Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Analysıs of n. S. Gumılyov’s the Magıc Vıolın Poem

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 34, 16 - 27, 20.03.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1110082

Öz

One of the leading poets of the Silver Age, N. S. Gumilyov, the founder of acmeism, made great contributions to Russian literature with his poetries during lifetime. After the October Revolution, accused of being counter-revolutionary, he was shot before this claim could be proven. Poet's name and his art remain under an open prohibition in Soviet Russia. In his poem The Magic Violin, he makes a prophecy by seeing his own end. Written in verse, on the one hand, this poem addresses the talent of the real artist and on the other, examines the effect of music on the man. Containing a mythological infrastructure; composed of a harmonious whole that includes thematic, ideological and aesthetic composition; The Magic Violin poem, composed as a lyric many times even though it was banned, that is a striking work revealing N. S. Gumilyov's poetry-music togetherness and his thoughts on art. In this current study, we aim to give a brief information about full of tensions of N. S. Gumilyov's short life, his poetry art and The Magic Violin poem, examine the structural and formal features of this poem and emphasize the love, music and fate phenomenas in it, by close reading technique.

Kaynakça

 • Ahmatova, A. A. (1990). “Samıy Neproçitannıy Poet, (Zametki Annı Ahmatovoy o Nikolaye Gumilyove)”. Jurnal Novıy Mir, No: 5. May 1990, Moskva: 219-223.
 • Çelik, R. (2018). “N. S. Gumilyov’un “Afrika Güncesi” Üzerine Bir Değerlendirme”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 60: 56-62.
 • Çetverikova, O. V. (2008). “Stihotvoreniye N. S. Gumilyova “Volşebnaya Skripka”: Sredstva Yazıkovoy Obyektivatsii Avtorskih Smıslov”. Jurnal Mir Russkogo Slova, No: 1. St. Peterburg: 64-67.
 • Elmacıoğlu, E. (2012). “Rus Edebiyatına Özgü Bir Şiir Akımı: Akmeizm”. IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 21-23 Mayıs 2012, Ankara: 549-556.
 • Geçer, G. O. ve Bozok, K. (2018). “Azerbaycan’da “Çeka” Vahşeti ve Etrafında Oluşan Edebiyat”. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri. Türkoloji-Filoloji, c. 3, Ankara: 760-772.
 • Gumilyov, N. S. (1913). “Naslediye Simvolizma i Akmeizm”. Jurnal Apollon, No: 1, Yanvar 1913, St. Peterburg: 42-45.
 • Gumilyov, N. S. (1998). Polnoye Sobraniye Soçineniy v Desyati Tomah. Tom 1, Stihotvoreniya, Poemı (1902-1910). Moskva: Voskresenye.
 • Günal, Z. (2001). “Anna Ahmatova ve "Requiem"”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 41, 1: 137-149.
 • Hüseynova, L. (2007). “Tarihi Gelişim Sürecinde Keman”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2: 115-125.
 • Karpenko, A. N. (2012). ““Volşebnaya Skripka” Gumilyova: Opıt Poetiçeskogo Trillera”. Gazeta Poetagrad, No: 35 (50). Dekabr 2012: 4.
 • Otsup, N. A. (1995). Nikolay Gumilyov. Jizn i Tvorçestvo. Peterburg: Logos.
 • Özberk, M. (2019). “Yitik Bir Neslin Söz Ustası: Gayto Gazdanov”. Rus Göçmen Edebiyatı (1920-1940). (Ed. Ayla Kaşoğlu). Ankara: Bilgin Kültür Sanat: 175-197.
 • Parer, M. Ö. (2003). “Egzotik ve Mistik Öyküleriyle Gumilyov”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43, 1: 79-94.
 • Şubinski, V. İ. (2014). Zodçiy. Jizn Nikolaya Gumilyova. Moskva: Astrel, Corpus.

N. S. Gumilyov’un Büyülü Keman Şiiri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 34, 16 - 27, 20.03.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1110082

Öz

Gümüş Çağ’ın önde gelen şairlerinden biri olan akmeizmin kurucusu N. S. Gumilyov, yaşadığı dönemde şiirleriyle Rus edebiyatına büyük katkılar sunar. Ekim Devriminin ardından devrim karşıtlığından dolayı suçlanan, ancak bu iddia kanıtlanamadan kurşuna dizilen, Sovyet Rusya’da adı ve sanatı açık bir yasak altında kalan şair, Büyülü Keman şiirinde kendi sonunu gören bir kehanette bulunur. Manzum tarzda kaleme alınan bu şiir, bir yanda gerçek sanatçının yeteneğini sorgularken diğer yanda müziğin insan iradesi üzerindeki etkisini irdeler. Mitolojik bir altyapı barındıran; kompozisyonel açıdan tematik, ideolojik ve estetik içeren ahenkli bir bütünden oluşan; yasaklı olduğu halde birçok kez şarkı sözü olarak bestelenen Büyülü Keman şiiri N. S. Gumilyov’un şiir-müzik birlikteliğini ve dolayısıyla sanat hakkında düşüncelerini ortaya koyan çarpıcı bir eseridir. Bu çalışmada, yakın okuma tekniğiyle kısa süren yaşamı gerilimlerle dolu N. S. Gumilyov’un şiir sanatı ve Büyülü Keman şiiri hakkında kısa bilgi verilecek, eserin yapısal ve biçimsel özellikleri incelenecek ve eserdeki aşk, müzik ve yazgı olguları üstünde durulacaktır.

Kaynakça

 • Ahmatova, A. A. (1990). “Samıy Neproçitannıy Poet, (Zametki Annı Ahmatovoy o Nikolaye Gumilyove)”. Jurnal Novıy Mir, No: 5. May 1990, Moskva: 219-223.
 • Çelik, R. (2018). “N. S. Gumilyov’un “Afrika Güncesi” Üzerine Bir Değerlendirme”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 60: 56-62.
 • Çetverikova, O. V. (2008). “Stihotvoreniye N. S. Gumilyova “Volşebnaya Skripka”: Sredstva Yazıkovoy Obyektivatsii Avtorskih Smıslov”. Jurnal Mir Russkogo Slova, No: 1. St. Peterburg: 64-67.
 • Elmacıoğlu, E. (2012). “Rus Edebiyatına Özgü Bir Şiir Akımı: Akmeizm”. IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 21-23 Mayıs 2012, Ankara: 549-556.
 • Geçer, G. O. ve Bozok, K. (2018). “Azerbaycan’da “Çeka” Vahşeti ve Etrafında Oluşan Edebiyat”. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri. Türkoloji-Filoloji, c. 3, Ankara: 760-772.
 • Gumilyov, N. S. (1913). “Naslediye Simvolizma i Akmeizm”. Jurnal Apollon, No: 1, Yanvar 1913, St. Peterburg: 42-45.
 • Gumilyov, N. S. (1998). Polnoye Sobraniye Soçineniy v Desyati Tomah. Tom 1, Stihotvoreniya, Poemı (1902-1910). Moskva: Voskresenye.
 • Günal, Z. (2001). “Anna Ahmatova ve "Requiem"”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 41, 1: 137-149.
 • Hüseynova, L. (2007). “Tarihi Gelişim Sürecinde Keman”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2: 115-125.
 • Karpenko, A. N. (2012). ““Volşebnaya Skripka” Gumilyova: Opıt Poetiçeskogo Trillera”. Gazeta Poetagrad, No: 35 (50). Dekabr 2012: 4.
 • Otsup, N. A. (1995). Nikolay Gumilyov. Jizn i Tvorçestvo. Peterburg: Logos.
 • Özberk, M. (2019). “Yitik Bir Neslin Söz Ustası: Gayto Gazdanov”. Rus Göçmen Edebiyatı (1920-1940). (Ed. Ayla Kaşoğlu). Ankara: Bilgin Kültür Sanat: 175-197.
 • Parer, M. Ö. (2003). “Egzotik ve Mistik Öyküleriyle Gumilyov”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43, 1: 79-94.
 • Şubinski, V. İ. (2014). Zodçiy. Jizn Nikolaya Gumilyova. Moskva: Astrel, Corpus.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÖZBERK
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2110-4349
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 34

Kaynak Göster

APA Özberk, M. (2023). N. S. Gumilyov’un Büyülü Keman Şiiri Üzerine Bir İnceleme . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 11 (34) , 16-27 . DOI: 10.33692/avrasyad.1110082

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası