lise ikinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; çoktan seçmeli 26 sorudan oluşan başarı testi (ön test ve son test), iki adet açık uçlu soru (uygulama öncesi ve sonrası), üç maddeden oluşan açık uçlu görüş formu /ilgi düzeyi belirleme formu (uygulama öncesinde ve sonrasında) kullanılmıştır. Uygulama hakkında öğrencilerin görüşlerini belirlemek için uygulama sonrasında dört sorudan oluşan öğrenci görüş formu kullanılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizi SPSS 20 programı, diğer nitel verilerin ise betimsel ve içerik analizi ile yapılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizinde (paired sample t testi) öğrencilerin başarılarında son test lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise uygulamanın öğrenciler üzerinde olumlu duygu ve düşünceler oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak YÖK ve MEB işbirliği ile üniversitelerdeki öğretim üyeleri /elemanlarının bilgilerini ve tecrübelerini orta öğretim öğrencileri ile paylaşmalarının, orta öğretim öğrencilerini bilişsel ve duyuşsal alanda olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.
Kars, tarih bilinci, edebi bilinç
 • AVCI, Cemal, (1994),“Milli Mücadele Dönemi’nde Türk- Ermeni ve Gürcü İlişkileri”, AY, Sayı.13,ss.1-11.
 • BAYRAKÇEKEN, Samih, (2009), Test Geliştirme. Emin Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme içinde, Ankara:Pegem
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. ve Çakmak, E. K. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F, (2017), Bilimsel araştırma yöntemleri.
 • AYDIN, Dündar, (1998), Erzurum Beğlerbeyi Teşkilatı Kuruluşu ve Genişleme Devri ( 1535-1566), Ankara: TTK.
 • BİLGİN, İsmail, (2012), Sarıkamış-Beyaz Hüzün, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • ÇELİK Tuğba, (2011), Dil ve Edebiyat Öğretimi, Ankara: Anı Yayınları
 • CRESWELL, J.W ve Clark,V.L. P, (2007), Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
 • DAYI, Esin, (1997), Elviye-i Selase’de Milli Teşkilatlanma, Erzurum:Kültür Eğitim Vakfı Yayınları.
 • DEMİRCİOĞLU, Gökhan, (2009), Geçerlik ve Güvenirlik. Emin Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme içinde, Ankara: Pegem
 • DÖNMEZ, C. ve Yazıcı, K, (2008), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Ankara: Nobel yayınları.
 • FÜRUZAN, (2002),Kırk Yedi’liler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • KARABEKİR, Kazım,(1990).Kâzım Karabekir’in Kaleminden Doğu’nun Kurtuluşu, Erzurum: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Araştırma, 278.
 • KARAL, Enver Ziya, (1995), Osmanlı Tarihi, VIII, Ankara: TTK.
 • KARPAT, Kemal, (2011), Edebiyat ve Toplum, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • KAVCAR, Cahit, (1982), Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları
 • KILIÇ, Remzi, (2006),Kanuni Devri Osmanlı İran Münasebetleri, İstanbul: Kültür Sanat Yayıncılık.
 • KILIÇ, Selami, (1996), “Tarihi Gerçekler ve Doğu Anadolu’daki Ermeni Mezalimine Dair Bazı Belgeler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6, ss. 145-159.
 • KIRZIOĞLU, Fahrettin, (1953), Kars Tarihi, İstanbul: Işıl Matbaası.
 • KIRZIOĞLU, Fahrettin, (1958),Edebiyatımızda Kars, İstanbul: Işıl Matbaası.
 • KURAT, Akdes Nimet, (2011). Türkiye ve Rusya, Ankara: TTK.
 • TEKİN, Mehmet, (2002),Roman Sanatı, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • SABRİ, Faik, “Kurtulan Memleketlerimiz (Kars Ardahan, Batum)”, Yeni Mecmua, (9 Mayıs 1918), ss.19-189
 • ÖNCÜL, Kürşat, (2011), “Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar”, Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Adlandırılması, Proje Yayını, s.11-36.
 • ÖZÇELİK, İsmail, (2001), Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara: Günüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • PAMUK, Orhan,(2013), Kar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • SORGUN, Taylan,(1998). Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • SOLMAZ, Gürsoy, (2000), Ortaçağda Erzurum-Kars Kaleleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • SÜREYA, Cemal, (2007), Sevda Sözleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • WELLEK R. ve A. Warren, (2005), Edebiyat Teorisi, (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel), İzmir: Akademi Kıtabevi.
 • YALÇIN, D. Akbıyık Y. Akbulut D.A.Balcıoğlu, M. Köstüklü, N. Süslü, A. Turan, R. Eraslan, C. Akif, M, (2000),Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Yurt Ansiklopedisi, (1982), Kars, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7611-7975
Yazar: Arzu BOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7034-4472
Yazar: Sibel SADİ YILMAZ
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8602-1130
Yazar: Gökay DURMUŞ
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad702971, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {251 - 278}, doi = {10.33692/avrasyad.702971}, title = {LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI}, key = {cite}, author = {BOY, Arzu and SADİ YILMAZ, Sibel and DURMUŞ, Gökay} }
APA BOY, A , SADİ YILMAZ, S , DURMUŞ, G . (2020). LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (21) , 251-278 . DOI: 10.33692/avrasyad.702971
MLA BOY, A , SADİ YILMAZ, S , DURMUŞ, G . "LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 251-278 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/53065/702971>
Chicago BOY, A , SADİ YILMAZ, S , DURMUŞ, G . "LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 251-278
RIS TY - JOUR T1 - LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI AU - Arzu BOY , Sibel SADİ YILMAZ , Gökay DURMUŞ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.702971 DO - 10.33692/avrasyad.702971 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 278 VL - 8 IS - 21 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.702971 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.702971 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI %A Arzu BOY , Sibel SADİ YILMAZ , Gökay DURMUŞ %T LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 21 %R doi: 10.33692/avrasyad.702971 %U 10.33692/avrasyad.702971
ISNAD BOY, Arzu , SADİ YILMAZ, Sibel , DURMUŞ, Gökay . "LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 21 (Mart 2020): 251-278 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.702971
AMA BOY A , SADİ YILMAZ S , DURMUŞ G . LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 251-278.
Vancouver BOY A , SADİ YILMAZ S , DURMUŞ G . LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBİ YÖNÜNÜN ELE ALINMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 278-251.