Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 21, Sayfalar 347 - 365 2020-03-15

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ

Turan KOCABIYIK [1] , Esra AKSOY [2] , Türker TEKER [3]


Son dönemde Türkiye’de önemi artan gayrimenkul sektörü, tasarruf sahipleri adına, birikimleri değerlendirebilmenin güvenli bir yolu olarak görülmektedir. Bununla birlikte gayrimenkul şirketleri de projelerini sürdürebilmek ve yeni projeler yaratabilmek için finansman ihtiyaçlarını gayrimenkul yatırımcıları aracılığıyla karşılayabilmektedir. Gayrimenkul sertifikaları hem ihraç edenler hem de yatırımcılar için birçok avantaja sahiptir. Gayrimenkul sertifikaları bu durumda farklı kesimlerin ihtiyacına cevap verebilen bir sermaye piyasası aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 2017 yılında ihracı TOKİ güvencesi ile Makro İnşaat tarafından, yeni düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen ilk gayrimenkul sertifikası projesi olan Park Mavera III Projesi, İstanbul’da yürütülmekte ve 7 Nisan 2017 tarihinden itibaren borsada işlem görmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de borsada işlem gören Park Mavera III gayrimenkul sertifikasına dayalı konut projesinin borsada işlem gören PMVR3 kodlu hisse fiyatını etkileyen makroekonomik değişkenler ve bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Ele alınan makroekonomik değişkenler; Borsa İstanbul BIST-100 endeksi, Amerikan doları, gram altın, konut fiyat endeksi ve konut kredisi faiz oranlarıdır. Veriler 10.04.2017- 31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan günlük verilerdir. Ekonometrik analizde birim kök testlerine, Gregory Hanseneş bütünleşme analizine ve Toda-Yamamoto nedensellik analizine yer verilmiştir. Çalışma sonucunda Park Mavera gayrimenkul sertifikası ve makroekonomik değişkenler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Gayrimenkul Sertifikası, Gregory Hansen, toda yamamoto
 • AFŞAR, Aslı, YILMAZEL, Özgür ve YILMAZEL, Sibel, (2017), “Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Model İle Belirlenmesi: Eskişehir Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.37: s.195-205.
 • AKKAS, Murat Engin ve SAYILGAN Güven, (2015), “HousingPrices and MortgageInterest Rate: Toda‐YamamotoCausality Test”, Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), I.2, V.4: p. 572- 583.
 • BADURLAR, İlkay Öner, (2008), “Türkiye’de Konut Fiyatları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.1: s. 223-238.
 • BULUT, Bahar, ALLAHVERDİ, Novruz, KAHRAMANLI Humar and YALPIR, Sukran,(2011), “A Residential Real-EstateValuation Model With ReducedAttributes”, International Journal Of Mathematical Models And Methods In Applied Sciences, V.3, I.5: p.586-593.
 • BUROKHOW, Eli, GINSBERG, Yona and WERCZBERGER, Elia, (1978), “HousingPrices and HousingPreferences in Israel”, Urban Studies,V.15: p.187-200.
 • ÇELİK, Şenol, (2013), “Zaman Serileri Analizi ve Trafik Kazası Verilerine Uygulanması”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, C.3, S.4: s. 43-51.
 • DUBIN, Robin. A. and SUNG, Chein- Hsing, (1987), “SaptialVariation in the Price of Housing: RentGradients in Non-MonocentricCities”, Urban Studies, V.24: p. 205-216.
 • DÜLGER, Fikret ve CİN, Mehmet Fatih, (2002), “Türkiye’de Döviz Kuru Dinamiklerinin Belirlenmesinde Parasalcı Yaklaşım ve Eşbütünleşme Yöntemiyle Sınama”, ODTÜ Gelişme Dergisi, C.29, S. 1-2: s.47-68.
 • ERSOY, Mehmet ve GÜMRÜKÇÜOĞLU, Zehra Zeynep, (2017), “Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Gayrimenkul Sertifikası: Park Mavera III Projesi Üzerine Bir İnceleme”, Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, C.5, S.2: s.43-60.
 • GAZEL, Sümeyra, (2017), “BİST Sınai Endeksi İle Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi", The Journal of Academic Social Science, C.5, S.52: s.287-299.
 • GÖKGÖZ, Ahmet ve DİZKIRICI, Ahmet, Selçuk, (2018), ‘‘Türkiye'de Gayrimenkul Sertifikaları ve Muhasebe Uygulamaları’’, Journal Of Accounting, Finance and Auditing Studies, C.4, S.1: s. 167-181.
 • GREGORY, Allan W. and HANSEN, Bruce E., (1996), “Residual-BasedTests for Cointegration in Models With RegimeShifts”, Journal of Econometrics, V.70: p. 99-126.
 • GYODER Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018 2.Çeyrek Gösterge Raporu Sayı 13.
 • GYODER Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018 3.Çeyrek Gösterge Raporu Sayı 14.
 • GYOURKO, Joseph, and KEIM, Donald B., (1992), “What Does The Stock Market Tell Us About Real EstateReturns?”, Journal of the American Real Estate and Urban EconomicsAssociation, V. 20: p. 457-485.
 • JUD, G., Donald and WINKLER, Daniel, T., (2002), “The Dynamics of MetropolitanHousingPrices”, Journal of Real Estate Research, V.23: p.29-40.
 • KAYA, Aslı, (2012), Türkiye’de Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Belirlenmesi, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • KÖROĞLU, Abdulkadir, (2016), “Gayrimenkul Sertifikası Modeli Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, C.2, S.1: s. 25-42.
 • LING, David C. and NARANJO, Andy , (1999), “The Integration of Commercial Real EstateMarkets and StockMarkets”, Real EstateEconomics,V.27, I.3: p. 483-515.
 • LIOW, Kim Hiang, (2006), “Dynamic relationship between stock and propertymarkets”, Applied Financial Economics, V.16, I. 5: p. 371-376.
 • MOZOLIN, Mikhail, (1994), “The Geography of HousingValues in the Transformation to a Market Economy: A case Study of Moskow”, Urban Geography, V.15, I.2: p.107-127.
 • POLAT, Melike Atay, (2017), “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.2: s. 299-313.
 • QUAN, Daniel C. and TITMAN, Sheridan, (2003), “Do Real EstatePrices and StockPricesMoveTogether? An International Analysis”, Real EstateEconomics, V.27, I.2: p.183-207.
 • SIRPAL, R., (1994), “EmpiricalModeling of the RelativeImpacts of VariousSizes of ShoppingCenters on the ValuesSurroundingResidentialProperties”, Journal of Real Estate Research, V.9: p.487-504.
 • TIRAŞOĞLU, Burcu Yıldırım, (2014), “Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi”, Ekonometri ve İstatistik, S.20: s. 68-87.
 • TUNA, Gülfen ve ÖZTÜRK, Mahmut, (2016), “Piyasa Etkinliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle İncelenmesi: Türkiye Pay Senedi Piyasası Uygulaması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 548-559.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü (tdk.gov.tr) Erişim Tarihi: 02.03.2019.
 • USLU, Gül ve UZUN, Bayram, (2014), “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi”, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, C.6,S.2: s. 1-11.
 • YAŞAR, Akçalı, Burçay ve MOLLAAHMETOĞLU, Ebubekir, (2018), “Gayrimenkul Sertifikası Modeli: Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı İle Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C.16, S.4: s. 289-300.
 • YAVUZ, Nilgün Çil, (2004), “Durağanlığın Belirlenmesinde KPSS ve ADF Testleri: İMKB Ulusal-100 Endeksi İle Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C.54, S.1: s. 239-247.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3651-206X
Yazar: Turan KOCABIYIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1395-2337
Yazar: Esra AKSOY
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4692-3439
Yazar: Türker TEKER
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad703027, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {347 - 365}, doi = {10.33692/avrasyad.703027}, title = {MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ}, key = {cite}, author = {KOCABIYIK, Turan and AKSOY, Esra and TEKER, Türker} }
APA KOCABIYIK, T , AKSOY, E , TEKER, T . (2020). MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (21) , 347-365 . DOI: 10.33692/avrasyad.703027
MLA KOCABIYIK, T , AKSOY, E , TEKER, T . "MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 347-365 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/53065/703027>
Chicago KOCABIYIK, T , AKSOY, E , TEKER, T . "MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 347-365
RIS TY - JOUR T1 - MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ AU - Turan KOCABIYIK , Esra AKSOY , Türker TEKER Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.703027 DO - 10.33692/avrasyad.703027 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 365 VL - 8 IS - 21 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.703027 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.703027 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ %A Turan KOCABIYIK , Esra AKSOY , Türker TEKER %T MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 21 %R doi: 10.33692/avrasyad.703027 %U 10.33692/avrasyad.703027
ISNAD KOCABIYIK, Turan , AKSOY, Esra , TEKER, Türker . "MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 21 (Mart 2020): 347-365 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.703027
AMA KOCABIYIK T , AKSOY E , TEKER T . MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 347-365.
Vancouver KOCABIYIK T , AKSOY E , TEKER T . MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 365-347.