Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

JAPON TARİHSEL SÜRECİNDE KADIN EĞİTİMİ

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 37, 225 - 242, 15.12.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402033

Öz

Bir ülkenin gelişmesine, toplumsal ve ekonomik anlamda ilerlemesine olanak sağlayan önemli etkenlerden birisi, belki de en önemlisi eğitimdir. Eğitim gerek kültür, ekonomi, din, siyaset gibi iç faktörler gerek savaş, göç, ticaret gibi dış faktörler ışığında şekillenmektedir. Sadece okul ile sınırlandırılamayan, insan doğumundan ölümüne kadar hayatının her alanını kapsayan eğitim insanların ve dolayısıyla toplumların çağın gereklerine ayak uydurmalarına olanak saylayan önemli bir olgudur. Japonya’nın bu anlayış çerçevesinde milli şuurunu kaybetmeyen, hür, demokratik, kendisine ve toplumuna saygılı bireyler yetiştirme amacıyla cinsiyet eşitliğine dayanan bir eğitim sistemi geliştirme çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde Japon eğitimi, geleneksel değerlere bağlı, saygılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirebilen, gelişmiş teknolojik ağlarla desteklenen bir sistem olarak dikkat çekse de cinsiyet eşitliği hususunda hedeflenen noktaya ulaştığı söylenemez. “Dünya ülkeleri arasında eğitim seviyesi ile ilk on sıralaması içerisinde yer alan, eşitlik ve hayat boyu eğitim prensiplerinin benimsendiği Japon eğitimi cinsiyet eşitliği hususunda belirlenen hedeflerine ne kadar ulaşmıştır? Japon insanlarının bireyselliklerini ve yeteneklerini tam olarak gösterebilecekleri, cinsiyet eşitliğine sahip bir toplum gerçekleştirme çabasıyla düzenlemeye çalıştığı eğitim sisteminde kadınların konumu nedir? Japon eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek adına ne gibi önlemler alınmaktadır ve ne ölçüde başarı sağlanabilmiştir?” sorularına cevap aradığımız araştırmada Japonya’da kadın eğitimi tarihi perspektifte ele alınarak alana katkı sağlamak amaçlanmıştır. Kronolojik olarak Japon kadın eğitiminin incelendiği çalışmada Japon eğitiminin sistemleştirildiği Meiji dönemi ekseninde “Meiji Dönemi Öncesi Kadın Eğitimi”, “Meiji Dönemi Kadın Eğitimi” ve “Meiji Dönemi Sonrası Kadın Eğitimi” olarak üç ana bölüme yer verilmiştir. Makalenin Japon eğitim sisteminin ve bu sistemde kadınların rollerinin anlaşılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Adobokashī Gurūpu. 2022. “Nihon ni Okeru Josei no Rīdāshippu”. Japan: Kōeki Zaidanhōjin Puran Intānashonaru. https://www.plan-international.jp/.
 • Amano, İkuo. 1996. Nihon no Kyouiku Shisutemu- Kouzo to Hendou. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.
 • Anderson, Marnie. S. 2006. “Kishida Toshiko and the Rise of the Female Speaker in Meiji Japan”, Japan Women's Journal, 30/31, 36-59.
 • Burton, Margaret E. 1914. The Education of Women in Japan. New York: Fleming H. Revell Company.
 • Chizuru, Kaoru. 2009. “Sōsō-ki Tōyō Fujin-kai ni Kansuru Kenkyū”. Japan: Kyōiku Kisomanabu Kenkyū, 7. 71-84.
 • Dierkes, Julian. 2011. Postwar History Education in Japan and the Germanys, Guilty Lessons, A Study of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia: Columbia University, Taylor & Francis e-Library.
 • Education in Japan, 1904. Prepared for The Louisiana Purchase Exposition at St. Louis, U.S.A. Japan: Department of Education.
 • Education in Japan, 1915. Prepared for The Panama-Pacıfıc Internatıonal Exposıtıon. Japan: Department of Education.
 • “Gakkō Kyōiku to Shūkyō to no Kankei (Kyōiku Sasshin Iinkai)” JACAR (Ajia Rekishi Shiryō Sentā) Ref. A 17111316300, Ashida Naikaku Kakugi Shorui (Sono 8) Shōwa 23-Nen 6 Tsuki 25-Nichi ~ Shōwa 23-Nen 7 Tsuki 12-Nichi (Kokuritsu Kōbunsho-kan)
 • “Gimu-sei 3kagetsu Enchō Jisshi Keikaku-an (Monbushō)” JACAR (Ajia Rekishi Shiryō Sentā) Ref. A 17111093500, Yoshida Naikaku Kakugi Shorui (Sono 7) Shōwa 22-Nen 2 Tsuki 26-Nichi ~ 3 Tsuki 11-Nichi (Kokuritsu Kōbunsho-kan)
 • Hane, M. 1988. Reflections on the Way to the Gallows: Rebel Women in Prewar Japan, California: University of California Press with Pantheon Books.
 • Hunter, Janet E. 2002. Modern Japonya’nın Doğuşu 1853’ten Günümüze. Çev. Müfit Günay. Ankara: İmge Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yakınçağ Asya Tarihi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Buket DURDU 0000-0002-6167-3116

Erken Görünüm Tarihi 8 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 20 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA DURDU, B. (2023). JAPON TARİHSEL SÜRECİNDE KADIN EĞİTİMİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(37), 225-242. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402033

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası