Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 31, 109 - 123, 25.06.2022

Öz

Kaynakça

  • Cesari,j. 2015. “Batı’da İslamofobi: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında Bir Mukayase”. J.I. Esposito ve İ. Kalın Editörler, İslamofobi, 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu. Çev. İ. Eriş . İstanbul: İnsan Yayınları, 63-92.
  • Connerton, P. 1996. How Societies Remember. New York: Cambridge University Press.
  • Çelenk A. T. 2016. “Vamık Volkan İle Röportaj "Herkesin Bir Çadırı Var" http://faraszade.com/politik-psikoloji-vamik-volkan-roportaj/

ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 31, 109 - 123, 25.06.2022

Öz

Kimliklerimiz, kim olduğumuzun bir yansımasıdır. Bu açıdan kimlik tanımlaması, tarih boyunca bireyin kendi varlığını konumlandırma adına yaptığı bir eylemdir. Bireyin “biz” olgusunu tanımlamasındaki süreçler, onun düşman algısını şekillendirmektedir. Bireyin bebeklik itibari ile ortak kimlik havuzu içinden kendine ait duygular ve kodları olması ile aynı zamanda ötekiler de tanımlanmaya başlamaktadır. Bu durum benzer şekilde devletler ve uluslararası sistemdeki kimlik tanımları için de geçerlidir. Kimliği anlamda inşacı yaklaşımlar önemlidir. Soğuk Savaş’ın sona erişi ile özellikle 1990 sonrası dönemde uluslararası ilişkiler teorilerinde konstrüktivizmin yeri ve etkisi, uluslararası sistemin sosyal bir alan olarak değerlendirilmesini başlatmıştır. Bu da devletin belli değerler ekseninde okunduğu canlı bir aktör algısı yaratmıştır. Bu çalışma kapsamında bireyden başlamak üzere uluslararası sistemde öteki tanımlarına evrilen bir okuma hedeflenmektedir. Bu açıdan çalışmada kimliğin kazanımı ve tanımı ile “biz” karşısında “öteki”nin yaratımının sadece birey ile sınırlı olmadığı; aksine tarih boyunca devlet ve sistem içinde yeniden üretildiği de görülecektir. Bu bağlamda çalışma kimliğin analizini bireyden sisteme uzanan süreci ile ele almayı hedeflemektedir. Çalışmanın odak noktası olarak bireyden başlamak süreç içinde devlet ile kazanılan kimlik ve tarih boyunca var olan öteki açıklamaları ve yaklaşımlarını okumada anlam kazanacaktır. Bu varsayımdan hareket ile çalışmada var olan kimliğin oluşumunun ve bunun uluslararası alanda tarihsel süreçte değişen/değişmeyen ilerleyişinin de ortaya konması hedeflenmektedir.

Kaynakça

  • Cesari,j. 2015. “Batı’da İslamofobi: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında Bir Mukayase”. J.I. Esposito ve İ. Kalın Editörler, İslamofobi, 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu. Çev. İ. Eriş . İstanbul: İnsan Yayınları, 63-92.
  • Connerton, P. 1996. How Societies Remember. New York: Cambridge University Press.
  • Çelenk A. T. 2016. “Vamık Volkan İle Röportaj "Herkesin Bir Çadırı Var" http://faraszade.com/politik-psikoloji-vamik-volkan-roportaj/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve Suna ÖZEL ÖZCAN>
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9027-3990
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 31

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad1131599, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2022}, volume = {10}, number = {31}, pages = {109 - 123}, title = {ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”}, key = {cite}, author = {Özel Özcan, Merve Suna} }
APA Özel Özcan, M. S. (2022). ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR” . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 10 (31) , 109-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/70325/1131599
MLA Özel Özcan, M. S. "ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 (2022 ): 109-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/70325/1131599>
Chicago Özel Özcan, M. S. "ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 (2022 ): 109-123
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR” AU - Merve Suna Özel Özcan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 123 VL - 10 IS - 31 SN - 2147-2610- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR” %A Merve Suna Özel Özcan %T ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR” %D 2022 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 10 %N 31 %R %U
ISNAD Özel Özcan, Merve Suna . "ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 / 31 (Haziran 2022): 109-123 .
AMA Özel Özcan M. S. ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”. AVRASYAD. 2022; 10(31): 109-123.
Vancouver Özel Özcan M. S. ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2022; 10(31): 109-123.
IEEE M. S. Özel Özcan , "ULUSLARARASI SİSTEMDE “ÖTEKİ”NİN KİMLİK ANALİZİNE DAİR: BİZ’E KARŞI “ONLAR”", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 10, sayı. 31, ss. 109-123, Haz. 2022