Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 33, 78 - 102, 24.12.2022
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1220310

Öz

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 33, 78 - 102, 24.12.2022
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1220310

Öz

TAYVAN SORUNU BAĞLAMINDA ABD-ÇİN REKABETİNİN ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 33, 78 - 102, 24.12.2022
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1220310

Öz

Uluslararası güvenlik kavramının içeriğinin ve etkisinin değişmesi uluslararası sistemde
önemli değişimler meydana getirmektedir. Bu kapsamda dünyanın en güçlü devleti konumunda
olan Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası güvenlikteki değişimleri çok yakından takip
etmektedir. Son yıllarda uluslararası sistemin en fazla güç kazanan devleti Çin olarak ortaya
çıkmaktadır. Ekonomisi ile büyüme rekorları kıran Çin, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci
ekonomisine sahiptir. Dış ticaretini ve savunma harcamalarını artıran ve uluslararası siyasette
daha fazla etkisi hissedilen Çin, ABD için en önemli tehditlerden birisi haline dönüşmektedir.
ABD ise Çin’in yükselişini yakından takip etmekte ve Çin’in uluslararası arenada artan etkisi
karşısında, Çin’in sahip olduğu güvenlik problemlerine müdahil olarak, Çin’in gücünü
sınırlandırmaya çalışmaktadır.
Bu çalışma Çin’in ulusal güvenliğinde risk oluşturan Tayvan sorununun ABD-Çin ikili
ilişkilerine yansımalarını analiz etmektedir. Tayvan sorunu Çin’in önümüzdeki yıllarda daha fazla
güçlenmesini sağlama ya da güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olma potansiyeli
taşımaktadır. Çin’i çatışmaya sürükleme potansiyeli yüksek bu sorunun analiz için seçilmesinin
nedeni, önümüzdeki dönemlerde ABD’nin Çin ile rekabetinde üstünlük sağlamak için bu sorunu
daha fazla araç olarak kullanacağının öngörülmesidir. Çin’in Tayvan politikaları tüm dünya
tarafından yakından takip edilmekte ve Çin’in olası Tayvan’a müdahale ihtimalinin sonuçları
tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada ABD’nin Tayvan Sorununa daha fazla müdahil
olacağı ve bu izlediği siyasetle Yükselen Çin’in gücünü sınırlamaya çalışacağı sonucuna
ulaşılmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şahin Çaylı 0000-0001-7855-524X

Beyza Varol Bu kişi benim 0000-0003-1388-7889

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 22 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Çaylı, Ş., & Varol, B. (2022). TAYVAN SORUNU BAĞLAMINDA ABD-ÇİN REKABETİNİN ANALİZİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 10(33), 78-102. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1220310

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası