Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 32, 340 - 357, 25.09.2022

Öz

Dikte yöntemi özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilin yapısını ve ses özelliklerini kavratmak amacıyla uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Alan yazında özellikle bu konu ile ilgili çalışmanın olmaması ve öğrencilerin yazılarını değerlendirmede kullanılacak bir değerlendirme aracının bulunmaması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dikte becerilerini tespit etmek ve öğrencilerin dikte yaparken harf düzeyinde, hece düzeyinde ve imla düzeyinde yaptığı yanlışları örneklerden yola çıkarak belirlemektir. Yapılan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan genel tarama modelleri içerisinde yer alan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi’nde Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi’nde A2 düzeyinde öğrenim gören 62 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin yazmış olduğu yazılar ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Dikte Yanlışlıklarını Tespit Etmek İçin Kullanılan Dereceli Puanlama Anahtarı”dır. Araştırmada kullanılan ölçme aracının geçerliliğini tespit etmek için “içerik geçerliliği” uygulanmış, güvenirliğini sağlamak için Croonbach Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Öğrencilerin kağıtları “harf düzeyinde yapılan yanlışlıklar”, “hece düzeyinde yapılan yanlışlıklar, “imla düzeyinde yapılan yanlışlıklar” olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi, frekans ve yüzde içerikleriyle çözümlenerek örneklerle verilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dikte yaparken en çok sözcüklerin yazımında en çok harf fazlalığı ya da harf değişikliği hatası yaptıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Ak Başoğul, Duygu CAN, Fatma Selcen. 2014. “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler”. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, (10):100-119.
  • Açık, Fatma. 2008. “Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Lefkoşa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Niymet BAHŞİ Bu kişi benim
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-9115-5432
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 32

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad1176866, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2022}, volume = {10}, number = {32}, pages = {340 - 357}, title = {TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Bahşi, Niymet} }
APA Bahşi, N. (2022). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 10 (32) , 340-357 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/72591/1176866
MLA Bahşi, N. "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 (2022 ): 340-357 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/72591/1176866>
Chicago Bahşi, N. "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 (2022 ): 340-357
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - NiymetBahşi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 340 EP - 357 VL - 10 IS - 32 SN - 2147-2610- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Niymet Bahşi %T TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 10 %N 32 %R %U
ISNAD Bahşi, Niymet . "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 / 32 (Eylül 2022): 340-357 .
AMA Bahşi N. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRASYAD. 2022; 10(32): 340-357.
Vancouver Bahşi N. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2022; 10(32): 340-357.
IEEE N. Bahşi , "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 10, sayı. 32, ss. 340-357, Eyl. 2022