Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 30, 224 - 251, 17.03.2022

Öz

Kaynakça

  • Abdülhak Hâmid. 1886. Hacle. İstanbul: Kitabçı Arakel.
  • Abdülhak Hâmid. 1922. Makber ve Ölü. İstanbul: Matbaa-i Amire.
  • Aksan, D. 2016. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Bilgi Yayınevi.

ÖNCELEME BAĞLAMINDA ABDÜLHAK HÂMİD’İN ŞİİRLERİ

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 30, 224 - 251, 17.03.2022

Öz

Tanzimat dönemiyle birlikte değişmeye ve gelişmeye başlayan Türk edebiyatı, şiir
bağlamında daha çok Abdülhak Hâmid şiirleriyle başka bir yöne evrilir. Abdülhak Hâmid’in Türk
şiirinde yarattığı devrim yalnızca Garam, Hoş-nişinân, Makber gibi şiirlerde yer alan içerik
düzlemiyle ilintili değildir; çünkü onun şiiri anlatım düzleminde de son derece yenilikçidir. Şiirlerin
biçimlerinde yapılan değişikliklerin yanı sıra şiir dilinin yapısı büyük oranda değiştirilir. Abdülhak
Hâmid şiirinin özellikle Tanzimat döneminde diğer pek çok şiirden ayrılması hem Ara Nesil hem
de Servet-i Fünûn şiiri üzerinde belirleyici olması bundan kaynaklıdır. Bu bakımdan Abdülhak
Hâmid’in şiirini ele alırken birtakım kavramlar ve bu kavramlarla ilişkili sorunsallar belirlemek
gerekir. Biçembilimin anahtar kavramlarından biri olan önceleme, şiiri yalnızca anlatım
düzleminde değil aynı zamanda içerik düzleminde ele almak açısından da oldukça verimlidir. Bir
çatı kavram olarak da görülebilen önceleme, özellikle yineleme, sapma ve koşutluk gibi
biçembilimin diğer kavramlarını kendi bünyesinde toplayarak metnin incelenmesine olanak
sağlar. Bu bağlamda ya hep ya hiç meselesi olarak da anlaşılabilecek önceleme,
biçembilimciler tarafından şiir dilinin yapısının belirleyicilerinden birisi olarak görülür. Bütün
bunlardan hareketle bu çalışmada önceleme, bir sorunsal olarak ele alınmış ve Batılı kaynaklar
aracılığıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı Abdülhak Hâmid şiirini bu kavramsal
düzlemde incelemek olup sesbilgisel, biçimbilgisel ve sözdizimsel öncelemeleri tanımlamaktır.
Tanımlamalardan hareketle de söz konusu öncelemelerin Abdülhak Hâmid’in şiirlerinde nasıl
kullanıldığını hem anlatım hem de içerik düzlemine vurgu yapılarak gösterilmesi
amaçlanmaktadır

Kaynakça

  • Abdülhak Hâmid. 1886. Hacle. İstanbul: Kitabçı Arakel.
  • Abdülhak Hâmid. 1922. Makber ve Ölü. İstanbul: Matbaa-i Amire.
  • Aksan, D. 2016. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner TURAN
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4747-2331
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 30

Kaynak Göster

APA Turan, T. (2022). ÖNCELEME BAĞLAMINDA ABDÜLHAK HÂMİD’İN ŞİİRLERİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 10 (30) , 224-251 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/68834/1085888

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası