Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of Putin’s Foreign Policy Practices Within The Context of Political Psychology

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 34, 337 - 354, 20.03.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1243129

Öz

The Russian Federation, which continued as its successor state after the collapse of the USSR and was one of the hegemonic powers during the Cold War period could not maintain this position both militarily and economically in the first years, but with the improvement of its economy in time, it regained its norm maker status. Russia, reborn from its ashes with this norm-making status, aims to be the dominant power in the new era, as seen in the revisionist foreign policy practices it displayed in the II. Chechen War, the Georgian War, the annexation of Crimea and the Donbass Events under the leadership of its new "charismatic leader" Putin. In addition, the Russian Federation has the motivation to establish a cultural hegemony through its efforts to construct a unique identity with the help of diaspora Russians and individuals belonging to the Russian world. Putin, who brought the Russian Federation back to the norm-maker status in the new world order, carries out revisionist policies in the region, especially based on the near abroad doctrine and these policies significantly change the structure of international relations. In this study, it is aimed to evaluate these changes in the context of political psychology through important events in Putin's life. In the study, discourse analysis was used as a method, and thus the relationship between the social and psychological context produced by Putin and the conditions affecting the discourse was examined.

Kaynakça

 • Arıboğan, Deniz Ülke.(2020) “Politik Karar, Tutum ve Davranışlarımızı Bireyselden Toplumsala Uzanan Bir Yelpazede Anlama ve Açıklama Kılavuzu Olarak Politik Psikoloji,” Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 10, (Mayıs 2020): 37-62.
 • Bildik, Tezan (2013). “Ölüm, Kayıp, Yas ve Patolojik Yas”. Ege Tıp Dergisi, 52(4): 223-229.
 • Bobylev, Sergey (2019). Putin takes part in Immortal Regiment march in Moscow, 9 May 2019, 15.03.2020 https://tass.com/society/1057676) .
 • Bolgegundem 2019. (https://www.bolgegundem.com/edward-snowden-kimdir-nerelidir-nerede-dogdu-kac-yasinda-827630h.htm, 23.04.2019, e.t. 18.03.2020).
 • BBC, 2018a. Rusya Avangard adlı yeni hipersonik füzesini 'başarıyla test etti' 26 Aralık 2018. (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46685149, , e.t. 15.03.2020).
 • BBC, 2018b. Putin'in 6 yeni silah sistemi. 02 Mart 2018 (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43242354, e.t. 15.03.2020).
 • CNNTurk (2017). Oliver Stone’un, Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği röportajların derlemesi yayında, 29.08.2017 https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/sinema/oliver-stoneun-vladimir-putinle-gerceklestirdigi-roportajlarin-derlemesi-yayinda Erişim tarihi: 15.03.2020.

Putin’in Rusya Federasyonu Dış Politika Pratiklerinin Politik Psikoloji Bağlamında Analizi

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 34, 337 - 354, 20.03.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1243129

Öz

Soğuk savaş döneminde hegemon güçlerden birisi olan SSCB yıkılınca ardıl devleti olarak devam eden Rusya Fedesyonu ilk yıllarında SSCB’nin gerek askeri gerekse de ekonomik düzlemde bu konumunu koruyamamış, ancak zamanla ekonomisinin de düzelmesiyle tekrar norm yapıcı statüsünü geri kazanmıştır. Bu norm yapıcı statü ile küllerinden adeta yeniden doğan Rusya yeni dönemde “karizmatik liderleri” Putin önderliğinde II. Çeçen Savaşı’nda, Gürcistan Savaşı’nda, Kırım’ın ilhakında, Donbass Olaylarında ve Ortadoğu’da sergilediği revizyonist dış politika pratiklerinde görüldüğü üzere başat güç olma statüsünü hedeflemektedir. Ayrıca Rusya Federasyonu diaspora Rusları ve Rus dünyasına ait bireyler yardımıyla da kimlik bağlamında inşa etmeye çalıştığı “biz” üzerinden kültürel bir hegemonya kurma saikindedir. Rusya Federasyonu’nu yeni dünya düzeninde tekrar norm yapıcı statüsüne kavuşturan Putin bölgede özellikle de yakın çevre doktrininden hareketle revizyonist politikalar yürütmekte ve bu politikalar uluslar arası ilişkilerin yapısını önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu çalışmada söz konusu değişimlerin Putin’in hayatındaki önemli olaylar üzerinden politik psikoloji bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada özellikle yöntem olarak söylem analizi kullanılmış olup, böylelikle Putin’in ürettiği sosyal ve psikolojik bağlam ile söylemi etkileyen şartlar arasındaki ilinti irdelenmiştir.

Kaynakça

 • Arıboğan, Deniz Ülke.(2020) “Politik Karar, Tutum ve Davranışlarımızı Bireyselden Toplumsala Uzanan Bir Yelpazede Anlama ve Açıklama Kılavuzu Olarak Politik Psikoloji,” Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 10, (Mayıs 2020): 37-62.
 • Bildik, Tezan (2013). “Ölüm, Kayıp, Yas ve Patolojik Yas”. Ege Tıp Dergisi, 52(4): 223-229.
 • Bobylev, Sergey (2019). Putin takes part in Immortal Regiment march in Moscow, 9 May 2019, 15.03.2020 https://tass.com/society/1057676) .
 • Bolgegundem 2019. (https://www.bolgegundem.com/edward-snowden-kimdir-nerelidir-nerede-dogdu-kac-yasinda-827630h.htm, 23.04.2019, e.t. 18.03.2020).
 • BBC, 2018a. Rusya Avangard adlı yeni hipersonik füzesini 'başarıyla test etti' 26 Aralık 2018. (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46685149, , e.t. 15.03.2020).
 • BBC, 2018b. Putin'in 6 yeni silah sistemi. 02 Mart 2018 (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43242354, e.t. 15.03.2020).
 • CNNTurk (2017). Oliver Stone’un, Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği röportajların derlemesi yayında, 29.08.2017 https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/sinema/oliver-stoneun-vladimir-putinle-gerceklestirdigi-roportajlarin-derlemesi-yayinda Erişim tarihi: 15.03.2020.
Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 34, 337 - 354, 20.03.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1243129

Öz

Kaynakça

 • Arıboğan, Deniz Ülke.(2020) “Politik Karar, Tutum ve Davranışlarımızı Bireyselden Toplumsala Uzanan Bir Yelpazede Anlama ve Açıklama Kılavuzu Olarak Politik Psikoloji,” Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 10, (Mayıs 2020): 37-62.
 • Bildik, Tezan (2013). “Ölüm, Kayıp, Yas ve Patolojik Yas”. Ege Tıp Dergisi, 52(4): 223-229.
 • Bobylev, Sergey (2019). Putin takes part in Immortal Regiment march in Moscow, 9 May 2019, 15.03.2020 https://tass.com/society/1057676) .
 • Bolgegundem 2019. (https://www.bolgegundem.com/edward-snowden-kimdir-nerelidir-nerede-dogdu-kac-yasinda-827630h.htm, 23.04.2019, e.t. 18.03.2020).
 • BBC, 2018a. Rusya Avangard adlı yeni hipersonik füzesini 'başarıyla test etti' 26 Aralık 2018. (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46685149, , e.t. 15.03.2020).
 • BBC, 2018b. Putin'in 6 yeni silah sistemi. 02 Mart 2018 (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43242354, e.t. 15.03.2020).
 • CNNTurk (2017). Oliver Stone’un, Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği röportajların derlemesi yayında, 29.08.2017 https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/sinema/oliver-stoneun-vladimir-putinle-gerceklestirdigi-roportajlarin-derlemesi-yayinda Erişim tarihi: 15.03.2020.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuba Taşlıcalı Koç 0000-0002-6311-9960

Çağlar Özer 0000-0003-3090-4740

Erken Görünüm Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 34

Kaynak Göster

APA Taşlıcalı Koç, T., & Özer, Ç. (2023). Analysis of Putin’s Foreign Policy Practices Within The Context of Political Psychology. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(34), 337-354. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1243129

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası