Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 26, 331 - 346, 17.03.2021
https://doi.org/10.33692/avrasyad.895709

Öz

İnsanların iletişim algıları, pek çok farklı faktör tarafından etkilenir ve tayin edilir. Bireysel düzeyde iletişime yön veren faktörler çeşitlilik gösterse de insan gruplarının iletişim algı ve yönelimleri, genel eğilimleri saptanarak tespit edilebilmektedir. Grupların belirgin hassasiyetleri, hayatlarına yön veren temel değerler, değerler sisteminin getirdiği öncelik sırası, ortak deneyimler, temel düşünme stratejileri, yaklaşım biçimleri, yaşadıkları dönemin sosyokültürel özellikleri gibi faktörler onların iletişim algılarını belirler. Siyasal iletişim ise kendine özgü iletişim biçimlerine sahip bir iletişim alanı olarak bu algılardan ayrı ve uzak değildir. İnsan gruplarının iletişim algılarına yön veren faktörler, siyasal iletişim alanında belirleyiciliği yüksek olan önemli bir değişkenler kümesidir. Kültür, kuşak ayrımları ve liderlik algısı ise alan yazınında iletişime yön veren temel etkenler arasında sıklıkla sayılmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel hipotezi; X, Y, Z kuşaklarının arasında kültürel farklar bulunduğu ve bu farkların siyasal iletişim bağlamında da farklı algılamalar meydana getirdiğidir. Çalışmada bu ana hipotez çerçevesinde kuşakların siyasal iletişim algıları arasındaki farklarının kültür ve liderlik değişkenleri açısından tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bahsi geçen ana amaç ekseninde öncelikle X, Y ve Z kuşaklarının siyasal iletişimlerinin farklı olmasını sağlayan faktörler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu temel faktörler etrafında iletişim, liderlik, kültür açısından kuşaklara yön veren temel dinamikler belirlenmiştir. Literatür taraması yöntemi kullanılarak saptanan kuşaklar arası siyasal iletişim algı farklılıklarının ardından söz konusu farklılıklar, kültür ve liderlik perspektifinden ele alınmıştır. Araştırma sonucunda kuşakların farklı iletişim stratejileri kullandıkları, her bir kuşağın kendine özgü kültürel dinamikleri olduğu ve liderlik yaklaşımlarının kuşaklara göre çok belirgin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Liderlik, kültür ve iletişim gibi üç ana değişkenin kuşaklara göre farklılıklar göstermesinin siyasal iletişim algısına da yansıdığı saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular, araştırmanın sonuç bölümünde değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • ARICAK, T. (2015). Siber Alemin Avatar Çocukları, Remzi Kitabevi, İstanbul
  • ALWİN, D.F., McCammon, R.J. (2007), ”Rethinking Generations”, Research in Human Development, C.4, S.3-4: s.219-370.
  • AMARAT, M., Durmuş, A., Şahin, H., & Güleryüz, M. (2017). Kuşaklar Arasındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Belirlenmesi. 1. In International 11. Health And Hospital Administration Conference Kitabı (s. 93-99).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent ÖZTÜRK
içişleri bakanlığı
0000-0001-5989-4721
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 26

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad895709, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {331 - 346}, doi = {10.33692/avrasyad.895709}, title = {TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Öztürk, Bülent} }
APA Öztürk, B. (2021). TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 9 (26) , 331-346 . DOI: 10.33692/avrasyad.895709
MLA Öztürk, B. "TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9 (2021 ): 331-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/60664/895709>
Chicago Öztürk, B. "TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9 (2021 ): 331-346
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME AU - Bülent Öztürk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.895709 DO - 10.33692/avrasyad.895709 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 346 VL - 9 IS - 26 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.895709 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.895709 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %A Bülent Öztürk %T TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %D 2021 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 9 %N 26 %R doi: 10.33692/avrasyad.895709 %U 10.33692/avrasyad.895709
ISNAD Öztürk, Bülent . "TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9 / 26 (Mart 2021): 331-346 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.895709
AMA Öztürk B. TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. AVRASYAD. 2021; 9(26): 331-346.
Vancouver Öztürk B. TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2021; 9(26): 331-346.
IEEE B. Öztürk , "TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 9, sayı. 26, ss. 331-346, Mar. 2021, doi:10.33692/avrasyad.895709